Hjem

Enok profeterer om -------------

ENOK PÅROFETERER OM DEN EVIGE UTVELGELSE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi har nå gjennom-gått en del av Enoks profetier, og vil nok ta for oss noen til, så langt en ser at de har bibelsk identitet.

Les mer …

Enok profeterer om -------

ENOK PROFETERER OM DOMMEN OVER DE FALNE ENGLER OG OVER DE UGUDELIGE KONGER

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer om --------

ENOK PROFETERER OM DE UGUDELIGE, DE MEKTIGE OG KONGENE PÅ JORDEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Igjen syns det som om Enoks bok har en bibelsk fortreffelighet, hva fremtidens profetier angår?

Les mer …

Enok profeterer om ---------

ENOK PROFETERER OM DE HELLIGE UTVALGTE OG HERRENS LYS OVER DEM

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer --------

ENOK PROFETERER OM DOMMEN OVER DET SKJULTE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi skal igjen ta for oss et lite avsnitt fra Enoks mangfold av profetier, som står sterkt identisk med bibelen.

Les mer …