Hjem

Foreldrene eier ikke barnene -----------

Alex MichaelBarnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

Foreldrene eier ikke barnene - Ifølge barnevernet

Fra: Alex Michael Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

Alex Michael
11. juli kl. 13:27

"Alex Michael: Juridisk sett er mennesket gjort om til korporasjoner - behandlet som levende døde for å bli høstet i rettssystemet.

Ekteskapsliscens gir statsmakten rett til produktet av den ekteskapelige korporative handlen. Barnet er det ikke foreldre som "eier" sier BV

KOMMENTERT AV EVANGELIST: Ove Jan Ludvigsen.

***************************************************************************************

Dette er barnevernet i et nøttskall! "Barnet er det ikke foreldre som "eier" sier BV." Dette er de samme djevelske ordene som tidligere statsminister: Gro Harlem Brundtland, uttalte for noen år tilbake i tid!

"Alex Michael: Ekteskapsliscens gir statsmakten rett til produktet av den ekteskapelig korporative handlen." Kanskje dette kan si oss litt om hvorfor statsvielses-attesten er innført? I denne ligger det tydeligvis, at ekteskapet mellom mann og kvinne, er en statseiendel, derfor sier statens myndigheter og barnevernet, at selvsagt eier de det som blir avlet av barn i ekteskapene, mellom mann og kvinne

Og på dette grunnlaget: Røver, raner, stjeler, og splitter dette systemet solide gode og idylliske familier. Barnevernet fører en egenprodusert krig mot, fredelige og gode familier, på et ugudelig, stats-systems antimenneskelig nivå! Et grunnlag som ikke holder mål. Og dersom foreldre, gjør motstand, er det de som blir erklært lovløse, mens de lovløse, blir erklært lovlydige!

Bibelen sier: Joel 2: 9. De farer omkring i byen, de løper på muren, de trenger inn i husene, som tyver stiger de inn gjennom vinduene.

Her skal man ikke si at det er denne profetien barnevernet kan gjøres identisk med, men at barnevernet har sterke paraleller, likhetstrekk, til denne profetien, det kan ingen skyve under teppet. "De trenger seg inne i husene (hjemmene!)" Det er jo nettopp dette barnevernet har gjort og fremdeles gjør, dokumentarene, på slik inntrengning i hjemmene ligger på You Tube i mengdevis. Man skal ikke utelukke at denne profetien, kan ha en tosidig betydning --- ??? Barnevernets fremgangsmåte er ihvertfall i mange tilfeller, identisk med nettopp denne.

Matt. 24: 12. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Nettopp dette er det som har skjedd her, og fortsetter sitt røverløpende terrortokt. Barnevernet i antimenneskelig forening med en statsmakt som regulerer lov-verket, slik at hjemmene kan frarøves sine barn, det er lovløshet, og når de lovlydige foreldrene som lever i idyllisk og harmonisk, familieharmoni, med sine barn, prøver og forhindre slike barneterror-raid. Blir de, de lovløse, fordi at de vil beholde sine barn, som de er så grenseløse glade i!

Djevelen, uten barnevernet, som sin høyre utrakte hånd, ville lagt svært dårlig an! Han ville nær sagt vært hjelpeløs, i denne barneterrorens, virksomhet! Det er et faktum vi må være villige til og se i øynene! Dersom man ikke vil det, gjør man seg identisk med denne Djevelens, høyre terrorhand i dagens samfunn!