Hjem

Enok profeterer om -----------

ENOK PROFETERER OM DE UGUDELIGE FALL OG OM FORNEKTELSEN AV ÅNDENES HERRE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Underlige men interessant profeti, og det viktigste er at den stadfestes av bibelen, det ufeilbare Guds levende ord!

Enoks 1. Bok 48: 10. På deres nøds dag vil der ikke være hvile på jorden. De vil falle foran dem og ikke reise seg, og ingen vil gripe dem med sin hånd og løfte dem opp, for de har fornektet åndenes Herre og Hans Salvede. Åndenes Herres navn være lovet!

Det er fortreffelige profetier som Enok, brakte til folket fra Herren, for de kan umulig være tatt ut av løse luften, og formidlet som om de skulle være tatt, ut av en hallusinasjons-opplevelse? Her profeteres det om de ugudelige som ikke vil finne hvile på orden, men de vil falle og ikke reise seg igjen, der er ingen som vil rekke dem en hjelpende eller redende hånd, for å løfte dem opp! Hvorfor? For de at de har fornektet åndenes Herre, er de har fornektet hærskarenes Herre, og Hans salvede. Derfor vil der ikke være noen hjelp for disse ugudelige gudsfornekterne, og fordi at rettferdighetens dom og straff, rammer denne ugudeligheten, sier Enok, at Åndenes Herres navn skal være lovet. I overført betydning, er Åndens Herres navn, det samme som står i bibelen, som sier det på denne måten. «I Herren hærskarenes navn!» Forskjellen er formuleringen i bibelen i forhold til formuleringen i Enoks bok, men det betyr det samme. Etter min oppfatning!

Bibelen sier: 1. Joh. 2: 22. Hvem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Disse som Enok, ovenfor omtaler er mennesker av forskjellige herkomster, som ikke får noen hjelp eller støtte, på grunn av deres antikristelige ondskap, nemlig fordi at de er, av Antikrist-åndens opprinnelse i deres ondskap. De er identiske med Antikrist, de er Antikrist, sine forløpere og representanter på jorden. Og alle som er av Antikrist, vil også fornekte, Faderen og Sønnen, som den eneste sanne guddom, og det er jo nettopp på grunn av dette, der ikke finnes hjelp for slike personer. Deres gudsbespottelige synd, faller tilbake på deres eget hode! Enoks, profeti er sterkt identisk, med bibelen når man sammenligner, det ene opp mot det andre, i denne settingen!

Bibelen sier: Åpenb. 14: 8b. Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin.

Babylon den store, det er verdenskirken, under ledelse av det verdensomspennende, religiøse forførende skjøge, hyresystemet, og innenfor dette systemet er alle de store av denne verden, verdens-eliten, men når deres fall kommer, er det også ensbetydende med skjøgens, verdens-skjøgens fall, for den består av slike høyverdige, religiøse, politiske, gudsbespottere. Og når fallet kommer er der ingen, verken oppreisning, eller gjenoppreisning, for dette antikristelige, religiøse verdensomspennende hore-systemet. «Definitivt ingen hjelp å få, men en total utslettelse av denne religiøse ondskapens forførelse på jorden!

Men selv om Enoks profetier er sterkt identiske med bibelen Guds ord, så legg aldri bibelen tilside, til fordel for noe som helst skrift utenom den. «Men la bibelen alltid være den prioriterte boken i «DITT» liv!