Hjem

Enok profeterer --------

ENOK PROFETERER OM DOMMEN OVER DET SKJULTE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi skal igjen ta for oss et lite avsnitt fra Enoks mangfold av profetier, som står sterkt identisk med bibelen.

Enoks 1. Bok 49: 4. Han (Herren) vil dømme de skjulte ting, og ingen kan føre tom tale foran Ham, for Han er utvalgt foran åndenes (hærskarenes) Herre etter Han velbehag.

Enok bringer oss er profetiske ord som ikke kan tilsidelegges, som om der ikke skulle være noe av verdi i dem. Det er en ufravikelig kjensgjerning i Guds ord også, at det skjulte som i urettferdighet, skal trekkes fram for Herrens rettferdige dom, og få en domfellelse som ingen kan motsi, motstå, ei heller motbevise, som urettferdig. For alt hva som skjer i bibelens Herres, favør, det er det ikke mulig for noe menneske og motbevise som usant, eller som urettferdig!

Bibelen sier: Matt. 10: 26. Frykt ikke for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og intet er skjult som ikke skal bli kjent.

Her i Matt. 10. får vi faktisk samme profetiske, kraftfulle ord, om at det som er tildekket og skjult, skal bli åpenbart og kjent. Hvilken dag det skal bli når Herren Selv, skal ta seg av denne avsløringen av all den skjulte, ondskap og korrupsjon som alle korrupte, mente at de kunne holde skjult. Mente at de kunne holde det skjult, fordi at dem regnet ikke med en allmektig, Herre og Gud, som åpenbarer alle skjulte hemmeligheter, som er skjult i mørket. Mørket er skjulestedet fordi at, mørkets gjerninger og teologi, hører hjemme der! Det er underbart når utsagn stadfestes av det profetiske ordet – Bibelen!