Hjem

Enok profeterer om -------

ENOK PROFETERER OM DOMMEN OVER DE FALNE ENGLER OG OVER DE UGUDELIGE KONGER

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er interessant med Enoks bok, og her finner vi likhetstrekk, som stadfester bibelens profetiske ord, og motsatt, bibelens ord stadfester Enoks bok.

Enoks 1. Bok 54: 1 – 2. Og jeg så opp og vendte meg til en annen side av jorden, og jeg så en dyp dal med brennende ild.

Og de kastet kongene og de mektige i denne dype dal.

Disse ordene syns å minne om noe som står i skriften, vedrørende, ugudelige, konger, deres endeligt, samt en dal med brennende ild.

Bibelen sier: Jesaja 31: 9. Hans klippe (Assyriske kongen) skal rømme i redsel, og hans fyrster skal skremmes bort fra sitt banner, sier Herren, han som har sin ild i Sions og Sin ovn i Jerusalem.

Bibelen taler også om ild mot de ugudelige konger, Guds fortærende rettferdighets ild, den går ut fra Jerusalem, den store Konges stad, og den ilden som Herren tenner, for å utrydde all ugudelighet, trenger nødvendigvis, ikke i alle vinklinger, være den fysiske ilden, men den kan også være Åndens ild og kraft, som Herren, åpenbarer seg gjennom, for å stadfeste, at Han er Herren! Og at ingen urettferdighet finnes i Ham, derfor utrydder Han, all urent, all urettferdighet, slik at Hans, Herrens, rettferdighet klart åpenbares, både for den ugudelige, og den gjenfødte troende – Amen!