Hjem

Enok profeterer om ----

Enok Profeterer om tordenens lys

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er interessant og vel så det, å følge Enok, i hans profetier om fremtid, etc. og se hvordan man finner stadfestelse for disse, profetiene i bibelen.

Enoks 1. Bok 59: 2. Og der så Jeg tordenens hemmeligheter når den braker over himmelen, deres lyd høres på jorden, og han viste meg boligene på jorden, og tordenenes brak tjener til fred og velsignelse eller til forbannelse etter åndenes Herres ord.

Denne profetiske snutten av kapt. 59, er ganske interessan, det er helt sikkert, Herren, åpenbarer seg gjennom lyn og torden, og det tror jeg vi også skal finne en stadfestelse på i skriften. Herren viser seg som en vredens Herre, over synd og urettferdighet, og som en velsignelse over det som er rett og rettferdig, i Hans hellige øyne.

Bibelen sier: Åpb. 8: 5. Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret, og kastet den på jorden. Da kom det torden-drønn, og røster og lyn og jordskjelv.

Dette står i forbindelse med vredeskålene som blir tømt utover jorderiket, under Den Store Trengsel dvs. som er Den Nye Verdens Ordningen, under Antikrist. Her vil Herren åpenbare sin hellige vrede over all denne ugudelighet, som vil gi sitt utslag i form av, Torden-drønn, røster, sannsynligvis en beskrivelse av Herrens vredes-røst over all Antikristens velde. Som videre skal etterfølges av lyn og torden, når Guds vrede, utøses utløses over den antikristelige ondskapen på jorden, i verden.

Bibelen sier: Job 37: 5. Gud tordner underfullt med Sin røst. Gud gjør storverk, og vi forstår dem ikke.

Ut hav en kan forstå av dette profetiske ordet fra Job, så forstår en det slik, at det ligger velsignelse og det som er til oppbyggelse for oss troende. For der står: «Underfullt – Storverk!» Det som er underfullt og har relasjoner til Guds storverk, det må en se på som Guds velsignelse, slik som Enok, sier det. Når han sier at hærskarenes Herres, r torden-brak tjener til fred og velsignelse! Syns det er mektig interessant når bibelen stadfester, det som står i Enoks bok. Takk og Lov!