Hjem

Enok profeterer om lyn og torden.

Enok profeterer om lyn og torden

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Igjen får vi et innblikk i sannhetsgestalten, i Enoks profetier, denne gangen beskrivelsen av «Lyn og Torden», som også bibelen bekrefter.

Enoks 1. Bok 60: 15. For når lynet lyner, lar tordenen sin stemme høre, og når Ånden lar det bli et opphold, gjør han et likelig skille mellom dem, for forrådet av deres brak er som sand, og hver av dem holdes med en tømme og føres tilbake ved Åndens kraft og drives frem på samme måte etter alle de steder som jorden har.

Her profeterer Enok, om lynene og tordenens funksjoner og samspill, når deres røst og sterke blink vises og runger der ute i universet. Hvem kan fornekte Herrens, storhet og forordnede skaperferdigheter i dette fantastiske natur-fenomenet, som Herren har satt i system der ute i universet / verdensrommet.

Bibelen sier: Job 37: 4. Etterpå brøler røsten, Han tordner med Sin veldige røst. Han holder ikke lynene tilbake når Hans røst lar seg høre.

Job 37: 4, er helt identisk med Enoks 1. Bok 60: 15. det er trosstyrkende å se og lese dette i sistnevnte bok, når bibelen gir sin bekreftelse på det. Lynene og tordenen, i sin funksjonelle orden, i overensstemmelse med hverandre, og identisk med bibelen, slik Enok har profetert om det.

Bibelen sier: Job 37: 5. Gud tordner underfullt med Sin røst. Gud gjør storverk, og vi forstår dem ikke.

Syns faktisk at bibelen stadfester Enoks 1. Bok 60: 15, meget bra, med tanken på beskrivelsen av Guds røst i torden og lyn. Det er ikke bare det at Gud, tordner underfullt med Sin røst, men åpenbarer Sin store majestetiske, verdighet gjennom de storverk som skjer på Herrens tordenrøst og lynenes sterke åpenbarelse av Guds skaperverk! Det er faktisk så stort, at du og jeg, vi forstår ikke dette fullt ut. Det viser bare hvor små og ringe vi er, i motsetning til Guds storhet og styrke!

Bibelen sier: Åpb. 8: 5. Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret, og kastet den på jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv.

Det er store ting når vi opplever bibelens stadfestelse, på Enoks vandring og visjonære opplevelser med Gud. Til og med inn i det som skal skje på orden i trengselstiden, åpenbarer tordendrønn og lyn. Etterfulgt av jordskjelv, det er underlig når Herren taler, og Hans virksomme kraft, trer i kraft, da kjennes det, og det skal kjennes utover hele jorderiket, at det er Herren som står bak. «Husk vi lever i høyprofetiske tider!»