Hjem

Enok profeterer -------

ENOK PROFETERER OM DET MANNLIGE I OMFAVNELSE MED DET KVINNELIGE.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Enoks profetier i billedlig tale, omsatt i den betydningen den i virkeligheten er, er ganske interessan.

Enoks 1. Bok 60: 7 – 8. Og på den dag fordeles to uhyrer: et kvinnelig uhyre, hvis navn er Leviatan, for å bo i havets avgrunn over vannenes kilder.

men det mannliges navn er Behemot, som med sitt bryst opptar en uoverskuelig ørken, hvis navn er Dendain, øst for Edens hage, hvor de utvalgte og rettferdige bor, hvor min oldefar ble opptatt, den syvende fra Adam, den første av menneskene, som åndenes Herre hadde skapt.

(Noas ord formidlet av Enok.)

Merker meg vers 7, hvor Enok profeterer om to uhyrer, den ene kvinnelig, hvis navn er Leviatan, som skal ha sitt oppholdssted i havets avgrunn, over vannenes kilder. Merk: «Bo i havets avgrunn – Over vannenes kilder?» Hva kan det være, bety? Det vel helt naturlig at når havets avgrunn er nådd, da er det havets bunn, hvor denne kvinnelige ondskapens uhyre skal bo, så er der ikke noe dypere og komme.

Det jeg sier nå: Er ikke et «Så Sier Herren», men tanker som kommer til meg. Havets avgrunn, det dypeste av havet, da kommer man ikke dypere, men hva med de «vannkildene som det kvinnelige uhyret, Leviatan, skal bo over, men samtidig som hun har sitt oppholdssted på det dypeste i havet?» Er det mulig at det her, i Noas, ord, som Enok formidler, kan være tale om: «Oljekildene som det profeteres om i uttrykket – Over vannkildene som er under havets avgrunn, men samtidig under havets fjellgrunnvoller, hvor det kvinnelige uhyret, skal bo, i havets avgrunn, men samtidig over vann, oljekildene som ligger enda dypere?» Kanskje vi ikke skal se helt bort fra det?

Det mannlige: «Som kalles Behemot, og som med sitt bryst opptar en uoverskuelig ørken, hvis navn er Dendain, og som ligger øst for Edens hage, hvor de rettferdige bor, hvor min oldefar, altså Enok, ble opptatt, han den syvende fra Adam.» Slik Noas ord lyder, formidlet gjennom Enok.

Vi skal merke oss profetiens ordlyd, vedrørende: «Behemot Som med sitt bryst opptar en uoverskuelig ørken.» Kan det være mulig at det er tale om det mannlige uhyrets fulle kontroll over oljekildene som ligger under ørkensanden? For så langt jeg forstår, dreie dette området seg om gulf-området, og der er jo, som vi kjenner til, ganske innholdsrike oljekilder, dette mannlige uhyret dekker hele dette uendelige ørkenområdet, med: «Sitt bryst!» Men andre ord ha sitter som herre over disse rikdommene?

Noas ord som Enok, formidlet, profeterte om vannkildene i dypet under havbunnen, hvor det kvinnelige uhyret skulle bo på havets bunn, men over disse, sees ikke bort fra, at det ikke tales om oljekilder, men ble omtalt som vannkilder, fordi at datidens profeter kanskje ikke hadde, anelse, begrep om at der fantes noe som hete oljekilder den gang på slike dyp. Derfor omtalt som: «Vannkilder!» Bare en spørrende tanke?

HVA MED EN OMFAVNELSE / FORENING – Av det kvinnelige og mannlige uhyrene? Hva om det kvinnelige uhyret, Leviatan, og det mannlige uhyret, Behemot, muligens står i et forhold til hverandre, noe som ikke er umulig? Det kan være en billedlig tale på noe lignende, det kvinnelige uhyret åpner villig sin favn, for å omfavne det mannlige uhyret, idet, det strekker seg, legger sitt bryst over hele ørkenen, overflaten som dekker alle dypets olje, vannkilder, under havet dyp, hvor det er selveste dette, kvinnelige uhyret som er selve kildene, også som lar seg forene med det mannlige, uhyret, i en politisk, religiøs, sexuell akt, hvor all verdens ondskap kommer til å bli åpenbart i. Vi må huske på at: «Politikk, religion, sex, okkulte kulturer.» Det er «Makt» og denne type makt, er det verdens-politikken, religiøse okkulte religioner, med dens, deres, uhemmede skitne sex-orgier, kontrollerer verdens menneskehet, gjennom. Så det er ikke umulig at denne billedtalen, (Noas ord), som Enok, formidlet, profeterte, kan være relatert til noe lignende dette? Det kan ha noe med et antikristelige, å gjøre? Men kan ikke si, at jeg finner noen paraleller, som eksakt kan relateres, til dette, men vi kan se på et ord i bibelen, men slår ikke fast at det har noe relasjoner til det som omtales, i Enoks 1. Bok 60: 7 – 8. vedrørende, Leviatan og Behemot. Men kanskje dette ordet fra bibelen kan gi et svar på det?

Bibelen sier: Jesaja 27: 1. På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den raske dragen, og Leviatan, den buktende dagen, og Han skal drepe uhyret som er i havet.

Dersom dette ordet fra Jesaja 27: 1, har noen relasjoner til Enoks 1. Bok 60: 7 – 8, da må det forståes slik at Enoks bok, taler i bilder om et ondt antikristelig, system, virksomhet, i personifisering, som forenes, fra avgrunnen under havets bunn, det vil si folkehavets bunn, og fra folkehavets, antikristelige topp-elite, på et antikristelig, politisk, religiøst, okkult, antikristelg karismatisk nivå. Kan være det, og dette skal Herren en dag sette en stopper for, og tilintetgjøre med sitt hårde, store, åndelige sverd, som er Herrens eget ord, som skal gå ut av Hans munn, når tiden er inne for det. Om Jesaja 27: 1, kan kobles opp til emne som jeg har, prøvd å gi et svar på, fra Enoks bok, det må jeg bare sette et spørsmålstegn ? ved, for jeg er ikke sikker - ? Men la det stå som et åpent spørsmål.

«Men la det stå fast, slik jeg har sagt så mange ganger tidligere, bibelen må alltid være vårt, holdepunkt, veileder, faste klippe! Gå i alle livets spørsmål til denne, ufeilbare og pålitelige sikre profetiske boken, for der ligger alle svar på det vi har behov for i dette livet. Og de spørsmål som vi ikke får svar på her, skal vi nok ikke ha svar på her, men vi får svar på det vi har behov for, mens vi er her!»