Hjem

Enok profeterer om -----------

ENOK PROFETERER OM GUDS RØST I LYN OG TORDEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi befinner oss fremdeles i Enoks 1. Bok, og oppdager stadig vekk, at der finnes profetier som bibelen stadfester. Dette gjør denne boken veldig interessan!

Enoks 1. Bok 60:15. For når lynet lyner, lar tordenen sin stemme høre, og når Ånden lar det bli et opphold, gjør Han et likelig skille mellom dem, for forrådet av deres brak er som sand, og hver av dem holdes med en tømme og føres tilbake ved Åndens kraft og drives frem på samme måte etter alle de steder som jorden har.

Helt fantastisk å lese hvordan Enok, profeterer om lynene og tordenens røst, stemme, hvordan den lar seg høre. Det er nettopp slik bibelen også profeterer om dette naturfenomenet, som også Herren gir seg til kjenne i. Det er frydefullt og velsignet at bibelen stadfester disse lyn og tordenprofetiene, og at Herrens åpenbarelse også ligger i disse, ved at Han, lar sin røst høre!

Bibelen sier: Salme 77: 19. Din tordens røst lød i stormvirvelen, lyn lyste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv.

Dette er en utvetydig åpenbarelse og stadfestelse av Enoks profeti, når det gjelder Herrens nærhet i torden og lyn, Herren har skapt disse naturfenomener, derfor er Han, også Herre, over dem, og kan virke, tale og styre disse akkurat slik Han, vil.

Bibelen sier: Åpb. 8:5. Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret, og kastet den på jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv.

Til og med i avslutningsfasen av denne tids, tidshusholdning skal Herren, la Hans, herlighet åpenbares, ved at tordendrønn med røster, må minst være hele himmelens hærer som er med i dette kraftfulle tordenværet, lynene skal heller ikke holdes tilbake. Så med Herrens kraftfull utfoldelse i dette mektige himmelske været, kommer det noe mer. Jordskjelv skal også komme i kjølvannet av dette enorme, torden og lynenes uvær. La oss se virkeligheten, det er Herrens hellighet, herlighet, som skal bli åpenbart og som stadfester, Herrens, makt og autoritet over, hele og alle universets naturkrefter! Er ikke du glad for dette? Jeg er, det viser at vi har en Herre, og frelser som er uovervinnelig, på alle livets områder, også i naturens elementers verden! AMEN!