Hjem

Enok profeterer ------

ENOK PROFETERER OM ÈN LOVPRISNINGS RØST OG DEN HIMMELSKE ENHETEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er en underbar og herlig trygghetsfølelse når en leser profetier, som bibelen gir sin stadfestelse til!

Enoks 1. Bok 61:11. På den dag vil de oppløfte èn røst og velsigne og prise og høylove i troens ånd og i visdommens ånd og i tålmodighetens ånd og i barmhjertighetens ånd og i rettens ånd og fredens ånd og godhetens ånd, og alle vil si med èn røst: Velsignet og lovet være åndenes Herres navn for evig og til evig tid!

Det som Enok profeterer om her, det er jo faktisk den fullkomne velsignelsen, i den evige verden, hvor alle skal fryde og glede seg i Herren, og enstemmig lovsynge og prise Herrens, evige og underbare, hellige navn! Det ligger alt på et evighets-nivå, sett og forståelig avslutningen på, det ovenfornevnte sitatet i Enoks 1. Bok, hvor han avslutter med følgende ord. «Velsignet og lovet være åndenes (hærskarenes) Herres navn for evig og til evig tid!» Nå skal vi også se, at bibelen har en stadfestelse på disse underbare profetiske ord!

Bibelen sier: Åpb. 21:23. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og Lammet er dens lys.

Hvor tydeligere skal vi egentlig kunne få det? Alt hva Enok har profetert, ligger faktisk mer eller mindre, innebakt i disse velsignete ordene fra Åpb. 21:23. For i denne Guds stad, vil man oppleve:

Alle røster oppsamlet i Èn, lovprisning og velsignelse vil bli fullkomment virkeliggjort, i troens fullkomne og i visdommens fullkomne, åndelig atmosfære. Videre: Tålmodighetens ånd, barmhjertighetens ånd, rettens ånd, fredens ånd, og godhetens ånd, skal bli fullkommengjort der i staden hvor evighetens guddommelige atmosfære skal råde. Videre: All lovprisning og himmelsk sang og musikk, blir enstemmig, rungende som lyden av mange fossefall, når vi er over! Her oppleve vi også det fullkomne i velsignelsen av Herren, hærskarenes Guds navn for evig, uten avbrutt og utenfor forstyrrelser, eller forsøk på hindringer i det hele tatt!

Skal vi møtes der?