Hjem

Enok profeterer ------

ENOK PROFETERER OM HAM SOM SITTER PÅ SIN HERLIGHETS TRONE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Dette er et interessant ord, også dette finner vi dekning for i bibelen. Men la oss først lese hva Enok, profeterer om dette?

Enoks 1. Bok. 61: 8. Og åndenes Herre lot Den Utvalgte sette seg på herlighetens trone, og Han vil dømme alle de helliges gjerninger oppe i himmelen, og deres handlinger vil Han veie på vekten.

Enok, profeterer i klartekst, om Den utvalgte som skal sitte på herlighetens trone, en meget interessan profeti, bibelen gir oss også denne samme profetien, om Ham som er Gud, nemlig Jesus Kristus! Nå skal vi se hva bibelen sier om Enoks profetiske forutsigelse?

Jerem. 17: 12. En herlighetens trone, høyt opphøyet fra begynnelsen av, er vår helligdoms sted.

Her leser vi om den samme herlighetens trone, som Enok, profeterte om, men bare i en annen visjon profeterer Jeremia, om den. Idet han sier: «En herlighetens trone!» hvor Enok videre profeterer om at Herren skal dømme alle de helliges gjerninger, legg merke til: «Oppe i himmelen!» Hvilket forteller oss at Herrens, herlighetstrone er et dommersete som ligger hevet på et høyere plan. Slik some Jeremia, også profeterer og sier: «En herlighetens trone, høyt opphøyet fra begynnelsen av!» Det vil si oss, at Herren i Hans høyhet, er relatert til en opphøyet herlighetens trone, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Alt dette ble forberedt fra før verdens grunnvoll ble lagt, for å fullendes når tiden for Herrens, domsfullbyrdelse ved den endelige rettferdige dommen, sannsynligvis dommen foran den store hvite trone, etter 1000-årsriket avvikling og endeligt. Men i begge visjonene, Enoks og Jeremias` er Herrens herlighetstrone, plassert å et åndelig høyt, Majestetisk sted, og det er det som er poenget i dette. At Herren, er den høyeste, høye over alt annet som påberoper seg, å være majestetisk høyt, eller høybåren!

Matt. 25: 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med Ham, da skal Han sitte på sin herlighets trone.

Vi tviler vel ikke på at Enoks, profetier ikke er profetisk bibelske? Her profeterer Jesus, Selv, at menneskesønnen, den utvalgte fra evighetens morgen av, skal sitte på sin herlighets trone! Slik også Enok, sier det, «Og åndenes Herre lot Den Utvalgte sette seg på herlighetens trone!» I begge visjonene tales det om, herlighetens Herre, Messias Jesus Kristus, sittende på Sin, herlighets trone! La oss glede og fryde oss over det – AMEN!