Hjem

Enok profeterer ---------

ENOK PROFETERER OM – VELSIGNELSE, TROENS, VISDOMMENS, TÅLMODIGHETENS, BARMHJERTIGHETENS, RETTEN, FREDENS, OG GODHETENS ÅND

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er underlig hvor fortreffende Enok, er i sine profetier, også her er de i enstemning med bibelen.

Enoks 1. Bok. 61:11. På den dag vil de oppløfte èn røst og velsigne og prise og høylove i troens ånd og i visdommens ånd og i tålmodighetens ånd og i barhjertighetens ånd og i rettens ånd og fredens ånd og godhetens ånd, og alle vil si med èn røst: Velsignet og lovet være åndenes Herres navn for evig og til evig tid!

Alle disse funksjonene omtaler også bibelen, det skal jeg vise dere nå, det er alltid avgjørende og viktig at vi søker inn i ordet, inn i skriften, for det er der vi finner hva som stemmer med skriften, og hva som ikke stemmer med skriften. Det første vi gjør nå, er å ta for oss alle disse funksjonene, og så sammenligne dem med skriftens ord, og en stadfestelse det får, det er sikkert!

Ap. Gj. 4: 24. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa: Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem!

En lovprisning til herren der de alle var samstemte i å løfte sin røst til Ham, som har gjort himmelen og jorden, havet og alt som i dem er!

1ste. Korint. 12: 4 – 11. Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme.

Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme.

Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, Han som virke alt i alle.

Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver som det er gagnlig.

For til èn blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,

En annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.

En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.

Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som Han vil.

Her i bibelens nådegave-kapitel får vi faktisk en sterk bekreftelse, stadfestelse på riktigheten av Enoks, profetier i Enoks 1. Bok. 61: 11. Velsignet og oppbyggende er det å få se dette, og få del i dette!

1ste. Korint. 12: 28. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger.

La oss glede og fryde oss over at også dette bibelens ord, gir Enoks, ovennevnte profeti sin stadfestelse, Gud være Lov og Takk, for alt det Hans, ord stadfester i Ånden!

Må Herren, rikelig velsigne deg når du leser om disse herlige ting og sider ved og i Herrens, mektige ord! En hilsen fra Herren til deg!