Hjem

Enok profeterer ------

ENOK PROFETERER OM MENNESKESØNNEN OG DE UTVALGTE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Her profeterer Enok, tydelig om en utvelgelse i Kristus Jesus, idet han profeterer om Menneskesønnen, fra begynnelsen, før denne verdens grunnvoll ble lagt!

Enoks 1. Bok 62: 7. For fra begynnelsen var Menneskesønnen skjult, og den høyeste har bevart Ham foran sin makt og åpenbart Ham for de utvalgte.

Det er inspirerende å lese at Enok, profeterte om Jesus, han, som er Menneskesønnen, fra før verdens grunnvoll ble lagt, så Enok, Ham, ikke som den som hadde trådt inn på arenaen, men som skulle åpenbares, men ikke var blitt åpenbart. Også de utvalgte i Menneskesønnen Kristus Jesus, fra før verdens grunnvoll ble lagt, profeterte Enok, om, de utvalgte som Menneskesønnen Kristus Jesus, skulle åpenbares for, har blitt åpenbart for!

Matt. 24: 24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

La oss notere, «for å føre de utvalgte vill, om det var mulig?» De utvalgte hvem er det, hvem er de relatert til? Jo, det er til Menneskesønnen, Kristus Jesus, Han, som Enok, profeterte om i sin tid. Og for alt vi vet kan det i denne sammenheng være de utvalgte av Israel, men jeg tror nå også at, det er de / oss, av hedninge kristne, som er medregnet, som ligger i utvelgelsen. Men en ting er i hvert fall sikkert, så langt jeg ser det, og det er at der er en utvelgelse, relatert til Menneskesønnen, Jesus Kristus, slik Enok, profeterer om og det er alle hedninge, og alle av Israel, jødene, som ble gjort til ett i Kristus, gjennom det fullbrakte frelsesverket, på Golgata. Her ser vi det fulle og hele frelsesverket i utvelgelsen, i Menneskesønnen, fra før denne verdens grunnvoll ble lagt!

Salme 80: 18. La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd, over den Menneskesønn du har utvalgt deg.

Enok, sier at fra begynnelsen var Menneskesønnen skjult, og her sier bibelen, salmisten la din høyre hånd være over Menneskesønn som du har utvalgt deg. Kan det være samme betydningen, la Menneskesønnen, holdes skjult, la Menneskesønnen holdes tilbake, til den dagen da Han skal åpenbares til frelse for de utvalgte, i den utvalgte Messias, frelseren, Jesus Kristus?

Matt. 16: 27. For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal Han gi enhver igjen etter hans gjerninger.

Når Enok, profeterer om den skjulte Menneskesønnen, i forhold til de utvalgte, skal vi kanskje ikke se bort fra at kan være frem til den tiden, bibelen taler om at han skal være skjult, når Han skal åpenbares i sin Fars herlighet, sammen med alle sine engler. Den dagen Han skal dømme, enhver og gi enhver igjen etter hans gjerninger. Det syns å være noe vanskelig å slå noe helt fast?

Men uansett, så ligger Enoks profeti i den retningen at vi tydelig forstår at det tales om utvelgelsen. Den utvalgte Menneskesønnen, utvalgt til frelse, for de utvalgte i Ham, Menneskesønnen, og Ham, i dem som er utvalgt til en evig utvelgelse, fra før verdens grunnvoll ble lagt!

«Så tilslutt, det som er forutbestemt av Herren, kan ingen endre på, uansett hvilken rekkefølge det kommer i, eller plasseres i. Det som er forutbestemt, forutsett, og fastsatt til bestemte tider, bestemt tid, det blir nettopp slik som Herren har forordnet det! AMEN!