Hjem

Enok profeterer .........

ENOK PROFETERER OM DE SKJULTE TING

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Underbart å se hvordan Enok avslører, ved ånden, at de ting som for oss er hemmelig, skal bli åpenbart.

Enoks 1. Bok 62: 3. Og din makt avslører hver hemmelige ting fra slekt til slekt, og din herlighet fra evighet til evighet. Dype er dine mysterier og uten tall, din rettferdighet er uutgrunnelig.

Dette bør jo være av interesse for enhver troende bibelleser, at blant tidligere skrifter finnes en stadfestelse, i bibelen på at et og annet av disse er troverdige, og omvendt. Her beretter Enok, tydelig om at hemmelige, skjulte ting som vi ikke kjenner skal bli åpenbart, idet Enok, sier, at Herren ved sin makt skal avsløre alt det som har vært skjult fra evige tider, men som ligger innunder Herrens herlighet, fra evighet til evighet! Underbart, at dette finner vi igjen i bibelen.

Bibelen sier: Matt. 10: 26. For ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbaret, og intet er skjult som ikke skal bli kjent.

Alt som for oss, nå i tiden som ligger skjult, positivt eller negativt, så skal det en dag åpenbares, og komme klart frem i dagen.

Bibelen sier: 1. Korint. 4: 5. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud.

Det er Herren som skal føre frem i lyset det som skjules i mørke, uansett hva det er for noe, til og med det innerste i menneskene skal bli åpenbart. Alt det skjulte, slik også Enok, profeterte om det.

Bibelen sier: 1, Tim. 5: 25. På samme måte er også de gode gjerninger synlige. Og de som det ikke er slik med, kan likevel ikke holdes skjult.

Det er klart at vi kan følge Enoks profeti om dette gjennom bibelen, i den åndelige grad, at Enoks 1ste og 2andre bok får en bibelsk stadfestelse. Paulus skriver her til Timoteus, at de som det ikke er slik med, altså de ting som ikke tåler dagens lys, slik som det som er godt, det skal bli åpenbart. For det er Herren selv, som skal ta det frem!

Takk Herren, for alt som blir åpenbart, uansett i hvilken grad det tåler åpenbaringens lys eller ikke. Men takk og lov, frem i lyset skal det - Amen!