Hjem

Enok profeterer -----

TENKER VI TAR EN PAUSE FRA ENOKS BOK NÅ!

ENOK PROFETERER OM DE FALNE ENGLER

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Enoks bok blir bare mer og mer interessant jo mer en leser i den.

Enoks 1. Bok 64: 2. Og jeg hørte en engel si: Dette er de engler som steg ned på jorden og som åpenbarte seg for menneskene hva som var skjult. Og som forførte menneskene til å begå synd.

Dette profetiske ordet fra Enok, minner om de kjempene, som var på jorden, og gikk inn til menneskenes døtre, og hadde samleie med disse, og fra disse ble der født kjemper på jorden. Ganske slående, men vi skal se hva skriften sier om dette emnet, det er interessant, alt som har relasjoner til bibelen er sant, for, men da taler vi om det profetiske, som er identisk med skriften! Vi skal merke oss at Enok, profeterer om at disse kjempene på jorden, for menneskene, menneskenes døtre til synd, til å begå synd.

Bibelen sier: 1. Moseb. 6: 4. Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn.

Disse kjempene, også omtalt som Guds sønner, var sannsynligvis, falne engler. I jødisk litteratur er det fra gammel tid ofte forstått slik at «Guds sønner» sikter til en gruppe falne engler som inngikk unaturlig forbindelse med «menneskenes døtre». Men det som er så slående med dette, er at Enoks profeti er ganske identisk med skriftens ord, så langt som vi til nå har gått gjennom Enoks bok.

Bibelen sier: Judas 1: 6. og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder Han (Herren) i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag.

Interessant emne, men i hvert fall, stadfestende identisk med bibelens ord, det som Enok har profetert om. Og som vi ser, finner vi disse kjempene, de falne englene, også omtalt som «på hebraisk – nefilim» som vi også finner igjen her, i Judas 1: 6. Som de som er spart til dommen for deres ugudelighet, til dommen på den stor dommens dag!

Men som før skrevet, bibelen må alltid legges til grunn for hvert ord som vi leser fra andre skrifter, som ikke er tatt med i bibelen. For dersom at de ikke har eller får en bibelsk stadfestelse, må vi bare kvitte oss med dem. Bibelen må i ett og alt, alltid være den avgjørende part, og veileder i alle åndelige saker!