Hjem

Konsekvensene av -----

KONSEKVENSENE AV PRESIDENT-VALGET I USA

Utdrag fra Nyhetsbrev fra: Kristen info. Tjeneste. www.endtime.net

Donald Trump sa i en av sine TV-taler at han som president i USA «vil stå skulder til skulder med de amerikanske katolikkene for å fremme de verdiene som vi alle deler som kristne og amerikanere.» Men alle amerikanere deler ikke de katolske verdiene. «Og Trump betrakte den Katolske Kirke som en kristen kirke. Men den er en Antikristelig kirke, med paven i spissen som den virkelige Antikrist, slik Martin Luther og de andre reformatorene sa. Den katolske Kirke står for en annen lære enn Kristus. Det blir belyst i heftet 2017 – 500 etter Luther, gjennom de 10 nye tesene, som en del av teksten i dette heftet!

               ***********************************************

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – KOMMENTERER

DET ER VIRKELIG UROVEKKENDE NÅR NOEN FÅR SEG TIL Å SI AT PAVEN ER ANTIKRIST – DA HAR DEM IKKE SKJØNT HVA SKRIFTEN SIER --- ???

Bibelen sier: 1. Joh. 2: 18. Mine barn, det er den siste time. Og likesom at dere har hørt at Antikrist kommer, så er det altså nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.

Her taler ikke bibelen om at hvem som helst har vært, er, eller blir Antikrist, men den taler bestemt om, at allerede på Johannes` tid hadde det stått frem mange antikrister. Først profeterer Johannes, om at de har hørt at Antikrist kommer, ikke at han allerede har stått frem, men at han kommer, og så sier Johannes, så er det altså nå stått frem mange antikrister, og som et resultat av det, vet de og kjenner de, de som han skriver, og taler til, at det er den siste time. Den siste time betyr den siste tid, det er endetiden.

Disse mange antikrister som har stått frem, er ikke Antikrist, men det er personer som har vært inspirert, og drevet frem av den antikristelige ånden, deriblant de mange paver opp gjennom tidene, inkludert den nåværende paven som sitter på Satans tronstol i Vatikanet, i Rom, nå i vår tid. Men han er ikke Antikrist, men som sine mange tidligere forgjengere, forløpere, og forkjempere, for den kommende Antikrist. Er denne nåværende paven en intens Antikrist-inspirert person, som presenterer Antikrist, som er Satan, på det høyeste nivå som finnes i den djevelske, antikristelige verdens-atmosfære.

Vi må holde det åndelige hodet vårt klart, hadde det vært slik at paven var, er, Antikrist, ville verden allerede fra og med den første paven i historien, vært underlagt flere (virkelige) antikrister, og gjennomgått flere store trengsler, og opp flere 1000-årsriker, så her ser vi hvordan påstander om at paven er Antikrist, faller totalt på sin egen ubibelske, urimelighet!

La det stå klinkende klart for oss, at det også ville ha vært flere Herrens komme, og flere bortrykkelser av Herrens menighet, dersom paven (alle pavene), hadde vært den virkelige Antikrist! Derfor har ingen paver vært Antikrist, heller ikke den nåværende paven, er Antikrist! Saken er klar, paven er ikke Antikrist, med han og alle hans tilhengere, er Skjøgens døtre, de er alle sterke og intime, intense, forkjempere og førløpere, for den kommende Antikrist! Skjøgens døtre er alle treenighets-organisasjonene, for treenighets-teologien, treenighets-gudene, treenighets-oppdelingen, i personer, i stedet for funksjoner, i Guddommen, Guddommens funksjoner, av bibelens Gud, som er Jesus Kristus, denne treenighets-teologien, har kommet fra Katolisismen. Så det er helt klart at, alle disse følger og identifiserer seg med Skjøgen i Vatikanet i Rom, og som nå er samlet under den samme paraplyen, i Kirkenes Verdens Råd. Som er styrt og ledet av den Romersk Katolske Kirken – Den åndelige Skjøgen i Vatikanet i Rom!

Skjøgens døtre er like trofaste mot Skjøgen i Vatikanet i Rom, slik som Jesu blodkjøpte, Hans gjenfødte brud, menigheten, er tro mot sin Herre, Herren Jesus Kristus. Skjøgens døtre følger Skjøgen, sammen med dens antikristelige forkjempere, mens Jesu blodkjøpte brud, menigheten, følger sin Herre, Herren Jesus Kristus. Samt som menigheten advarer folket mot Skjøgen og dens døtre! Grunnen til at Antikristens ånd, gjennom Skjøgen, den Katolske Kirken, har fjernet at Jesus er Gud, det er fordi at denne kirkens overhode, selveste Satan i Antikrist, ikke ønsker at bibelens Gud, som er Jesus, er Gud. Fordi at Antikrist, selv har tatt mål av seg selv til å være Gud. Hvilket også paven kjemper for, i sin bekjempelse, i sin bestrebelse, etter å være Gud, og på denne måten fremmer, og fremelsker Antikrist, frem på verdens-arenaen!

La det vær klart! 1.) Herrens komme & Bortrykkelsen. 2.) Antikrist åpenbares. 3.) Trengseltiden på 7 år, som deles i 2 tids-epoker, hver på 3, 5 år, de siste 3, 5 årene er den store trengsel, som er jødenes (Jakobs trengsel), inkludert i den øvrige verdens befolkning, som skal bli torturert av Antikrist, dersom de ikke underlegger seg Antikristens, system, dyrets merke. 4.) Herren Jesus kommer tilbake på oljeberget, og tilintetgjør Antikrist, og all ufreden i denne verden. (På denne jorden.) 5.) deretter opprettelsen av 1000-årsriket.

AMEN!