Hjem

Kverulering ---------

KVERULERING – KVERULERENDE SPØRSMÅL – VRIDNINGER – OG FORVRENGNING AV SKRIFTEN – FØRER IKKE FREM!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

De fleste er ikke interessert i å ta imot ordet i tro, men er mest interessert i å kverulere i alle utenkelige variasjoner!

Bibelen sier: 2. Tim. 2: 23. Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål! For du vet at de føder strid.

Det som preger de fleste er og leve i tåpelige og uforstandige spørsmål, det er lissom det som ligger de aller fleste på hjerte, det har og er, rett og slett blitt en hjertesak for dem, i stedet for og ta imot ordet om frelse, i tro! Så skaper de kverulerende spørsmål og vridninger, av ordet, som ikke hører hjemme i noen som helst fornuftig, veiledende retning. I stedet for å komme til sannhets erkjennelse, kverulerer de seg og mer bort fra sannheten. Men kanskje det er slike ord som dette i bibelen, som er skreddersydd for slike mennesker?

Bibelen sier: 1. Pet. 2: 8. Det er disse som snubler i sin vantro mot ordet – til det er de også satt.

I hvert fall tatt i betraktning alle de vridningene, og kveruleringene argumentene, som mange formidler er dette bibelsitatet skreddersydd for slike. De må uten tvil regnes blant dem som snubler i sin vantro mot Guds ord, fordi at de er satt, til nettopp dette!

Bibelen sier: Titus 3: 9. Men tåpelige stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttige og meningsløse.

Bibelen er tydelig og klar, mennesker som ynder og fremheve stridsspørsmål, vedrørende ættetavler og stridigheter om det som gjelder loven, slike mennesker skal man bare vise fra seg. For alt det dem er opptatt av, er ikke noe annet enn, unyttige og meningsløse, kverulerende saker slike er ute etter! Kort og godt, greit og fornuftig, vis slike fra deg, la oss alle gjøre det.

Bibelen sier: Titus 3:10. Et menneske som farer med vranglære skal du vise fra deg, etter at du har formant ham èn gang og èn gang til.

Bibelens budskap er klart når det gjelder slike, for alle som farer med vranglære, slike som treenighetsfolket, både hva Guddommen og dåpen gjelder, er mennesker man bar skal vise fra seg. Etter at en åndelig, gudgitt formaning og irettesettelse er gitt. Èn gang, ja, to ganger, grunnen til at en bare skal vise dem bort er enkel, de ønsker ikke sannhetens budskap, og er derfor ikke åpne for å ta imot det. Vis slike bort, sier bibelen, de er ikke verdt å kaste bort tid og krefter på!

Bibelen sier: Titus 3: 11. For du vet at den som er slik, er forvrengt og synder, dømt av seg selv.

Bibelsk klart og tydelig, kverulerende mennesker, ønsker ikke sannheten, som føre til frelse, og bibelsk, evangelisk, profetisk, veiledning. Fordi at som bibelen sier: Slike, er forvrengt i både tanker, sinn og gjerninger. Åpenbare syndere, som er dømt, dømt av seg selv, på grunn av deres dårskap, og det vet de, men alikevel har de intet ønske om å omvende seg fra sine synder, og bli frelst! De ønsker kun å kverulere med Guds ord, med kun èn tanke, nemlig trekke Gud og hans hellighet, ned på et verdslig og ugudelig nivå! Gjør som bibelen oppfordrer til:

LA DEM GÅ – FOR TIL DET ER DE SATT!