Hjem

En ny type ----

EN NY TYPE TERRORISME -----

http://www.va.se/nyheter/2017/02/28/bill-gates-en-ny-typ-av-terrorism-kan-sla-ut-30-miljoner-manniskor--pa-mindre-an-1-ar/

Bill Gates: En ny typ av terrorism kan slå ut 30 miljoner människor – på mindre än 1 år

Och vi är inte förberedda, enligt Microsoft-grundaren.

” Nästa stora epidemi kan komma från datorskärmen av en terrorist, som använder genteknik för att skapa en syntetisk version av smittkoppor … eller en extremt smittsam och dödlig influensa.”

         ***************

Kommentar ved evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Dette er interessante tidsbetonte begivenheter, som ikke er ukjente for bibelens profetiske budskap! REFERER TIL LINKEN OVER

Bibelen sier: Åpenb. 13: 15. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjør så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.

Det vi forstår ut av et enkelt skriftsted, slik som dette, det er at det kommer ikke til å være noen som helst problemer, med å formidle dødelig virus, digitalt på nettet, bare det at dyrets bilde med dets livsånde, til og med skal kunne tale, det hører vi allerede, både på PC-bildet og på TV-bildet. Så ingenting skal forbause oss i det hele tatt, av hva som kan skje i så henseende.

Dyrets bilde utvirker også at de menneskene som tar total avstand fra bildetilbedelsen, og tar avstand fra å, underordne seg det som tales, formidles, ut fra bildets veiledning, skal drepes, en uhyggelig fremtid som i hovedsak hører fremtidens store trengsel til. Men vi kan så absolutt, ikke se bort fra at vi kan få oppleve at der kan skje noe som kan formidle dødelig influensa, på PC-skjermene allerede nå. En forsmak, forløper, på det som skal komme i trengseltiden, etter at Herren har hentet menigheten hjem til jorden.

Bibelen sier: Joel 2: 3. Foran dem fortærer ild, etter dem brenner flammen. Som Edens hage er landet foran dem, bakom er det en øde ørken. Ingen slipper unna dem

Det er tydelig at Joel, taler om en digitalstyrt robothær, som sannsynligvis er forutbestemt og forutsagt i fremtidens krigføring, muligens etter bortrykkelsen, når den store trengsel skal gå over jorden. (Les for øvrig Joel 2: 2b – 10. For å få hele sammenhengen!) Men når en leser ut av det profetiske ordet, hvordan endetidens digitale utvikling skal bli, allerede er, har påbegynt med roboter i mange variasjoner til forskjellige oppgaver. Forskjellige oppgaver, både på godt og ondt, så forstår vi at det absolutt ikke er umulig, og formidle dødelige variasjoner av forskjellige typer, som kan stråle ut fra PC-skjermen, eller på annen måte infisere PC-brukere, med slikt dødelig influensagift!

Åpenb. 13: 16 – 17. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på deres panne,

og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: Dyrets navn eller tallet for dets navn.

Det som tydelig og i klartekst kommer frem her, det er at alle systemer inkludert hvert menneske som tar dette merket, også vil bli kontrollert og styrt av dette dyrets, Antikristens merke, som Antikrist, selv sitter og trykker på alle kontrollerende, digitale knappe og tastatur systemer. Så vi skal ikke se bort fra, at disse begivenhetene som Bill Gates, nå har sent ut farevarsel om, kan være forløpere til det som skal rulle over verden i Den Store Trengsel, nei, vi skal ikke utelukke det? (Selv om Bill Gates, ikke har antydet, noe som innvarsler Den Store Trengsel!) Som for eksempel det som står å lese i åpenbaringsboken.

Åpenb. 6: 8. da så jeg (Johannes) – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt ham makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med PEST, og ved villdyrene på jorden.

Ordet PEST, kan godt uten problemer kobles til det som Bill gates har advart mot, nemlig - smittkoppor … eller en extremt smittsam och dödlig influensa.” Om vi ikke slår det urokkelig fast, skal vi i hvert fall ikke utelukke, at det kan være tegn, forløpere, i tiden som sier oss litt om hvordan det vil bli, skal bli i, Den Store Trengsel!

Dette var, er bare noen enkle skriftsteder som muligens kan peke hen på de kommende begivenheter i endetiden, da især den totale avsluttningen på denne nådens tidshusholdning!

(Skriftstedene er ikke forsøkt, tatt ut av sin sammenheng for å få verken det ene eller det andre til å stemme etter en menneskelig tankegang. Men i håp om at det er mulig å kunne gi et aller så lite hint, om endetidens mange variasjoner av begivenheter. Før Herrens komme, bortrykkelsen, og den store trengsel!)