Hjem

Nord-Korea mener -------------

Nord-Korea mener USAs bombefly øker faren for atomkrig

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer.

Nord-Korea reagerer sterkt på at USA bruker to bombefly under militærøvelser i Sør-Korea og anklager igjen USA for å bringe Koreahalvøya på randen av atomkrig.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/05/02/195299548/nord-korea-mener-usas-bombefly-oker-faren-atomkrig

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/05/05/195300615/en-naert-forestaende-krise

HVA SIER BIBELEN OM DENNE UTVIKLINGEN -- ??

Majoriteten av menneskene unngår elegant dette spørsmålet, vil helst ikke høre tale om det, men spør om de ikke vet hva som står i bibelen. «Må bare ikkje komme her og komme her!» Det er en trist kjennsgjerning, men slik er det bare, dem vet alt og ingen skal få: «Komme her og komme her!» slik resonering er bare en selvutestengelse fra bibelens velsignelser, og det evige livet i Kristus Jesus, i evigheten hjemme i himmelen!

Bibelen sier: Matt. 24.6. Dere skal høre om kriger og rykte om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men enden er ennå ikke kommet.

Bibelen har forut profetert om jevnlige krigshandlinger, og rykter om krig i denne verden. Og når det forkynnes ut fra et bibelsk synspunkt, med åndens åpenbaring over ordet, da reiser djevelen seg i hans forgjengelige, antikristelige velde. Med protester, forbannelser, skrekk og gru over de Herrens vitner, som står på barrikadene med et klart: Så Sier Herren» om disse endetidens begivenheter.

Men så har det seg slik, at nå profeterer den ikke-kristne medieverden, om disse endetidens begivenheter, slik som bibelen har profetert om dette. Forskjellen er den, at tidens ikke-kristne medieverden, stadfester bibelens endetids profetier, slik bibelen har forutsagt at det skal bli!

Bibelen sier. Matt. 24:7. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.

Det er det vi er vitne til i denne tiden, nemlig at folk reiser seg mot folk, rike mot rike, det vil si, nasjoner mot nasjoner. Det bibelen profeterer om for endetiden, det stadfester den ikke-kristne medieverden, og det så ettertrykkelig, at ingen kan ta feil, og si som så. Bibelen profeterer ikke sant, for det er nettopp det den gjør.

Vi ser også hunger, nød og alt som følger i dens spør, det bibelen har forut profetert det oppfylles rett utenfor stuedørene våre i disse dager. Den ikke-kristne medieverden, stadfester også dette, den kan ikke unngå det, for det er profetordets oppfyllelse for den siste tid.

Jordskjelv! Javist ja, rett utenfor kyststripen hvor vi bor hadde vi nettopp ett på 3,0 på Richters skala. Norsar har registrert skjelvets senter til å ligge øst for Andabeløya, ved innløpet til Fedafjorden. Bare noen ganske få kilometer i luftlinje fra her vi bor.

Se linken: http://www.lister24.no/nyheter/Jordskjelv-i-sjoen-nar-Flekkefjord-46543b.html

Dette bare for å gi et eksempel på at vi skal ikke føle oss for trygge, på at slike jordskjelv kan utvikle seg i en langt sterkere grad enn de som hittil har vært i denne regionen av landet.

Men ennå er det håp, Herrens kall til frelse går ut til alle de som vil, og går med en brennende hunger og lengsel etter og bli frelst, og blant de er kanskje nettopp DEG!

Bibelen sier: Matt. 15:28. Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.

Vi skal merke oss at Jesus sa til denne kvinnen: «Din tro er stor!» Det trenger ikke å ha vært en overveldende tro, men tro nok til at hennes bønn ble hørt og besvart. Derfor sa Jesus til henne: «Din tro er stor! Det skal skje deg som du vil.» Dette innbefatter også DEG! Dersom at du har tro nok til å bli frelst, så lyder frelserens ord også til deg i denne stund: «Din tro er stor! Det skal skje deg som du vil!» Amen!