Hjem

NordKorea truer ------------

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – kommenterer disse begivenheter.

Nord-Korea truer hele verdenssamfunnet!

 

 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/05/17/195303141/usa-nord-korea-truer-hele-verdenssamfunnet

*********************************************************************

FN ber Nord-Korea stanse rakettester

FN ber Nord-Korea om å stanse prøveoppskyting av ballistiske raketter. 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/05/22/195304235/fn-ber-nord-korea-stanse-rakettester

*********************************************************************

KOMMENTAR: Kan det være opptrappingen, eller forberedelsene til hva Åpenb. 16.12. sier?

Bibelen sier: Åpenb. 16.12. Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elv Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen.

Her skal ingenting slåes bombesikkert fast, men når bibelen taler om at den sjette engelen skal tømme sin skål (vredes skål), i den store elven Eufrat, slik at vannet skal tørke bort, for at det skal ryddes gangbar vei, for at Østens antikristelige hærer, skal samles sammen med Antikristens hærer til det store slaget på Harmageddon. Kan det være mulig at det er denne forberedelsen, vi nå er øyenvitner til i disse dager? Vi skal bare huske på at slike ting skjer ikke natten over, broder Johannes, formidlet dette profetiske budskapet, for 2000 år siden fra øyen Patmos. Og siden har det lagt der i ånden, i de nasjonene som skal gå over elven Eufrat, for å samles til slaget på Harmageddon, der Jesus skal vise seg som den uovervinnelige seierherren, i dette avgjørende maktspillet, mellom Kong Jesus og denne verdens fyrste, Satan ikled Antikristens skikkelse, i legemlig åpenbarelse.

«Kanskje dette kan være noe å tenke over – Kanskje det kan gi noen en oppvekker for tidens – Endetidens begivenheter – Man kan ikke utelukke at denne opprustningen kan være forberedelsene til profetiene i Åpenbaringen – Men kan heller ikke slå det fast eller tidfeste det - ?????? Men at verden går for fulle seil mot Antikristens overtakelse av denne verden, seilende under banneret / flagget «666». det skal vi i hvert fall ikke være i tvil om - !!!!!!»  

************************************************************************

LES OGSÅ DENNE:

USA forbereder seg på rakettkrig med Nord-Korea: – Kim Jung Un vil lykkes dersom noe ikke gjøres

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/05/26/195305236/usa-forbereder-seg-pa-rakettkrig-med-nord-korea

Ting baler mer og mer på seg, men intet skjer før Herrens timing er inne for det profetiske ordets oppfyllelse, men da skjer det!

***********************************************************************************

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/05/29/195305611/japan-varsler-konkrete-handling-etter-nordkoreansk-oppskyting?autoplay=1

LES: HVA SIER BIBELEN?

Dan. 9: 26b. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.

Dette bibelordet over må forståes rett, her er der ikke noe hatsk, ondt ønske, eller tanker fra Herrens hjerte, om krig og ødeleggelse, men det er en profeti om fremtiden, sett fra Daniels ståsted, om hva som skal skje i endetiden. Kort og godt en profeti om onde menneskers ondskap, og de krigerske og ødeleggende resultatene som kommer ut av det.

Dan. 9:27b. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.

Her formidler også Herren et mektig profetisk budskap om endetidens ødeleggelse, som kommer med Antikrist, som her omtales som ødeleggeren, som kommer på styggedommens vinger. Styggedom betyr, er et uttrykk for okkultisme, og det er nettopp det, Antikrist er, han er okkultismens inkarnerte demoniske guddom. Som kommer på demonenes, okkultismens åndsfylte vinger. Men når tiden er inne så kommer den fast besluttede straffedommen strømmende ned over den som volder ødeleggelsen. Og den mannen som volder ødeleggelsen, er selveste Antikrist, og all hans ondskap, skal falle tilbake på hans eget hode. Slik at både han, og hele hans ondskapsfulle velde, skal bli knust, og tilintetgjort, av Herren Gud Jehovas, uovervinnelige allmakts hånd!

La oss se det i en profetisk kikkert, hva de overstående linker viser til, enten det skjer nå rett før Herren komme og menighetens bortrykkelse. Så tror jeg ikke at vi kan bortforforklare, at det ikke sikter frem til den tid, eller i hvert fall frem til det avgjørende store slaget på Harmageddon? Tror vi kan være overbevist om, at det er muligens situasjoner, som sikter frem til den tiden! Eller hva?

AT HERREN KOMMER SNART – LA OSS VÆRE VÅKNE OG REDE!