Hjem

Hadde Gud ----------

HAR GUD EN EVIG SØNN?

Fra boken: Troen på Èn Gud og det evige liv:

Av evangelist: Torkild Terkelsen.

Et oppgjør med treenighetslæren og Jehovas Vitners guddomslære

(Klippet er avskrevet og publisert på denne siden. Med tillatelse av bokens forfatter, evangelist: Torkild Terkelsen. Tar forbehold for skrivefeil, ved avskrivning som dessverre kan oppstå.)

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Av evangelist: Torkild Terkelsen.

Det er noen som påstår at Gud har en evig sønn. La meg si det her med stor frimodighet, at Gud har aldri hatt noen evig sønn. Med andre ord, at han har en sønn som spaserte rundt oppe i himmelen, og var en egen person i en triade av Guddommer. Han hadde ingen Gudesønn, som gikk omkring oppe i himmelen. Det er ikke et vers i bibelen som taler om det. Men i Guds plan, var det en sønn i fra evighet. I Guds plan, var det mange ting i fra evighet. Hele slekten, og hele fremtiden, lå i Guds tanker og i Guds plan. Den lå i ordet, i det profetiske ordet.

Men sønnen han ble født i Betlehem. Han var ikke født før. For hvis Gud hadde en sønn som var født i himmelen, så kunne han ikke ha en sønn som var født i Betlehem, som var den enbårne. Da måtte han være den andre. Men den som er født i Betlehem, det er den førstefødte, den eneste, den enbårne. Han har ikke hatt noen sønn før.

La meg ta et ord i Joh. 6. 61-62, som de bruker å argumentere med: «Men da Jesus viste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit han var før?» var Menneskesønnen i himmelen før?

Hadde Gud et menneske som gikk omkring der oppe i himmelen? Han har jo aldri vært der oppe som menneske, for kjød og blod kan ikke arve Guds rike. Det er intet menneske som har vært der oppe. Han var den førstefødte av slekten, som gikk inn der etter sin oppstandelse. Han var det første menneske i sitt oppstandelseslegeme, som gikk inn der. Han kunne aldri vært der oppe som menneske.

«Boken: Troen på Èn Gud og det evige liv

Et oppgjør med treenighetslæren og Jehovas Vitners guddomslære:

Anbefales på det sterkeste til alle som vil fordype seg i det bibelske profetordets, sannhetsdybder og åpenbaringer.»