Hjem

Midt i Oslo --------

Midt i Oslo vender alt mot Mekka.

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/05/22/195304103/midt-i-oslo-vender-alt-mot-mekka

Kommentar: Dette viser oss bare hvor langt vi har kommet på tidens avsluttning, araber/muslim verden får mer og oppmerksomhet og verdens anerkjennelse. Men det er bare bibelens forutsigelse, i profetisk kraft og autoritet som har forutsagt disse begivenhetene.

Vi skal la bibelen gi oss et innblikk i hva disse begivenhetene har å si oss i denne tiden, vi lever i mer interessante tider enn det vi egentlig er klar over!

Bibelen sier: Dan. 11:36. Kongen skal gjøre som han vil. Han skal opphøye seg og heve seg over enhver gud, og mot gudenes Gud taler han forferdelige ord. Han skal ha fremgang inntil vreden er til ende. For det som er fastsatt, vil bli fullbyrdet.

Er det virkelig noe vi ser i tiden så er det nettopp islams store fremgang over hele verden, fordi at islams målsetting er verdens herredømme, i Antikristens ånd og kraft. Ved å se litt nøyere på dette bibelverset fra Dan. 11:36. Så kommer det tydelig frem, at kongen (Antikrist) han skal gjøre som han vil, han skal opphøye seg over enhver gud, til og med gudenes Gud (Herren Jesus Kristus), skal han tale forferdelige, ugudelige, bespottende ord. Med andre ord, han (Antikrist) skal stå frem som om han er Herren Gud Jehova, når Guds tid er inne for denne profetisk oppfyllelsen.

Men legg merke til siste setningen i: Dan. 11:36. Der står det at denne kommende onde kongen (Antikrist), skal ha fremgang og suksess, inntil vreden er til ende. Det betyr at han har allerede fått en bestemt tids-epoke til å formidle all sin ondskap, og denne forutbestemte tids-epoken, den er forutbestemt av Herren, før verdens grunnvoll ble fundamentert. Og i denne tiden som kalles vredens tid, kan ikke være noe annet enn, den store trengsel! Tre og et halvt år, siste halvdelen av syv-års perioden, etter bortrykkelsen. Og så sier bibelen som en avsluttning i Dan. 11:36. At denne tiden for Antikrists verdensherredømme, det vil og skal bli fullbyrdet. For det er fastsatt, forutbestemt, forutsagt, av Herren, at slik skal det bli. Ikke fordi at Herren vil ha det slik, eller ønsker det slik, men fordi at jordens beboere vil ha det slik, det er resultatet av Kristus-forkastelsen. Og resultatet vil ikke utebli!

Siterer fra boken side 22: Når dine penger blir verdiløse – «666»

Av Dr. Marry Stewart Relfe.

«En arabereid bil i Jerusalem som på skiltet har prefikset «666». (Alle arabiskeide kjøretøy bærer tallet «666» slik at Israel raskt kan identifisere fienden i tilfelle krig,) Dette representerer «666-systemet» i Israel.»

Dette bør gi det norske folk noe å tenke over, ingen må gå rundt lenger med åndelige skylapper for øynene, og tro at uansett hvordan det går, så går til himmels, for det gjør det ikke. Eks. som nevnte boks forfatter refererer til, viser i klartekst hvem islam er, og hvem denne religionen er drevet av. Antikristens uhyggelige krefter.

«Videre sitat fra ovennevnte bok side 126: Port Said, 5. juni 1975 (AP). «Omringet av en sverm av småbåter, seiler den Egyptiske marinedestroyer «6 Oktober», med president Sadat om bord, inn i Suez-Kanalen ved Port Said, og gjenåpner dermed kanalen for kommersiell skipsfart …» (AP telegram). På skipssiden var nummeret «666»

Midt i Oslo vender alt mot Mekka

Midt i Oslo er det en plass der alt vender mot Mekka. Det hele startet med en moské som aldri ble bygget.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/05

Kommentar: Dette viser oss bare at alt som er relatert til islam, har også sine sterke relasjoner til Antikrist – «666» Bibelen den er også tydelig når det gjelder dette, vi lar den tale for seg selv.

Bibelen sier: Åpenb. 13:16 – 17. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket; dyrets navn eller tallet for dets navn.

Verdens politikere har satt denne kursen i disse siste dager, det tales om en verdensregjering, det sikter mot Antikrist, islam har identifisert seg med Antikristens merke – «666», Norges politikere taler om en verdensregjering, verdens ordning. Er det ikke tid for en oppvåkning? Hvor lenge skal det norske folk sove? Hvor lenge skal kristenheten sove? Er der ingen som forstår og begriper noe? Bibelversetover fra Åpenb. 13:16 – 17, hva taler det om? Det taler om en verdensregjerings, ensrettede valuta i Antikristens regi, kjøp og salg under full kontroll av Antikrist!

Og nå: Midt i Oslo er det en plass der alt vender mot Mekka.

Taler ikke dette, signaliserer ikke dette, om at Norge, har gjort et, kanskje ugjenopprettelig knefall, for Islam og islams Allah? Trenger en si så meget mer? Alt taler vel i klartekst for seg selv?

Bibelen sier: Jeremia 22:29. Land! Land! Land! Hør Herrens ord!

Det levnes ingen tvil, tiden er inn for å lytte til Herrens ord også i denne tiden! Selv om denne verdens systemer står på randen til sammenbrudd, så har vi en klippe i Jesus som ikke står på sammenbruddets rand. Men som har en utrakt arm, til frelse og redning for den som vil!

Spørsmålet er – VIL DU?