Hjem

Midt-Østen problemene ----------

Midtøstens problemene kan aldri løses av denne verdens politiske – Gudløse politikk!

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer linken under.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/06/07/195308032/solberg-verden-trenger-ikke-nye-konflikter-i-midtosten

Solberg: – Verden trenger ikke nye konflikter i Midtøsten

Det siste verden trenger nå, sier statsminister Erna Solberg om den diplomatiske krisen mellom Qatar og flere arabiske land. Flere norske bedrifter er rammet. 

***********************************************************************************

KOMMENTAR: Skal verdens problemene, inkludert Midt-Østen, så må der sterkere lut til, enn denne verdens visdomsfulle, ugudelige politiske løsninger. Den eneste løsningen på konflikten i Midt-Østen, er Herrens ustrakte frelsesarm, det store politisk engasjementet, vil aldri ha noen som helst mulighet, til å løse disse problemene. Det som skjer i den politiske regi, og på dennes arena er bare brikker i den profetiske, forutsagte oppfyllelsen av endetidens begivenheter!

Bibelen har en klar profetisk tale, hva endetiden har å by på, hva Midt-Østen angår. La oss se hva bibelen sier?

Bibelen sier: Dan. 9:26. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.

Dette profeterte Daniel om, i hans samtid, det gjelder den totale og endelige avslutningen. Og det som nå skjer, tror jeg ikke at vi skal stikke under bordet, som ubetydelig, og uvirkelig. For vi nok ta det til inntekt, som et, på at det er forberedende, profetiske signaler i tiden som forteller oss, at dette kan ikke stoppes. Men for å kunne forstå det, må man ha en del åndelig innsikt og åpenbaring i det profetiske, forutsagte ordet.

Bibelen sier: Dan. 12:9 – 10. Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid.

Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det.

Her gir bibelen oss en ufravikelig stadfestelse på, at de ugudelige skal fortsette og forbli ugudelige. Og videre, at ingen av de ugudelige skal forstå det! Hva er det de ikke skal forstå, eller kan forstå? Jo, det er de profetiske begivenhetene, i de endetidens hendelser som skjer, nå, i disse tider! Grunnen til at de ugudelige, inkludert de ugudelige politikerne, ikke kan forstå det, er at, de ikke bare lever i sin ugudelighet, men de vedblir og lever i sin ugudelighet. Og resultatet er klart, deres ugudelighet fører dem ut, inn, i uvitenheten, hva åndelige åpenbaringer angår, de er totalt blottet for disse åndelige verdier.

Men sier bibelen, de forstandige, de skal forstå det, og de forstandige er de som er født på ny, altså blitt frelst, og er ferdige med synden, ferdige med den synden som de ugudelige lever i, og nyter i fulle drag av! Så her ser vi tydelig forskjellen, et liv i samfunnet med Jesus, det gir åndelig innsikt, og åpenbaring i de ting som vi står overfor, i denne tiden! Nettopp, ja, i denne tiden!

Ett godt råd og anbefaling til politikerne!

Erna Solberg inkludert! Er, at den eneste muligheten, hun, med alle andre ugudelige politikere har, det er å begynne å vende deres hjertes tanker til bibelen, å la den tale til deres hjerter på en slik måte, at dem skjønner nødvendigheten av å påkalle Herrens navn og bli frelst! Bli født på ny! Da vil dem legge tilside ugudelighetens visjoner, tanker, og foretak, for å søke Herren i ordet, for å få tak de bibelske åpenbaringene, som formidler denne tidens begivenheter, for oss! Nett det er det våre politikere er i behov av! Og bli født på ny, og så komme inn under Herrens, vilje, veiledning, med deres liv.

Først da ville de virkelig få se hva som skal til, for å løse Midt-Østens ustoppelige terroriserende, krigerske, morderiske, aktiviteter, som er endetidens begivenheter helt til siste slutt!

Men også et trøstens kallende rop har bibelen, som er Herrens røst til oss i denne tiden, og dette trøstens kallende rop lyder slik!

Bibelen sier: Jerem. 22:29. Land! Land! Land! Hør Herrens ord!

Budskapet er for alle, og til alle som har et hjerte som vil søke Herren, og som virkelig vil påkalle Herrens navn til frelse, og forandring, i nasjonen, forandring kan det bli. Men ikke i overensstemmelse, med alle de falske profetiene, ned gjennom de siste 40 – 50 årene, om at hele Norge skal bli frelst! For slik blir det ikke!

For skriften sier fremdeles i: Dan. 12:10. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Det er viktig at vi ser denne sannheten, for hvis ikke, går vi totalt vill, og bort fra den rette åndelige åpenbarings vandringen, som Herren har gitt oss del i!