Hjem

Nettovergrep

NETTOVERGREP PÅ BARN!

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer

FLEST UNGDOMMER: – Det er flest ungdommer som blir seksuelt misbrukt på nettet. Men vi ser også ofre i barneskolealder, sier seniorrådgiver Marion Ophaug ved Statens barnehus Bergen. 

Ber foreldre følge bedre med: – Barn holder nettovergrep for seg selv

Barna lokkes, lures og trues. Men selv om voksne står bak, føler barna seg ofte medskyldige.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ber-foreldre-folge-bedre-med--Barn-holder-nettovergrep-for-seg-selv-335256b.html

Bergens Tidende 16.06.2017.

         *********************************************************

NETTOVERGREP PÅ BARN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Hva er årsaken til denne barneødeleggelsen, har bibelen et ord til oss om slike tilstander og umenneskelige situasjoner?

Jeg er overbevist om at vi har ingen muligheter til å unndra oss bibelens budskap om disse hendelsene som omtales her. Bibelen er en forutsigbar, troverdig profetisk bok som vi absolutt kan sette hele vår lit til. Den er totalt ufeilbar, og ingen ting av det som er skrevet i denne boken, kan endres. Det er forseglet av Herren selv, som et fullt ut troverdig og velsignet budskap, i fortid, i nåtid, i fremtid!

Bibelen sier: Efeserne 6:12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Det er ganske underlig å tenke på hvordan utviklingen har blitt, ute fra verdensrommet, hvor sannsynligvis flere hundre satelitter er utplassert, for mottak og sending. Så er det vel ikke til å bortforklare at disse står koblet opp til alle verdens data, digital, systemer av det store mangfoldet som er i dag.

Syns å forstå det klarere og klarere at Efeserne 6:12, muligens beskriver disse satellitt-systemene, som den uunngåelige kampen som kjempes fra himmelrommet, det vil si ute fra universet, mellom menneskene og maktene, myndighetene, verdens herskerne, og mot ondskapens usynlige åndehær i himmelrommet, i universet.

Når det ikke er kjød og blod, (det fysiske), vi har kamp imot da sier det seg selv at det har med åndsmakter å gjøre, og må da sees i denne vinklingen, at de menneskene som utfører all denne perverse ondskapens råskap, det er ikke dem selv, men den perverse demoniske åndsmakt som råder grunnen i deres hjerter, og driver dem til denne perverse djevelske aktivitet.

Derfor blir disse menneskene som står bak denne perverse aktiviteten, identisk med, maktene, myndighetene, verdens herskerne, og ondskapens åndehær, som operer i himmelrommet, (universet.) Som videresender ut sin ondskap via satellitt-systemene som er plassert der ute i himmelrommet (universet). Kort og greit – Enkelt og greit, det er ikke kjød og blod, det fysiske mennesket som står bak all denne djevelskapen, men det er hele den djevelske, demoniske, avgrunnens hær, som driver hele denne perverse sex mishandlingene og overgrepene, på barn fra baby, spedbarns stadiet og oppover i barneårene!

Djevelen har fått all for meget og stor makt, i denne endetidens data, digitale, satellitt systemenes utvikling. (Fått all for meget og stor makt.) og kanskje fordi at nær sagt hele kristenheten, har vært for tilbakeholdende med å ta dette verktøyet i bruk, for å gå i nærkamp mot djevelen og alle hans, djevelske gemakker og gjennomsyrede pilråtne, perverse åndsmaktfulle militante hærskarer! Derfor er det av avgjørende betydning, at vi som er frelst, og har tilgang til dette endetidens system, virkelig forteller djevelen og hans krigshær, at vi er våkne for hva han driver på med! Slik at han virkelig forstår, at der er et kristenfolk, en kristenhet, som er våken for hva, han, djevelen, og hans hærskarer driver på med!

Når bibelen sier at vi: Har ikke kamp mot kjød og blod. Da er det sagt rett ut i klartekst, at det er den demoniske åndeverden som står bak all denne, uhyggens mektige og tilsynelatende ondskapen, som syns aldri å få sitt endeligt, eller får sin avsluttning. Vi må være innforstått med at endetidens ondskap, og all for krigføring, vil gå over satellitt-systemene, med videre overføringer gjennom PC` internett-systemer. Og denne endetidens digitale krigføring, vil som vi allerede har sett, gå på psykisk, psykologisk, ødeleggelse og nedbrytelse av enkelt mennesker, som vil bli angrepet, i dette misbruket, av disse systemene. Også all annen moderne krigføring, fra luften, fra havet, osv. vil, har allerede, mest sannsynlig, tatt dette i bruk, om ikke i sin fulle utfoldelse, men inntil videre, i begrenset bruk!

I tillegg til alt dette, brukes også disse systemene, til ¨å overvåke deg og meg, uansett hvor vi befinner oss, det gjelder bomregistrering hver gang vi passerer en bom, det gjelder minibankkort-uttak, korthandel i butikk, korthandel på nettet, ikke minst! Også sporing av, mobiltelefonen! Er vi virkelig våkne nok for denne utviklingen, eller lar vi oss bare trekke med i dette endetidens, djevelske dragsuget, uten reaksjoner i det hele tatt?

Nå er der sikkert andre som har et annet syn og vinkling på dette, men slik det syns å se ut nå, ifølge: Efeserne 6:12. Så er det rimelige bibelsk å tro at det er slik? I hvert fall ser, og forstår jeg det slik!

Bibelen sier: Efeserne 6:16 - 17. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.

Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

Nettopp dette er det som er budskapet for denne tiden, i anledning disse tingene. Og det er svært viktig, ja det viktigste av allt i denne verden for Herrens folk på denne jorden! Å være ikledd de egenskapene, funksjonene, som broder Paulus, oppmuntrer til her. Det er vår eneste redning, for allt dette ligger i Kristus, er i Kristus, og vi som er frelst er i Kristus, og i oss som er frelst, er også Kristus! La oss vær om gjerdet, ikledd skjoldet, som slukker djevelens brennende piler, altså beskytter oss mot disse pilene.

Og likeså ha frelsens hjelm, som skjermer og bevarer våre tanker i Kristus Jesus, i denne åndelige krigføringen, som nå finner sted i denne avslutnings fasen, av denne tidshusholdningen, rett før Herren kommer og bortrykkelsen! Likeså at vi til enhver tid virker med Åndens skarpe sverd, som er Herrens knivskarpe ord, budskap for vår tid, kunn med dette våpenet i vårt hjertes hånd, er vi sikret den evige seieren i Herren Jesus Kristus!