Hjem

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen kommenterer Tsunami på Grønland -------

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - kommenterer!

Stor redningsaksjon på Grønnland etter jordskjelv etterfulgt av en tsunami.

http://www.dagbladet.no/…/stor-redningsaksjon-ette…/67693720http://www.dagbladet.no/…/stor-redningsaksjon-ette…/67693720

************************************************************************

Evakuering på Grønnland etter jordskjelv og tsunami og oversvømmelser.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/06/18/195310512/evakuering-pa-gronland-etter-jordskjelv-tsunami-og-oversvommelser

**************************************************

Great earthquake on Greenland.

https://www.rt.com/news/392937-greenland-tsunami-flooding-evacuation/

*******************************************************************

PROFETI – ELLER TUNGER ETTERFULGT AV TYDNING!

For noen år siden, kanskje 5 - 6. talte jeg i et av mange friluftsmøter i Borshavn-Borhaug, på Lista i Farsund kommune i Vest-Agder. Når jeg leser om disse hendelsene, går mine tanker tilbake til en setning i et profetisk budskap – eller det var et budskap i tunger, etterfulgt av tydning, som jeg brakte i det møtet. Men Ordlyden i en setning, var: Husker ikke helt korrekt ordlyden, men ca. slik jeg gjengir det her: Det er fra havet det skal komme! Og når vi får dette så tett innpå kysten vår, skal vi ihvertfall ha lov å tenke over et slikt budskap. Men nå er det to vinklinger av betegnelsen, havet, i profetisk sammenheng. Det kan være folkehavet, men også det fysiske havet som ligger rett utenfor vår stuedører. Kanskje vi ikke skal stikke dette under teppet, og tenke som så, dette kan ikke ramme oss! Husk, det er jo ikke så mange meterne mellom Norskekysten og Grønnlandskysten. Tenk ihvertfall over dette!

Bibelen sier: Jeremia 4:24. Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv.

Dette er et interessant profetisk budskap fra Herren, formidlet gjennom profeten Jeremia. Det var ikke noe ubetydelig profeten fikk se, han fikk fjellene bevet og alle haugene skalv. Hva er det som skjer når en tsunami, i oppstår i etter kant av et jordskjelv? Vi vet vel så noenlunde rimelig sikkert, hva som skjer når en tsunami oppstår. Det er fjelltoppene på havbunnen som forskyver seg, (bever/forskyver), fra hverandre. Og vannet trekkes da ned i dette store åpne gapet, svelget, når så disse fjelltoppene, fjelltopp-platene skyves tilbake igjen, blir slik jeg har forstått det, det vannet som dette store gapet, svelget, har slukt, presset tilbake igjen med en, enorm uant styrke. Og så skjer katastrofen, enorme landskap blir ødelagt, lagt i grus, og enorme antall menneskeliv går tapt, på grunn av den voldsomme, kraftfulle bølgen som kommer veltende innover, land og folk!

Derfor kan man spørre, var det slike enorme krefter, profeten Jeremia, fikk se i sitt profetiske syn, visjon fra Herren, og som han uredd og sterk formidlet til verden? Vi kan vel akkurat ikke feie det bort som en ubetydelig, skrøne eller dårlig humoristisk vits, eventyr – Eller hva? Klart vi skal ikke se bort fra, at ikke dette kan ha en annen betydning, men profetien kan også ha to sider. Den ene siden kan være nasjoner som bever, og får haugene til å skjelve, overfor og mot hverandre. Men det kan også i ordets rette forstand være fjell, fysiske fjell som sette i bevegelse og forårsaker tsunamier, av svert ødeleggende dimensjoner!

Gjengir det korte setningsutdraget, i den profetien jeg brakte i et friluftsmøte, for noen år siden. Det er fra havet det skal komme! Se blå teksten i begynnelsen av dette innlegget: PROFETI – ELLER TUNGER ETTERFULGT AV TYDNING! Slike hendelser selv om dette var på Grønnland denne gangen, skal vi ikke utelukke at nettopp slikt kan skje langs den norske kyststripen. I hvert fall noe å tenke over. Men bibelen har et trøstens, og velsignelsens budskap til oss som er frelst, uansett hva som skjer, og ikke skjer!

Bibelen sier: Jesaja 43:2. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.

Dette profeterte Jesajas til sin samtids befolkning, Jødene / Israel, men gjennom Golgata frelsesverk, er vi alle, hedninger og jøder, involvert og Herren er trofast, han skal ikke la sitt folk i stikken. La oss alle som er frelst, legge hele vårt liv i Herrens hender, så er seieren vår uansett hva som skjer, og ikke skjer! Amen!