Hjem

Den spente verden situasjonen ---------

Den spente verdens situasjonen er ikke uunngåelig!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er et bibelsk profetisk faktum at den verden som vi lever i, i dag og dens situasjon er noe som berører oss alle. Berører oss alle både positivt og negativt, selvsagt setter vi størst pris på det positive!

Vi må alltid regne med, når vi ser for noen uventet, så vel som det vi forventer skjer, så er alt innen de profetiske begivenhetene, som endetiden, for og etter Herrens komme, og bortrykkelsen, vil bringe forutsagt i bibelen.

Bibelen sier: 1. Tim. 4:1. Men Ånden sier med tydelige ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

Når bibelen – Ånden, har forutsagt at i de kommende tider skal der bli et fall fra troen, som blir etterfulgt av forførende ånder og demonenes lærdommer. Så skal vi merke oss at forførende ånder og demoniske lærdommer, kommer fra okkulte kretser og trosretninger. Disse har også en sterk innflytelse i tidens, endetidens verdens handel, og andre forretningsforetak.

Og når dette skjer, slik som vi ser det skjer i dag, hvor alle de store religiøse karismatiske trosretningene, blander seg med hvermannsen og allemannsen, så oppstår det en sammenblanding av det religiøse, det politiske, og den sammensatte allianse blandingen, av det såkalte åndelige, og det verdslige. Alt dette kamuflert bak en religiøs forførende, maske hvor ingen kan se hva slags forførende ondskap som ligger bak, står bak dette. Unntatt de som kjenner sin bibel, og vet hva den taler om.

De som står bak, er slik bibelen sier: Forførende åndemakter, fylt opp med den åndelige underverdens, slangesæd som serveres like listig, smilende, snikende, som da slangen, den gamle djevelen, gjorde for Eva i Eden, da han første gang åpenbarte seg som en lysets engel. Med sitt sleipe, forførende budskap – HAR GUD VIRKELIG SAGT? Nettopp på denne måten er det, er det, at det skjer i denne tiden også – HAR GUD VIRKELIG SAGT?

Og vi har sett og vi ser hvordan den religiøse kristenheten, har blitt, og fremdeles blir, dratt sterkere og sterkere inn i de verdslige forretningssystemer, og all den uredelighet som vi fra tid til annen har lest om, det har ikke har ført til noe åndelig fornyelse, men tvert imot, så har det ført til et sløvt, åndelig trosliv fellesskap med Herren. Hva gjør dette? Dette gjør noe med hele systemene, dette gjør noe med hele verdenssamfunnene, det medvirker til at vi har denne uunngåelige verdenssituasjonen, slik vi har den i dag! Den spente verdens-situasjonen er ikke uunngåelig! Men hvem har skapt den, jo, den religiøse kristenhetens fall og distansering, fra Herren og hans løftesord, for dette og det kommende livet!

Kristenhetens fall, og distansering bort fra Herren, det har og får alvorlige konsekvenser, for hele den globale samfunns forordningen og som kristne må vi ikke være blant den som skal være med å fremelske disse gudløse, religiøse blandings-systemene, som i endetiden, i vår tid, består av en politisk blanding, religiøs blanding, i tillegg til alle de bibelfremmede, ugudelige religionene som får mer og mer, innpass på alle utenkelige scener og talerstoler i tiden!

Bibelen sier: Åp. 18:4. Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

Bibelen taler her tydeligvis om et skjøgesystem som driver en verdensomspennende handel, over de syv verdenshav, mellom alle verdens nasjoner. Dette er den katolske kirke, den som i klartekst omtales, profeteres om, at er den store forførende, åndelige, politiske, forretnings forførende, verdens handelens mor, så vel som hun er den globale, religiøse falne kristenhetens forførende horemoder, skjøgen i Roma!

Det Herrens folk som har forvillet seg inn i dette nettverket, kaller Herren Gud Jehova, i disse dager ut derfra, av denne ene grunn, at de ikke skal ha del i hennes synder, og heller ikke bli rammet av de plagene som skal innhente henne, på grunn av hennes globale synd, så vel som hennes nasjonale synd, på lokalt plan i hennes nære omgivelser. Denne horemoder, skjøgen i Roma, er også den som driver alle de offentlige horehusene i Italia, og skor seg godt, økonomisk på dette råtne foretakendet!

Bibelen sier: Åp. 18: 5. For hennes gjerninger når like til himmelen, og Gud har kommet ihu hennes urettferdige gjerninger.

Guds ord er klart, bibelen omtaler den store religiøse handels, forretnings-skjøgen, for å ha utført et så mangfold av urettferdige gjerninger, som har endt opp i onde, syndige gjerninger, bygget på en urettferdighet, som er på vei til, har nådd like til himmelen. Og av den grunn har Herren Gud Jehova, kommet denne religiøse, skjøgens, urettferdige blanding av, ugudelige, urettferdig forretningsforetak og religiøs, åndelig miks ihu. Og nå om en ikke altfor lang tid inn i fremtiden, skal Herren selv, gjengjelde hennes onde urettferdige gjerninger, ved utøvelse av sin rettferdige dom over denne onde trolldomsfulle, horemoderen i Rom, og alle hennes forgreninger verden over i alle internasjonale farvann, øyer, bygder, byer. Intet av hennes ondskap skal slippe unna, hun skal stå til ansvar for sine udåder, for den levende og rettferdige Gud, en dag, og den er rett for hånden.

MEN HALLELUJA DER LYDER ET ROPP – KOM UT FRA HENNE!

Bibelen sier: 2. Korint. 6:17. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere!

Takk og Lov, der er et håp, ja, enda er der håp! Vi er inne i en tid nå, hvor ropet lyder fra Herren, til alle de utvalgte i Kristus, som har forvillet seg inn i skjøgemoderens favn, på grunn av uvitenhet – mulig? Men frelsesropet lyder fra Herren i dag – Kom ut fra henne mitt folk! Hører dere ropet, kjenner dere tonene fra himmelen, som kaller dere bort fra denne situasjonen, som er uunngåelig: Den spente verdens-situasjonen er ikke uunngåelig! Men dere kan slippe unna den, og dommen, og straffen som skal gå over den, om dere lytter til Herrens kallende røst, om å komme ut fra skjøgen – horemoderen, som er i ferd med å kvele hele kristenheten, drevet av den antikristelige endetids-ånden! Over hele den vide jord hvor der finnes noe, som ennå lukter kristenmanns blod!