Hjem

Når lovløsheten

Når lovløsheten forvrenger retten på tinget

Det vil si, lovløse lover blir overordnet lovlydige lover. Hva bebuder det? Jo, det bebuder avslutningen på denne tidshusholdningen.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Bibelen taler om å forvrenge rett til galt, og galt til rett, det

Bibelen sier: Amos 5:7. De gjør retten om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden.

Tiden, nå før Jesus kommer for å hente menigheten hjem til himmelen, den vil som vi ser, bære sterkt preg av dette som bibelen klart taler om her. Det som er rett og rettferdigt, det blir av de ugudelige lovløse endret til «malurt!» «Malurt» er en plante av arten artermisa. Saften i bladene har en bitter smak. Ordet brukes parallelt med «galle.» Det vil da si det samme som at, retten omgjøres til «galle», altså at all rett, er lovløst i de ugudeliges øyne, og alt som er så urettferdig at det smaker av den bitterste «galle», det er rettferdig lov i de ugudeliges øyne, fordi at det gjør den rettferdige lovløs.

Og som et resultat av det, kastes all rettferdighet til jorden, tråkkes under fot av ugudelighetens lovgivere, fordi at disse forbereder veien og Antikrists, inntreden på arenaen. Dette gjøres gjennom anômia, som betyr å tilsidesette en lov til fordel for en lov som er fra før, og når slikt gjøres, brytes heller ingen lover. Antikristens ånd virker gjennom disse lovløse, ugudelige, som i disse dager fungerer i Antikristens regi, for å fremme den lovløse, Antikrist frem på arenaen.

Fra Aftenposten 25.07.2017. «Advokater som bryter lover og fremmer urett, er blitt hverdagskost. Skal vi akseptere at Advokatforeningen styres av kameraderi og inhabilitet?»

https://www.aftenposten.no/meninger/Advokater-uten-grenser-144600b.html

Syns det passet ganske greit, med denne biten fra Aftenposten, som klart viser til uredeligheten i det norske rettsvesenet, det stadfester bare i klartekst at bibelens budskap er pålitelig, i sine forutsigelser, om tidenes, endetidens utvikling, hva løgnens uredelige tjenere og budbringere, legger for dagen for å fremme det de vil fremm, og det de ikke vil fremme!

Bibelens sier: Amos. 5:10. På tinget hater de den som hevder retten, og de avskyr den som taler sannhet.

At rett og rettferdighet hates når det blir fremmet i tidens rettssystemer, det er helt identisk med hva bibelen sier i profesien over, at i retten/rettslokalene, øves det hat mot de som hevder sin rett. Og at sannhetstalende mennesker blir, avskydd, fordi at sannhet er løgn og lovløshet, for de ugudelige og urettferdige rettsinstansers representanter. Hvilket kommer tydelige og tydeligere frem i tidens barnevernsaker. Der hvor alt bygges på falske rykter, falske bekymringsmeldinger, og falske tankebaner i hytt og pine! Uhyggelig, men – SANT!

Bibelen sier: Amos. 5:12. For jeg kjenner til de mange overtredelser og tallrike synder dere har gjort. Dere forfølger den rettferdige, tar imot bestikkelser og bøyer retten for de fattige på tinget.

Nettopp slik er tilstanden i vårt eget land, det har tydelig kommet frem i media på nettet, at advokater har ikke råd til å ikke stå på barnevernets side. Hvorfor? Fordi, at de taper store fortjenestes-summer på denne skitne, alliansen med barnevernet! Tragisk, og dette må uskyldige harmoniske barnefamilier lide, nær sagt, opp til fortapelsens, smertefulle kvaler, for at disse alliansene skal få boltre seg, på bekostning av barnefamilienes lidelser.

Men bibelen sier, for Jeg, altså Herren kjenner til alle disse ugudeliges mangfoldige overtredelser, og det tallrike mangfold av deres synder, som er gjort mot de uskyldige. Her skal dere få et alvorsord, tenk over det, dette som står i profesi-klippet over, alt dette så Herren i sin forutviten, og i sitt forutseende, før verdens grunnvoll ble lagt. Men han formidlet det ikke profetisk, før tiden var inne, og den rette mannen var på plass, til at dette skulle formidles. Men når tidens fylde kom, som for alt annet, så brakte Herren, frem sin profet med dette budskapet. Det var for den tid, men vi skal være klar over, at det gjelder også de ugudelige i dag, som forvrenger galt til rett, og rett til galt.

Selvsagt skal ikke alt være spesifikt adressert på barnevernet, nei så langt derifra, for alt lovløst, kriminelt, det kommer inn under begrepet, lovløse tilstander, og dette ser vi så altfor meget av i Norge i dag, men det er også globalt! Vi ser det tydelige, især i barnevern-sakene, som har, og ruller frem som en ustoppelig tsunami, som etterlater seg store psykiske og fysiske ødeleggelser, over store deler av Norges barnefamilier. Det er et resultat av, når de uredelige, ugudelige, rettsvesenets, elite forfølger den rettferdige mot bestikkelse, og tar avstand, setter tilside rett og rettferdighet, for de fattige, i rettsoppgjørene, i tidens ugudelige, løgnfulle rettsavgjørelser. Til fordel for all rettslig løgn og bedrag, basert på uærlighet og alskens falskhet og ondskap!

Bibelen sier: Habakkuk 1:4. Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem. For ugudelige omringer den rettferdige, derfor blir retten forvrengt.

Endetidens tegn signaliserer tydelig at på grunn av de ugudeliges nettverk, som et fangende garn som kastes, har blitt kastet rundt de uskyldige og rettferdige, og ellers fredelige mennesker, som fortrekker, redelighet, og normal menneskelig orden. Dette ugudelige djevelske garnet, strammes mer og mer til nå i denne endetids-prosessen, for å kverke, ødelegge alt som er sunt, godt og prisverdig.

På grunn av dette, og kun på grunn av dette, er og blir den normale loven, lovgivningen, som skal tjene oss alle til det beste, stående maktesløs og kommer aldri på sin rettmessige plass, slik at de rettferdige, uskyldige, svake og fattige, får sine rettigheter igjennom! Og den som står bak alt dette makkverket, er ingen andre enn djevelen selv! Dessverre – Men dog SANT!

Dette gjelder ikke bare barnevernet, det gjelder på alle områder av endetidens begivenheter, for alt som ikke er slik det skal nå i endetiden, det kommer innunder begrepet – LOVLØSHET! Det er en sannhet vi bare må innse, den er umulig å stikke under bordet, som om ingenting av det, er en virkelighet som angår oss som lever i denne tiden! – FOR DET GJØR DET!

Bibelen sier: Rom. 9:28. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.

Vi kan protestere imot alt det som skjer på de forskjellige områdene i disse systemene, alliansene, osv……….. Selv om vi protesterer aldri så meget, vil vi ikke komme noen vei, det er for å si det rett ut, og rett på sak, så oppfylles det profetiske forutsigbare ordet, om det som skal skje i endens tid, enten det er det positive, eller om det er det negative. Alt profetisk forutsagt, kan ikke forhindres, kan ikke stoppes, men desto mere nødvendig er det at vi alle som èn ser alvoret i den tiden som vi lever i, ser vi det vil det istandsette oss alle som èn, til å være rede når Herren kommer, og bortrykkelsen skal åpenbares og Jesu menighet, brud, skal bli tatt bort fra denne jordens ubehageligheter som skal skje etter bortrykkelsen.

Når bibelen sier at, Herren, skal fullbyrde sitt profetiske ord på jorden, så gjør han det, dette er et varseltegn til oss som lever i dag, for at vi skal være rede når Herren, kommer, ikke for at Herren vil oss noe ondt, men for at vi skal gi akt på tidens tegn. For det som skjer i profetordets fullførelse, oppfyllelse, det skjer hastig, hurtig, hvilket vi også ser i denne tiden, den ene begivenheten etter den andre, skjer raskere enn vi makter å følge med i. Det som vi må være rede til å gjøre til enhver tid, det er å se disse ting i lys av Guds ord, gjør vi det går det fort opp for oss, dette som skjer omkring, i det norske samfunnet, og globalt, det er sterke profetiske begivenheter, som vil ramme hele denne nåværende verden.

Menneskene har boltret seg i syndens Klondike, på en slik måte at på grunn av deres synd, som dem ikke vil vende seg fra, så får dem her en uoverkommelig skjebne, som dem så absolutt ikke er Herre over, og vil ikke under noen som helst omstendigheter, kunne mestre, eller vise seg som seiersherrer over de ting som bibelen har forutsagt, som skal skje frem til bortrykkelsen, og i tidsrommet etter bortrykkelsen, eller i slaget på Harmageddon. Kun Jesus er det som skal mestre alt dette, i dette store avgjørende slaget, før overgangen til etableringen av det kommende 1000-årsriket, når det kommer, etter den store trengselstiden, trengselstidsperioden på 7 år, mellom bortrykkelsen og Jesu gjenkomst, når han setter føttene sine på oljeberget, for å det store sluttoppgjøret med Antikrist!

SÅ TIL SLUTT

Bibelen sier: Amos. 5:14a. Søk det gode og ikke det onde, så skal dere få leve.

Nettopp forkast det onde til fordel for det gode, det gir ikke bare fysisk liv og harmoni, men det gir evig liv i den evige himmel som er beredt, for alle som følger Lammet, hvor det går!

Bibelen sier: Amos. 5:15a. Hat det onde og elsk det gode, og la retten stå fast på tinget.

Det er hva bibelen oppfordrer oss til, et hat til det som er ondt, ikke personhat, men til onde systemer som ødelegger menneskeheten. Og når kjærligheten til det gode får råde, vil også rett og rettferdighet, stå fast på tinget. Det vil si, da vil rett og rettferdighet, gå av med den endelige seieren, i enhver rettsak som blir forsøkt gjennomført på uredelig vis! Amen!