Hjem

Vi tror ikke på -----

VI tror ikke på den samme Jesus som dere – Og dere tror ikke på den samme Jesus som vi tror på

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Dersom dere tror på en tredelt Gud, så tror dere totalt feil – Og vi har på ingen måte den samme Jesus, som dere, og vi tror på ingen måte på den samme Jesus som dere tror på!

Religionens, religionenes masser, er ikke så nøye med hvem, hva, og hvilken Jesus, de forkynner bare de får spydd opp et eller annet, som klør i øret, så tar alle det, som en himmelhilsen, selv om den er aller så ubibelsk, spiller ingen rolle, bare der er noe religiøst velsmakende i det!

Bibelen sier: 2. korint. 11:4. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, - da tåler dere det så gjerne.

Det er noen gripende dyptgående ord broder Paulus, formidler her, idet han sier: «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt?» Sier Paulus Ja, hva så? Da skal vi ikke tåle det så gjerne, slik som korintmenigheten så gjerne tålte det, det som klødde dem i øret. Tidens annen Kristus Jesus, er den tradisjonelle katolske, tredelte Gud, og denne Gud, Jesus Kristus, er en annen, Jesus. Og ham kjenner vi ikke, vi som tror på bibelens klare tale, om Èn Gud! Treenighetsteologene, tror på en helt annen Jesus, enn den vi tror – PÅ!

«Eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått?» En annen ånd er et resultat av en annen Jesus, fordi at Jesus er Herren, og Herren er Ånden, og der hvor herrens Ånd er, der er der frihet! Frihet til hva? Jo, og forkynne hele Guds råd til en bibelsk frelse, og det er ikke mulig ved å forkynne en tredelt, treenighetsperson, som bibelen ikke nevner et fnugg om i det hele tatt! En slik, tredelt, treenighets Gud, er et resultat av en annen ånds åpenbarelse, som ikke er i nærheten av å herliggjøre Jesus, og den fullkomne guddomspersonen, i Èn person, slik som han virkelig er!

«Eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt!» nå skal vi være klar over, at forkynnelsen av et annet evangelium, det er forkynnelsen av en annen Jesus. Hvordan kan du si det, påstå det? Jo, for Jesus er Gud åpenbart, og i denne åpenbarelsen er han også ordet, åpenbart. Derfor er forkynnelsen av en annet evangelium, ensbetydende med forkynnelsen av en annen Jesus, en Jesus som er totalt fremmed for bibelen. Noen gjør det bevist, andre ubevist, andre igjen, fordi at det er tradisjon (er). Men de fleste, kanskje? Fordi at det klør dem i øret, og det er gjerne slik dem vil ha det, sannsynligvis bedre med Ørekløe, enn med Øresus, den er forstyrrende, i motsetning til den åndelige, beroligende søvndyssende, forvrengningslæren av bibelens budskap.

«Da tåler dere det så gjerne!» Slik Paulus oppsummerer dette, bør det gi oss alle noe å tenke over. I Paulus` formaning mot: Èn annen Jesus, Èn annen ånd, Èn annet evangelium, enn det Paulus, i sin, i den Gudsåpenbarelse, han hadde i ordet, i hans advarsel mot alt annet, så sier han, «Dette tåler dere så gjerne!» Hva tålte, og hva tåler folket, så gjerne i dag? Jo, nær sagt alt som er motsatt av ordet, og mot ordet! Dette er et av, ja, kanskje det største, må nok si det største tegnet på Herrens komme, og den bortrykkelsen, som er rett for hånden, i den guddommelige dimensjonen, som den skal vise seg å være!

Derfor er dette en avgjort klar sak og side ved evangeliet, og det meddeles til alle som har valgt den ubibelske, falske, katolske, treenighets fortolkningen! Vi tror ikke på, og vi forkynner ikke, den samme Jesus. Fordi at vi tror det som bibelen sier at Guddomsfylden, Jesus Kristus, er Èn person, ikke tre, katolske oppdelte, treenighetspersoner, slik de fleste tror i denne endetidens mørke, og kristenhetens tørke!

Bibelen sier: Kol. 1:19. for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham.

Dette forteller oss klart og tydelig, at hele guddommens fylde, Gud selv, er åpenbar i Èn, og denne ene er Jesus Kristus!

Bibelen sier: Kol. 2:9. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Hvem vil, eller kan protestere på det? Kun alle de som har en helhjertet tilslutning til endetidens katolsk karismatiske, babylonske forføre forkynnelse og lære i endetiden. For nettopp dette er det endetidens, evangelieforvrengere er opptatt av, nemlig å forvrenge selveste hoved kjernebudskapet i bibelen, om at Jesus er Gud, ene og alene, uten fnugg av menneskelig tilleggs avguderi!  

Sum av sumarium er og blir dette: VI tror ikke på den samme Jesus som dere – Og dere tror ikke på den samme Jesus som vi tror på!