Hjem

Antikristens rike --------

Antikristens rike - EU kan ingen stoppe!

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer denne linken.

https://www.youtube.com/watch?v=oERcUJqnNhY

Kommentar: Dersom noen tror at de kan stoppe utviklingen av det globale Antikristens rike, falske fredsrike på denne jorden. Da har dem i hvert fall ikke fulgt med i verken den, bibelske profetiske timen, eller i noen som helst annen time.

Når det tales om disse profetiske begivenheter som skal oppfylles i endetiden, rett før Herrens komme, og menighetens bortrykkelse, og den hele fullbyrdelsens oppfyllelse etter bortrykkelsen, når Antikrist skal overta styringen og regjeringen, i denne globale sammensvergelsen mot menneskeheten. Da må vel alle som har en noenlunde, klar tankegang, kunne skjønne og forstå, dette kan ikke stoppes av noe menneske på denne jord, selv ikke den mest intelligente politiker. Og hvem er han? Jo, det er Antikrist, selv, og denne verden styres nå mot mottakelsen av denne mannen, og innsettelsen av ham, som verdens enehersker. Selveste inkarnasjonen av djevelen. Antikrist, djevelen og den falske profet, i denne mannen, og all lovgivning ligger i hans hender når han trer inn på denne verdens arenaens plattform.

Bibelen sier: Dan. 7:25b. Han skal sette seg fore å forandre tider og lov.

Det vil si at all politisk, religiøs, og økonomisk makt kommer til å ligge i Antikristens hender, den dagen han overtar denne verdens styringssystemer. Forandring av tider og lovverk, spesielt det siste, lovverket skal forandres, her gjør Antikrist en elegant vri, han tilsidesetter det lovsystemet som er til fordel for hans nye lovsystem, og det vil igjen si, han erstatter det som har vert med ett nytt lovverk, for da kan ingen si at han har brutt noen lov. Noe viker plassen for noe nytt, da kan det ikke sees på som lovbrudd!

Bibelen sier: Åpb. 17:12-13. De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike, men de får myndighet som konger i èn time sammen med dyret (Antikrist).

Disse har èn og samme tanke, (sinnelag) og de gir sin makt og myndighet til dyret (Antikrist).

Det er nettopp dette globale forræderiet, bibelen taler om her, de ti hornene som også er ti konger, sier oss at disse ti kongene, har hver sitt rike, i de globale 10-stats-sonene, de har ikke hele det globale antikristelige riket, men kun en 10ende del av det hver. Så inngår de, en avtale med dyret (Antikrist), om å overgi hele den globale styringen til ham, mot å få en kort tidsperiode, som konger sammen med dyret (Antikrist), til å styre dette systemet, ser slik ut – JA!

Men la oss merke oss, alle disse 10 kongene, hornene, de har èn og samme tanke, det vil si, de har ètt og samme sinnelag, og med denne felles tankegangen, felles sinnelaget, overgir de hele verdensmakten til dyret (Antikrist!) Og nå det er gjort, går verden inn i en verdens-regjering, ikke under Kristus Jesus, som er verdens frelser og eneste redningsmann. Men den kommende nye verdensorden, verdens-regjering, er det verdens diktatoren, Antikrist, inkarnasjonen, av djevelen, Antikrist og den falske profet. Og hele den nye verdens lovgivningen som kommer med dyret (Antikrist!) Og da får alle disse som roper om, og forbereder den nye verdensorden, nettopp det de ønsker seg. En ny verdens-regjering, med djevelen, den falske profet og Antikrist, inkarnert i èn og samme person!

Disse begivenhetene er av bibelsk profetisk oppfyllelse, og vi som lever i dag, vi står rett opp i dette som nå kommer, og er levende øyen vitner til profetordets oppfyllelse for denne tiden. Som er rett før Herren kommer, og bortrykkelsen er ett unektelig faktum!