Hjem

Verdens-Elitens -----------------

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer!

https://www.facebook.com/digitalavarlden/videos/1042747929194944/?hc_ref=ARQWU8ppEAARhh3a5PBnEZIGV5dPup4jl3UuFLUZmTl8qEPzjGLLwkPcPt20oUZlNsw&pnref=story

KOMMENTAR: Verdens-Elitens Makt-Overgrep

Hele systemet har bare en agenda og det er, undertrykkelse av menneskeheten, en ny ond verdenshersker, som skal lede en ny verdensregjering, som ender opp i den sore trengsel.

Og hovedpersonen i systemet er satan åpenbart i mennesket Antikrist, han som er Satans sønn, også fortapelsens sønn.

Det forberedes nå i disse tider, og i høy, hastighet uten fartsgrenser, for mottakelsen og innsettelsen av den kommende Antikrist, de internasjonale politikerne, politikken, er bygget på de antikristelige premisser. Som ender opp i et, økonomisk, politisk, lovsystem, i antikristelig regi.

Og de som ikke vil bøye sine knær for dette systemet, er prisgitt døden og tilintetgjørelse, og dette vil den antikristelige, endetidens, ondskapfulle topp-elite sørge for! Åp. 13:16-17, taler om tidsavslutningen, og det antikristelige påtvungne forretnings-system. Åp. 17:12-13 og vers 17. Taler i klartekst om denne verdens og menneskenes, forræderiske politikere, som gir verdensrikene, og beboerne i denne verden over i hendene på den kommende Antikrist.

Det er det som det brygger opp til nå, rett før Herren kommer og henter menigheten, og da skal den antikristelige 7-årsperioden, fullføres i den ondskapsfulle fylden som bibelen har forutsagt dette. Rom. 9:28. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Her tales det om hva profetordet har foutsagt om de siste tiders hendelser. Og slik profetordet har forutsagt det, slik skal det også, både det positive og det negative.