Hjem

Advarer kristne

Evangelist. Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer.

Advarer kristne mot alternativ behandling!

Lørdag 31, januar 2009, kl. 05:00 Oppdatert: lørdag 31, januar 2009, kl. 05:00

BJØRN ARILD HATLEM

Innenriks

Lege i Tromsø registrerer at mange kristne er lite bevisste på at healing og alternativ behandling er klart forskjellig fra forbønn i Jesu navn.

FORBØNN: Lege Erik Weum undrer seg over at flere kristne, som ikke praktiser forbønn for syke gjerne oppsøker healere og alternative behandlere.

Blander shamanisme og kristne ord
- Dette er en ting jeg ikke vil gå god for, fordi det er hentet ut fra shaman-tradisjon og før-kristen åndelig praksis. Det går ofte på besvergelser og bruk av formularer og ikke på bønn i Jesu navn.

http://www.dagen.no/Innenriks/Advarer_kristne_mot_alternativ_behandling-5930

 

                 ************************************************

KOMMENTAR:

Det er stort og dyrebart å lese at en lege står frem med et så sterkt budskap, som advarer og motsier som bruker okkulte formuleringer, i healing prosessen. Det er stort og åndelig prisverdig å les slike uttalelser fra legehold!

Bibelen sier: Matt. 24:24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre de utvalgte vill, om det var mulig.

Når vi leser dette alvors ordet i Matt. 24:24, så kan vi ikke unndras oss fra denne sannheten, at falske profeters budskap, også utfører gjerninger, tegn og under som står i harmonisk forhold til det de forkynner. Og gjennom sine falske budskap, som også har denne magien i seg, som falske budskap har, så etterfølges disse av tegn, under og mirakler. Ikke utfør av Herren, men et produkt av djevelens tusenkuntsneri, og demoniske virkende kraft. Derfor levnes der ingen tvil, vi må se på disse endetiden healere, som falske profeter i djevelens tjeneste, fordi at de har også et budskap som er forførende falskt, og som virker, som før sagt, tegn, under og mirakler! Men ikke fra Herren, men fra djevelen!

Og disse budskap, tegn, under og mirakler, formidler disse falske messiaser, healere, for å føre de utvalgte vill, om det var mulig! Merk: «For å føre de utvalgte vill, om det var mulig!» Det sier oss, at det er ikke mulig å føre de utvalgte vill! Hvorfor? Svaret er, de utvalgte som ligger i Kristus, i en evig utvelgelse, fra før verdens grunnvoll ble lagt, kan ikke føres vill, fordi at de lever i utvelgelsens åpenbaring, som ligger i deres, i våres, hjerter, før verdens grunnvoll ble lagt, var alt dette i de utvalgte ferdig fra Herren Jesu Kristi, mektige frelsesplan som da også var rede, til å bli fullbrakt på Golgata!

Bibelen sier: Matt. 24:25. Se jeg har sagt dere det på forhånd.

Det6 er det Jesus, sier i profetisk klartekst her, at dette har han sagt, og gitt forhåndsvarsel om, for at vi skal se, og forstå hva som skjer, når det skjer, og nå i denne avslutningsfasen, før Herren kommer, ser vi at dette skjer!

Bibelen sier: Åpenb. 13:13. Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.

Det som bibelen legger sterk vekt på når det gjelder: «Det ikke guddommelige i tegn og under.» Så er det nemlig å fortelle oss at da, er det, det antikristelige, det demoniske, som fungerer gjennom personer som, formidler healing budskap, etterfulgt av demoniske tegn, under og mirakler. Dette ynder majoriteten å oppsøke, ja, til og med bekjennende troende, oppsøker slike antikristelige, demoniske forkynnende, healere, og tegns, under og mirakelmenn! Hvilken forførelse, og legge seg, innunder Antikristens, messiaser, healere, og mirakelmenn. Vi må igjen minne hverandre om bibelens ord, som sier: «For å føre de utvalgte vill om det var mulig!» Så kan man spørre, er alle disse som er bekjennende, troende, virkelig troende, virkelig blant de som ligger i den evige utvelgelsen i Kristus, før alt ble skapt og til, på denne jord, i denne verden? Skal ikke sette meg til doms, over deres utvelgelse i Kristus, før alt ble skapt, før alt ble til, men et spørsmål og to må det være tillatt å stille?

En kvinne som jeg kjenner meget godt fortalte meg om en annen kvinne, denne annen kvinnen var en kristen kvinne, hun gikk til en healer, men fikk sannsynligvis problemer med, healerens helbredelsesmåte. Og spurte healeren, på hvilken måte han helbredet, og om han helbredet i: «Jesu navn?» Det ble mindre populært, og endte visstnok ikke opp på øverste, «suksessfulle øverste hylle i den okkulte healerens teologiske program.» Healing-behandlingen, så langt jeg har forstått, så ble den, avsluttet, der og da.

Bibelen sier: Ordsp. 29:18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst.

Det er jo nettopp det der er så altfor lite av i disse endetidens dager, og åpenbaringsforkynnelse, er for de fleste i dag, som å banne i kirka, ja, det som verre er! Men resultatet, det ser vi, villfarelsen har grepet om seg så omfattende, at det sanne bibelske budskapet, er et fremmedspråk for de fleste kristne i dag. Dette er også årsaken til at mange søker djevelen, for helbredelse, gjennom djevelens healere, tidens falske profeter på deres område, både i tale og tegn, under og mirakler!

Men bibelens Jesus Kristus, har noe helt annet å by på, å gi til de som søker ham, la oss se hva bibelens Jesus Kristus, selv sier om det?

Bibelens Jesus sier: Jesaja 53:4a. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.

Her åpenbares det hele og fulle Golgataverkets mektige forsoning, alt det djevelen har vært, er, så opptatt av å undertrykke oss med, av sitt store sykdomsutvalg, det sier bibelen, at Jesus har tatt på seg. «Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret!» Det skal i hvert fall ikke være nødvendig for oss troende å søke, endetidens djevelske healere, deres budskap og deres healing metoder. For i Kristus Jesus, der ligger all helbredelse, og hva du og jeg trenger, uansett om vi er så syke at vi ikke en gang kan krype. Så er det en ufravikelig sannhet, at all sunn, legemlig og åndelig helbredelse, det har vi i Herren Jesus Kristus!

Bibelen sier: Jakob 5:14 - 15. Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham olje i Herrens navn.

Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bibelens Herre, Mester, og Gud Jesus Kristus, han anbefaler ikke noe å søke healere, men er klar i sitt ord bibelen. Istedet for å tilkalle, eller oppsøke healere, skal den, de, syke tilkalle menighetens eldste, da skal be troens bønn. Salve den syke med olje, i Herrens navn, og troens bønn innfor Herren, virker at Herren, hjelper den syke, det vil si, helbreder den syke og reiser ham opp fra sykesengen. Og videre er løftet, dersom at den kristne, syke har gjort noe som er synd. Da skal Herren også tilgi ham den, disse, eventuelle syndene.

Dette er forskjellen på healerens trolldoms helbredelse, og Herrens guddommelige helbredelse, for i den ligger der også syndstil givel- se! Noe en okkult healer aldri kan formidle til noen pasienter, uansett hva de så enn lider av! Men Herren kan og vil – Amen!