Hjem

Et hån mot barnevernet - Kommentert av evgl. O. J. Ludvigsen

Et hån mot barnevernet … eller kritikk av et system.

 

Av: Merete Nykrem

 

(Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.)

 

Dette er et generelt svar til vedkommende som hevdet at jeg hånte barnevernet ved å bruke min lille røst i en skog av mørke trær. Jeg vet ikke når du satt i barnevernsnemnda og alt var bare rosenrødt, men mye har endret seg de siste 10 årene. Akuttvedtakene har steget med ca 40 % fra 2003-2015. ref. buf. Dir. statistikker.

 

Det forundrer meg at noen karakteriserer et varsko fra en samfunnsborger og medmenneske som hån, når det er systemet og makta som kritiseres 

Siden mitt innlegg i Nytt i Uka, har jeg hatt et ras av henvendelser både fra mennesker som har jobbet i barnevernsystemet, fosterforeldre, professorer, sakkyndige og ikke minst pårørende. De har utelukkende støttet mine kritiske refleksjoner når det gjelder dessverre en alt for stor del av det norske barnevernet. I kjølevannet av dette har mine mistanker om at det lille jeg vet, bare er toppen på isfjellet, blitt forsterket.

 

Skadene som i flere tilfeller påføres familier etter at BV har utøvd sin maktdemonstrasjon er formidable, det er mennesker som ikke orker å leve lenger, de klarer ikke gå på jobb, de opplever å stå maktesløse ovenfor denne statsmakta. BV er de som drar saken inn i fylkesnemnda og i 88 % av sakene får de medhold, fordi de regnes som troverdige fagpersoner. Foreldre blir ofte fremstilt som personer med manglende omsorgsevne, lite samarbeidsvillige og løgnere.

Det forundrer meg også at advokater som ser dette daglig ikke gjør mer for å stoppe denne karusellen, og mens sannheten holdes nede får løgnen fritt spillerom.  

Her på Sunnmøre er det dessverre ikke noe bedre enn i andre kommuner.  BV kan komme på nattlig overraskelsesbesøk på bakgrunn av en bekymringsmelding å hente et barn, og da har de som regel med seg politiet som river barnet med seg, mor gråter barnet gråter … det er pedagoger som er skyldige i dette, de sier de gjør det for barnets beste.

 

Men med hvilken rett kan de påberope seg retten til å vite og definere hva som er barnets beste ??  Slike barnas beste vedtak er basert på skjønn og svært personavhengige. Det som foregår i enkelte kommuner og i fylkesnemnder rundt omkring sammenligner jeg med heksebrenningen på 1700 tallet. Til sammenligning så var det nok at nabokona varslet øvrigheten om at naboen var en heks og forlangte at hun måtte brennes.

 

Heksa stod igjen uten særlig odds til å overleve, og dommen ble felt uten bevis, men det var nok at kua til naboen melket dårlig Foreldre holdes nede til de er tynnslitte nervevrak mens BV holder ungene deres som gissel. BV gjemmer seg bak taushetsplikten sin og sutrer når de blir kritisert.

 

Konstituert barnevernsleder i Ålesund Venke Brandshaug hevder at ved en omsorgsovertagelse er det avdekket alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, og at barna lider av alvorlig overlast dersom de fortsetter å bo sammen med mor eller far.  Enten så følger hun ikke med på hva som foregår eller så har begrepet overlast og alvorlige mangler flere betydninger. Jeg vil på det sterkeste oppfordre henne til å dykke noe mer inngående i enkeltsaker, for vi er mange her ute som har en annen erfaring.

 

Et av barnevernets sikreste kort er at foreldre ikke tør å snakke om sin sak i frykt for at de aldri mer får se barna sine igjen. Foreldre holdes nede til de er tynnslitte nervevrak mens BV holder ungene deres som gissel. De er livredde, og bruker ofte hele sin eksistens for å bevise at de er gode mammaer og pappaer. En dag må alle stå til ansvar for den urett som blir begått, det er et av livets sikreste kort. 

 

Dette er en viktig sak politisk, og skal vi få endringer må vi rydde i de øverste rekker, dårlige organisasjonskulturer har en tendens til å forplante seg nedover. 

 

Avslutter med Arnulf Øverlands velkjente ord, la det ikke bare være fine ord men også ord å leve etter.

 

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Merete Nykrem

Nestleder PDK Ålesund

************************************************

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen kommenterer!

Merete Nykrem: Skadene som i flere tilfeller påføres familier etter at BV har utøvd sin maktdemonstrasjon er formidable, det er mennesker som ikke orker å leve lenger, de klarer ikke gå på jobb, de opplever å stå maktesløse ovenfor denne statsmakta.

KOMMENTAR - Bibelen sier: Habakkuk 1:4. Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem. For ugudelige omringer den rettferdige, derfor blir retten forvrengt.

Vi merker oss i nevnte bibelsitat, derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem. Hvorfor? Det er fordi at barnevernet og utøvende, styresmakters, uredelige maktdemonstrasjon, undergraver et lovsystem som skal verne om norske, hjem, barn og familier. Da står barnefamiliene maktesløse, overfor en ugudelig statsmakt. For som bibelen også sier: Ugudelige omringer den rettferdige, på uredelig vis, og på denne måten blir det slik bibelen sier, derfor blir retten forvrengt!

Merete Nykrem: Det forundrer meg også at advokater som ser dette daglig ikke gjør mer for å stoppe denne karusellen, og mens sannheten holdes nede får løgnen fritt spillerom.  

KOMMENTAR – Bibelen sier: Sakarja 8:16. Dette skal dere gjøre: Tal sannhet med hverandre. Døm rettferdige dommer på tinget, dommer som skaper fred.

Her er, Merete Nykrems, uttalelse av betydelig høy sannhets kvalitet, nær sagt profetisk, i det hun sier: «Og mens sannhetens holdes nede får løgnen fritt spillrom!» Mens bibelen gir Merete Nykrem, en god profetisk støtte, i sin profetiske uttalelse. «Tal sannhet med hverandre!» Det er en oppfordring til alle lovløse ordninger, barnevernet innkludert – «Tal sannhet med hverandre!» I stedet for løgn som ødelegger andre mennesker. Videre oppfordrer bibelen til å utføre, rettferdige dommer på tinget, det vil si, i en rettsak, dommer som skaper fred! Det skjer dessverre ikke i barnevernets agenda.

Merete Nykrem: BV kan komme på nattlig overraskelsesbesøk på bakgrunn av en bekymringsmelding å hente et barn, og da har de som regel med seg politiet som river barnet med seg, mor gråter barnet gråter.

KOMMENTAR: Bibelen sier: Mika 1:1. Ved dem som tenker ut urett og emner på ondt mens de ligger på sitt leie! Så snart morgenen gryr, setter de det i verk, fordi det står i deres makt.

Jeg merker meg, Merete Nykrems, uttalelse: «BV kan komme på nattlig overraskelsesbesøk:» Her er det ikke urimelige så langt jeg ser det, at vi kan trekke, parallellene, mellom Mika 1:1, som sier at de tenker ut urett og emner på ondt, mens de ligger på sitt leie, og så snart det gryr av morgen, iverksetter de sin ondskap! En del av deres ondskaps-agenda, er lagt til nattlige planlegninger og fysiske raid. Så snart morgenen gryr, det betyr overgangen fra natt til morgen, og en del av det råeste som barnevernet, iverksetter, må nok gjøres om natten, da det så absolutt ikke er forenlig med, verken det fysiske, eller det åndelige dagslyset. «Og det står i deres makt å gjøre det!» Hvorfor? Jo, fordi at i stedet for å bryte en menneske-ivaretakende lov, så endres bare lov-verket, slik at en ny lov, erstatter den som før har vært! Dette systemet er basert på det antikristelige systemet, hvor Antikrist skal gjøre bruk av denne grunntekstens paragraf: «anômia», relatert til Dan. 7:25. Han (Antikrist) skal tale ord mot Den Høyeste (Gud), og undertrykke Den Høyestes hellige, (Israel), og tenke på å forandre tider og lov! Her er det paragrafen «anômia» kommer inn: Grunntekstordet er ifølge: Strongs gresk ordforklaring på ord.458: «anômia» som betyr å sette loven tilside dvs: når en har gjort loven ugyldig så bryter en den jo ikke heller. Nettopp dette er det som skjer i barnevernets, nær sagt, ugjennomtrengelige, ugudelige, antikristelige agenda! Sammenligningen er ikke til å komme forbi!

Bibelen sier: Mika 1:2. De attrår marker og røver dem. De attrår hus og tar dem. De gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvedel.

Her omtaler profeten Mika, sin samtid, men profetiene har også et forutsigbart budskap for fremtiden, også vår tid. Og ingen kan se bort fra, at barnevernet røver andres eiendom, det er barnevernets høyeste, og mest etterlengtede gjerninger. Nemlig å røve hus og hjem, og å gjøre vold mot en manns hus, og mot bonden, og hans rettmessige arvedel. I barnevernets røverraid, med politi, til tider sterkt bevæpnet, som er det i ordets rette betydning, vold mot mannen og hans hus, det vil si, røverraid, av barnefamilier, og familiens fremtidige arvefordeler. Sammenligningen mellom barnevernet, og Mika 1:2, kan vi absolutt ikke kaste ut med skitten vaskevann, som om det ikke har noen betydning for vår tid, og vår tids barnevern-aktivitet.

Bibelen sier: Mika 7:3. Med begge hender arbeider de på å få det onde til å syns godt. Fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling, og stormannen sier hva han ønsker, og slik vrir de det til.

Nettopp dette som profeten Mika, omtaler, profeterer om her, det ser vi tydelig i barnevernets virksomhet. «Med begge hender arbeider de på å få det onde til å syns godt!» Og barnevernet påstår jo og sier, i klartekst, at inngrep med voldsaktivitet, er til barnets beste. Og det er det som syns godt i barnevernets, øyne – Dessverre – Men SANT! Og hva mer? De innenfor den høye barneverns-eliten, de krever, at slik skal vi ha det, og dommerne er mer enn villige til å avgjøre, urettferdigheten, som rett og rettferdig i rettsakenes domsavgjørelser, i rettslokalene. Og stormannen, altså toppeliten som står bak all ondskapen, sier hva han ønsker, og slik vrir dem urett til å være, bli rett! Skulle nesten tro, at profetiske utsagt som disse i Mika 7:3, er spesifikt, adressert til tidens, endetidens, barnevern? Uten å påstå det bastant og sikkert!

Merete Nykrem: Det som foregår i enkelte kommuner og i fylkesnemnder rundt omkring sammenligner jeg med heksebrenningen på 1700 tallet. Til sammenligning så var det nok at nabokona varslet øvrigheten om at naboen var en heks og forlangte at hun måtte brennes. Heksa stod igjen uten særlig odds til å overleve, og dommen ble felt uten bevis, men det var nok at kua til naboen melket dårlig …

KOMMENTAR: Dette er sterke ord fra Merete Nykrem, men du verden så viktig det er, å få frem, denne juvelen av sannhetsord, de kan virkelig sammenlignes med den måten barnevernet går frem på i dag! Og de som blir et offer for barnevernets uhygge, er faktisk utsatt for slike personer som bibelen omtaler i Mika 7:4.

Bibelen 7:4a. Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk.

Ifølge, Merete Nykrems, må vi si oss enige med profeten Mika, at den beste av disse barnevernansatte/barneverallierte, så er det beste av dem som en tornebusk i ondskap, og den ærligste, verre enn en tornehekk. Hvorfor? Jo, fordi at barnevernets program, er bygget på falske bekymringsmeldinger, og de uskyldige dømmes uten bevis. Uhyggelig, skulle nesten tro at Hekseforordningen fra 1700-tallet ligger som grunnvoll-fundament, i barnevernets grunnleggende, plattform fundament.

Bibelen sier: Mika 7:4b. Dine vekteres dag kommer, da blir du hjemsøkt. Da blir de rådville.

Nettopp dette er det som kommer til å skje, med alle uærlige, alle ugudelige, organisasjoners vektere, når dagen for den rettferdige dommen faller over dem. Den dagen settes disse uærlige, ugudelige vekterne, sammen med deres vektertjeneste ut av drift. Og de som de i deres hjertelige og varme urettferdighet, har våket over, disse, innkludert barnevernet, skal på den dagen bli stående, totalt rådville, med andre ord, svarskyldige, innfor både Gud og mennesker, især de menneskene, som disse har ødelagt! Ja, det skal i sannhet bli en oppgjørets dag!

Merete Nykrem: Konstituert barnevernsleder i Ålesund Venke Brandshaug hevder at ved en omsorgsovertagelse er det avdekket alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, og at barna lider av alvorlig overlast dersom de fortsetter å bo sammen med mor eller far. 

KOMMENTAR: Det er virkelig interessant, hva Merete Nykrem, sier om hva, konstituert barnevernleder i Ålesund, Venke Brandshaug, sier. «At ved omsorgsovertakelse er det avdekket alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, og at barna lider av alvorlig overlast dersom de fortsetter å bo sammen med mor eller far.»

Bibelen sier: Amos 5:7. De gjør retten om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden!

Ifølge: Konstituert barnevernsleder i Ålesund, Venke Brandshaug, så er det nettopp det, hun gjør ifølge hennes egne uttalelser, hun gjør det som er rett, normalt, rettferdig, hun gjør det om til Malurt, og kaster det til jorden. Hennes budskap er som Malurt, Malurt er noe bittert, noe ondt noe, og nettopp det er det, Vanke Brandshaug, gjennom sitt budskap formidler, hun formidler noe ødeleggende som forbitrer mange barnefamilier i Norge!

Bibelen sier: Amos 5:10. På tinget hater de dem som hevder retten, og de avskyr dem som taler sannhet.

Mennesker som forvrenger det som er rett, normalt, rettferdig og sant, og det som kan bevises som sant, i en rettsak, de viser åpenbart i det offentlige, at de er slik som profeten sier. De hater alle de som holder frem det som er rett og rettferdig. Videre viser de også i det offentlige, at de avskyr, alle dem som taler sannhet. Ikke å undres over at barnevernet, føler seg trengt opp i et ubekvemmelig hjørne, når sannheten avslører hva dette systemet i virkeligheten, daglig praktiserer som et fast ubehagelig måltid, sannelig ikke noe særlig greit å bli avslørt – NEI SÅ ABSOLUTT IKKE!

Bibelen sier: Amos 5:12b. Dere forfølger den rettferdige, tar imot bestikkelser og bøyer retten for de fattige på tinget.

Alle personer som uttaler seg motsatt av hva det, normale, det naturlige, det rettferdige, i dette har barnevernet ubetinget gjort seg selv til forfølgere, av den rettferdige, og de som tar imot bestikkelser, for å bøye retten av fra sannhet til løgnens avgjørelser, fra domstolene, i rettsalene. De er også alliert med forfølgerne av de rettferdige, og de fattige, for det er nettopp slike dem angriper. Hvilket vi har lest og hørt om i medias siste oppslag om barnevernets urettferdighet mot slike. Alt sammen er et eneste opprørt hav av, urettferdighet, et eneste opprørt hav av undertrykkelse av de svake, et eneste opprørt hav ugudelighet, et eneste opprørt hav av respektløshet, både for Gud og mennesker! Denne sannhet er det vi må se i øynene, enten vi vil eller ie – FOR DET ER BARE SLIK DET ER!

Merete Nykrem: Et av barnevernets sikreste kort er at foreldre ikke tør å snakke om sin sak i frykt for at de aldri mer får se barna sine igjen. Foreldre holdes nede til de er tynnslitte nervevrak mens BV holder ungene deres som gissel.

KOMMENTAR: Bra at Merete Nykrem, er så klar i sin tale, når hun uttaler seg om hva barnevernet i virkeligheten er, og hvordan barnevernet operer. Merk: Denne fantastiske klare ublandede måten hun sier det på, nær sagt, klarere enn klart: «Et av barnevernets sikreste kort er at foreldre ikke tør å snakke om sin sak i frykt for at de aldri mer får se barna sine igjen.» Ut fra hennes erfaring skal det nok ikke være grunn, til å tvile på sannhets-gestalten, i hennes velformede sindige og flotte budskap. Det gleder oss oppriktige, som ikke vil ha noe annet enn sannhet, og som ikke ønsker å formidle noe annet, enn sannhet selv.

Bibelen sier: Efes. 4:25a. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, med hver med sin neste!

Dette er noe hele menneskeheten burde legge vekt på, nemlig å tale sannhet med hverandre, derfor er det prisverdig at der er noen som står frem, og sier sannheten, for sannheten avslører mørkets gjerninger, selvsagt de mørkets gjerninger, som utføres av barnevernet. Uansett hvem som taler sannhet, kristne, ikke kristne, så er det i hvert fall i overensstemmelse med Herrens, ord og det er det som er det avgjørende. Og vi må uten å være sjenerte, sende en takk til alle de som taler, på en slik måte at det avslører uredeligheten, for det som avslører uredeligheten, det er sannheten!

Bibelen sier: Joel 3:9b. Snart i hast skal jeg la deres gjerninger falle tilbake på deres eget hode.

Dette er et betydelig kraftfullt profetord, snart i hast skal Herren la ondskapens gjerninger falle tilbake på deres hode (r), som i så rikelig mål har utøvd ondskap over sine medmennesker. Dette profetiske ordet passer inn, ikke bare i barneverntjenestens onde gjerninger, men i alle andres onde gjerninger, de vil alle en dag få oppleve at deres ondskap faller tilbake på deres eget hode. I form av en eller annen slags rettferdig gjengjeldelse, det levnes der ingen tvil om!

Her siterer Merete Nykrem: Noen visdomsord av Arnulf Øverland

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Merete Nykrem

Nestleder PDK Ålesund

KOMMENTAR: Arnulf Øverlands, ord om ikke å tåle så inderlig vel, den uretten som ikke rammer deg selv, eller som ikke rammer oss andre. Det er velplasserte visdomsord i anledning, barnevernets umenneskelige, urettferdige fremferd i de mange barnefamiliers hjem i Norge. Og i forbindelse med disse Arnulf Øverlands, visdomsord, vil jeg flette inn hva bibelen sier, selv om Arnulf Øverland, ikke var kjent for å være en personlig troende.

Bibelen sier: Amos 5:14. Søk det gode og ikke det onde, så skal dere få leve. Da skal Herren hærskarenes Gud, være med dere!

Når bibelen oppfordre, oppmuntrer til å søke det som er godt, i stedet for det som er ondt, da er der også et løfte om liv, og at Herren er med. Noe som i aller, aller, høyeste grad trengs i denne tiden. Hadde barnevernet bare tatt dette bibelske visdomsordet til etterretning, og handlet og levd opp til det, kunne mange hjem, og barnevernet selv, vært spart for mange av de problemene, som dem sliter med i disse tider.

Bibelen sier: Amos 5:15a. Hat det onde og elsk det gode, og la retten stå fast på tinget!

Ved å hate det som er ondt, å gå over til å elske, fremelske det som er godt. Det vil gi resultater, og resultatene blir at allt det som er rettferdigt og redelig, det vil få gjennomslag, på tinget, altså fra domstolene i rettsalene, i enhver rettsak, det må vi få lov å tro, det er i hvert fall en positiv, tro og tanke!

«Så til slutt! La oss håpe på det beste for alle barnefamilier i Norge! Og at barnevernet kan tenke seg om, å ta til vettet - Slik at det blir til det beste for alle?!?!?»