Hjem

Skytedrama -----------

SKYTEDRAMA I LAS VEGAS!

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/10/02/195336846/minst-20-drept-og-over-100-saret-i-las-vegas-skyting?autoplay=1

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer

************************************************************************

Det interessante er, hva sier bibelen om tidens utvikling, de fleste rister på hodet når man nevner disse begivenhetene, i tilknytning til bibelens profetier.

Bibelen sier: 2. Tim. 3:1. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

Enten vi liker det eller ikke, så kan vi ikke bare stikke bibelens ord under teppet, og si dette berører ikke oss, dette er i Amerika-USA. Det som skjer i Amerika-USA, det gjelder hele verden, det vil si om vanskelighetene skjer et sted, så forgrener det seg til hele verden, uansett hvor vanskelighetenes, lovløshet enn starter opp, for resultatet av vanskelige tider, det ender opp i lovløse tider! Bibelen den er klar, og det som står i bibelen er ufeilbart, og gir oss derfor et godt trosgrunnlag!

Bibelen sier: Matt. 24:12. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Et kjærlighetsløst samfunn skaper lovløshet, for når kjærligheten forsvinner i et kaldt, isende fossefall, da er også grunnvollen for lovløshet etablert. Og lovløsheten er en ufravikelig faktor i et samfunn som videre utvikler seg, til alle verdens samfunn, altså en global tragedie, uten kjærlighet til det gode, men kun til lovløse tilstander. Her må folket våkne opp for, at denne lovløsheten som dem har vært medvirkende til, faller nå tilbake på deres eget hode! Som dere så, skal dere høste!

Bibelen sier: 2. Pet. 1:19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i våre hjerter.

Her gir bibelen klart uttrykk for at det profetiske budskapet, er et budskap som vi har fått som en fast sikkerhets grunnvoll, som vi gjør klokt i å gi akt på, holde fast ved. Fordi at det har gitt oss, og gir fremtids-nyheter om hva som ligger inn i fremtidens, profetiske oppfyllelse om endetidens profetiske begivenheter! Ja, slik vi allerede ser det i dag! Endetidens profetier er i sannhet en lampe som lyser på et mørkt sted, det vil si i denne verdens syndefulle, antikristelige, åndelige mørke! For nettopp dette mørket er det verden er inne i dag! Men om ikke så altfor lenge, ja, jeg sier: Om ikke så altfor lenge! For jeg tror og er overbevist om, overført i åndelig betydning så er Jesus her for å hente menigheten hjem til himmelen – RETT FOR HÅNDEN! Ikke det at vi vet noe om Herrens bestemte tidspunkt, men det kjennes tydelig i den ånds-atmosfæren som råder grunnen, i verden i dag!

LAS VEGAS-DRAMAET BEKREFTET AV RUNE EDVARDSEN I SARONS DAL – LES OGSÅ DENNE LINKEN

http://www.dagen.no/Nyheter/Rune-Edvardsen-midt-i-skytedrama-i-USA-529279

Alt dette inkludert i endetidens kjærlighetsløse og lovløse profetiske forutsigelsen som bibelens har profetert om, og som bibelen fortløpende profeterer om!

Bibelen sier: Romerne 9.28. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.

Nettopp dette er det som skjer, i alt hva vi er øyenvitner til i denne tiden. Vi er øyenvitner til at Herren, har iverksatt sitt forutsagte profetiske ord, og nå fullføres det hastig på jorden! Hvorfor? Jo, fordi at vi som lever i dag, vi som er frelst og venter på Jesus, vi står rett foran han snare komme. Og for dere som ikke er frelst, dere står rett foran Antikrist, og hans snare fremtreden på jorden. Og ham kommer dere til å ta imot, fordi at dere har valgt ham, i stedet for frelseren, Jesus Kristus! Men også under Antikristens diktatur på jorden, er der noen som, ja en skare som kommer til å bli frelst! Men det kommer til å skje gjennom martyrdødens lidelser!

I dag er frelsens dag, for deg, for dere - Amen!