Hjem

En profetisk----------

EN PROFETISK AVSLØRING AV BARNEVERNET

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Ikke det, at denne profetien kan påstås å være, ensrettet mot barnevernet, men den er så klar i så måte, at det er nesten nærliggende å tro det. Men den favner i sin avsløring, all urettferdighet!

Bibelen sier: Mika 2:1 – 2. Ve dem som tenker ut urett og emner på ondt mens de ligger på sitt leie! Så snart morgenen gryr, setter de det i verk, fordi det står i deres makt.

La oss iaktta denne profetiens budskap i dens fulle dybde. Bibelen sier, at de som uttenker urett, og ondt de gjør det mens de ligger på sitt leie. Og når de da står opp når morgenen gryr, så setter de i verk all sin uttenkte ondskap.

Men vi skal merke oss en spesiell ordlyd i denne profetiens avsluttning, i 1. verset, hvor der står:

«Fordi det står i deres makt!»

Hva vil det si oss? Ganske interessant! Hvorfor står det i disse onde menneskers makt? Jo, fordi at deres handlinger er basert på løgn, endringer av systemer på en urettferdig måte, slik at deres makt-overgrep syns å se lovlydig ut, i det offentlige rom. «Fordi det står i deres makt!» Det sier oss ganske meget om en lovendring som går inn under, begrepet – «anômia» Som betyr å sette loven «sette en lov tilside til fordel for en ny lov!» Sannsynligvis er det, det som skjer, og dermed har de makt til å utføre, urettferdighetens gjerninger, og overgrep. For når en lov blir tilsidesatt, til fordel for en ny lov, kan ingen si at barnevernet, politikere, eller annen lov-myndighet, har brutt noen lov, har brutt en lov! de har bare tatt bort en, til fordel for en annen lov, en ny lov!

Og i denne nye lovgivningens kraft, i kraft av denne nye lovgivningen, er det de har makt til å utøve sine onde gjerninger. Det er det kommende Antikrist-systemets, lovgivning som vi ikke skal se bort fra, som gir sitt utslag, i barnevernets onde virksomhet. Husk, all politisk arbeid og virksomhet i dets allierte forgreninger, er bygget på de antikristelige premissene. Og nettopp dette er det som skal prege endetids bildets verdens-situasjon, og vi ser tydelig innledningen til dette i denne tid!

Bibelen sier: Mika 2:2. De attrår marker og røver dem. De attrår hus og tar dem. De gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvedel.

«de attrår marker og røver dem.» Det taler i klartekst om at de som planlegger sine onde gjerninger på sitt leie, disse har planer for alt annet enn barneverns-terror, og ødeleggelse av barnefamilier. De har også store interesser i å ødelegge menneskers levebrød, ved å frarøve dem deres marker, (gårdsbruk osv.) «De attrår hus og tar dem!» Hvor mange har ikke måtte gå fra hus, og det dem eier, på grunn av urettferdighetens tjenere, og disses ondskapsfulle utøvende, antikristelige makt, i «anômia» forordningens lovsystem, som er en lovendring fra det lovlydige til det lovløse? «De gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvedel!» Så lenge lovsystemene kan endres på denne måten, i den antikristelige relasjonens ånd, «anômia», omgjøres all lovlydighet til lovløshetens lovsystemer, som i de lovløses øyne, er det lovlydige. Derfor kan disse operere under lovløshetens lovsystemer, uten å bli tatt, eller må stå til ansvar for deres djevelske, antikristelige gjerninger. Politisk og barnevernsk, uten noe som helst etterspill for disse, som boltrer seg i denne lovløse ondskapen. I hvert fall ikke noe etterspill for dem, i denne nåværende verdens falske «anômia-system!»

Men vi må se det i et helhetsbilde, alle som har blitt, alle som fremdeles blir berørt, av disse diktatoriske organisasjoner, er det ikke bare barnevernet som står bak, men det er et ugudelig nettverk av allianse-forgreninger, som står bak all denne ondskapen, som forgriper seg på alle tenkelige områder i verden. Og det som bekymrer mest, og er mest grusomt og urovekkende, det er dette, de får inngang overalt, ved å opprette nye, avdelinger, med iøynefallende, flotte tiltalende navn. Og mange er de som går i denne fella, især i barneverns-lureriets djevelske nettverk!

Er vi ikke villige til å se denne sannheten i øynene, så er det bare et bevis på Èn ting! Vi godtar ondskapen slik den er, og slik den fortsatt kommer til å utvikle seg!