Hjem

Pop Francis - Jesus is Satan -------

Pope Francis: ‘Jesus Is Satan’

http://yournewswire.com/pope-francis-jesus-satan/

Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

  

Jeg anbefaler enhver som leser denne artikkelen, også å lese og se hva denne linken i virkeligheten inneholder.

I denne linken som det refereres til her, formidler den nåværende paven, som også er jesuitt, et antikristelig uavkortet klart budskap om hva katolisismen i virkeligheten står for. I den forløper som paven er for den kommende Antikrist, forkynner han klart og tydelig at, «Jesus er Satan!»

Dette bør være en vekker til alle disentere og andre som har tegnet sitt medlemskap, og gått inn i allianse-foreningen med Verdens Kirkeråd, som medlemmer, som også er underlagt katolisismen, og har, Antikristens forløper, jesuitten-paven i en funksjonell person, som det ledende religiøse, politiske overhodet for denne sataniske forordningen!

Dersom ikke alle disse som har gått inn i Verdens Kirkeråd, sammen med et mangfold av mange andre ulike trosretninger, våkner nå, eller kanskje de ikke vil våkne, opp for denne verdensomspennende demoniseringen av Jesus? Så erklærer de, erkjenner de, samtykker de i, i hvert fall klart og tydelig: «VI ER ENIG MED JESUITT-PAVEN I AT JESUS ER SATAN!» Dessverre er dette en ufravikelig sannhet, som vi aldri kan overse, eller stikke under det religiøse antikristelige teppet, at alle disse er enige med jesuitt-pavens okkulte demonisering av Jesus!

Bibelen sier: Åpenb. 18:4. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal få del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

Ropet fra Herren lyder også i denne endetidens mørke og i kristenhetens tørke, så lyder herrens røst: «Kom ut fra henne mitt folk!» Dette forteller oss at der er noen som har forvillet seg inn der, med den religiøse, politiske strømmen, disse hører Herren, til, de er de utvalgte i Kristus før verdens grunnvoll ble legt. Og disse er det som Herren, kaller ut fra den religiøse katolske horen, kaller de ut, for at de ikke skal få del i den katolske horens plager, og bli dømt sammen med henne!

Bibelen sier: Åpenb. 18:5. For hennes synder når like til himmelen, og Gud Herren har kommet ihu hennes urettferdige gjerninger.

Denne kirkens, åndelige horens synder og gjerninger er så urettferdige, at der finnes ikke noen utvei for frelse for dette katolske systemet – NEI IKKE I DET HELE TATT! For jesuitt-paven er frelse utelukket, og det skal vi bevise med skriftens klare ord!

Bibelen sier: Matt. 12:24. Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, at han drive de onde ånder ut.

Det fariseerne beskyldte Jesus for da han hadde drevet en ond ånd, ut av en som var både blind og stum, beskyldte fariseerne Jesus, for å være besatt, idet de sa: det er ved de onde ånder fyrste at Jesus, driver de onde ånder ut. Det er ensbetydende med at de sa at: «Jesus er Satan!», slik jesuitt-paven, har stått frem å sagt i disse dager, gå inn på linken som det er referert til. Men disse bespottelige uttalelser og omtale av Jesus, det er ensbetydende med bespottelse mot Den Hellige Ånd! Vi skal se på hva bibelen sier om det?

Bibelen sier: 2. Korint. 3:17. Men Herren er Ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet.

Bibelen forteller oss, at det er Herren, som er Ånden, og hvem er Herren? Jo, det er Jesus, og det sier oss også at han er både Herren og Ånden. Og der Jesus, som er Herren, som er Ånden, er, der er frihet. Frihet til hva? Jo, til å opphøye og fremelske, og forkynne det som er sant, op på den måten opphøye Jesus, som er Herren, og som er Ånden.

Bibelen sier: Matt. 12:31. Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt.

Hva sier disse ordene oss, eller rettere sagt, hva mener, legger, Jesus, i disse ordene? Jo, han sier i klartekst at det fariseerne sa om hans gjerninger var en bespottelse mot den Hellige Ånd, fordi at fariseerne sa at det var ved Be’elsebul, altså ved djevelens åndskraft, at han drev de onde ånder ut.

Og nå bibelen sier, at Herren er Ånden, så er det ensbetydende med at Jesus, som også er Herren, også er Ånden, som drev ut disse onde åndene av denne demonbesatte personen, som Jesus, drev ut disse demonene av. Da forteller bibelen oss, at fariseerne omtalte Jesus, satte Jesus i den posisjon som i virkeligheten, var djevelens posisjon.

Med andre ord, det som Jesus, gjorde, det gav fariseerne djevelen æren for, og det vil også si det samme, som at fariseerne sa: At det djevelen gjør, det er Herrens, gjerninger. Fariseerne førte det guddommelige over i det djevelske, i stedet for å gi Gud æren for hans mektige gjerninger. Og det samme er det, jesuitt-paven også sier, når han i sin djevelske utbasunering, forkynner at: «JESU ER SATAN!» For når jesuitt-paven, sier at «Jesus er Satan», så er det en ren bespottelse mot Den Hellige Ånd. Fordi at Herren er Jesus, Jesus er Herren, og Herren er ånden.

I klartekst der finnes ikke tilgivelse for jesuitt-pavens uttalelser! Verken i dette livet, eller i det kommende! Matt.12:32b.

Dette bør gi alle de forskjellige menigheter og trosretninger noe å tenke på, hva deres medlemskap, i Verdens Kirkeråd, egentlig er for noe, det er ensbetydende med en anerkjennelse, av jesuitt-paven, Antikrist, og Satan som deres åndelige overhode og veileder. Og denne veiledelsen, peker kun i en retning, nemlig mot den evige adskillelse fra Herren, det vil si, fortapelsen venter på alle disse, som følger disse falske profeter som der ikke finnes frelse for i det hele tatt!

Ingen skal få muligheten til å si – AT JEG IKKE HAR ADVART FOLKET!