Hjem

Linken til -----------

Linken til den falske profeten: Benny Hinn

https://www.youtube.com/watch?v=bRvrnrp0SuQ&feature=share

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer innholdet i linken.

Her forkynner den falske profeten Benny Hinn, at Jesus døde åndelig, gikk til helvete, ble født på ny. Vè verden for forførelser, men et vè også over de falske profetene!

Når en lytter til dette budskapet av denne falske profeten, så skjønner man straks dersom man er noenlunde, åndelig oppegående, at det budskapet som denne falske profeten, er så demonisk inspirert, at ingen kan ta feil av hvilken tid det er vi lever i.

Bibelen sier: Gal. 1: 6-7. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Bibelen formaner oss, og den advarer oss mot et annet evangelium enn det som er oss overlevert, fra Herren gjennom bibelens budskap. Og Paulus undret seg sterkt over at galaterne så snart etter å ha mottatt det bibelske frelsesbudskapet, kunne vende seg til noe annet, etter å ha blitt kalt inn på frelsesveien, ved Kristi underfulle nåde. Og så fortsetter Paulus videre og sier: «Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium!» Nettopp er det vi er vitne til i Benny Hinns, uhyggelige okkulte forkynnelse, der han faktisk, nærmest, identifiserer Jesus, med djevelen! Grufullt, skremmende, urovekkende, og fortapelses veiledende!

Bibelen sier: Gal. 1:8. Men selv om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!

Den forkynnende og praktiserende virksomheten til Benny Hinn, skal man ikke takke, bukke, og la seg introdusere av, for det er en virksomhet som på en urovekkende måte formidler Jesus inn i det djevelske, okkulte. Og det er vel nærmest å se på som en bespottelse mot Den Hellige Ånd – Den utilgivelige synd som Jesus, talte om, da de skriftlærde omtalte, sa at Jesus var identisk med djevelen, og at det var ved Be`elsebul, han drev de onde ånder ut! I hvert fall forkynner Benny Hinn, et evangelium, som ikke er identisk med Jesu evangelium, og har ført seg selv inn under Herrens forbannelse, og dom!

Bibelen sier: Gal. 1:9. Som vi før har sagt, sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!

Broder Paulus, gjentar sin sterke formaning og advarsel imot all annen lære og forkynnelse, enn det han og hans evangeliske brødre har forkynt for galaterne. Og i denne formaningen og advarselen imot all annen lære og forkynnelse, enn den bibelske, paulinske forkynnelsen, sier Paulus: Sier Paulus: «Som vi før har sagt, sier jeg igjen!» Det viser bare hvor viktig det er, at formaningens, og advarslenes budskap går ut til tidens mennesker, slik at de ikke skal mottat noe annet enn det som bibelens ufeilbare, budskap formidler til oss! For de, den, som formidler noe annet, slik bibelen sier, ikke hva jeg sier, men hva bibelen sier, så faller alle falske profeter og evangelister, som ikke forkynner hva som står i skriften, inn under forbannelse, som er Herrens forbannelse, over all vranglære, og djevel-miksing, som mikses sammen med, innfiltreres i det bibelske!

Bibelen sier: Gal. 1:7. Skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Det er nettopp denne forvrengningen av Kristi evangelium, selv om der ikke er, eller finnes noe annet evangelium, som endetidens falske profeter og evangelister, formidler inspirert av, den demoniske åndeverdens åndehær, formidler i denne tiden. Og blant disse falske, åndelige livsfarlige, profetene, er Benny Hinn!

Bibelen sier: 2. Tess. 2:11-12. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.

Dette er resultatet av å elske løgnens og villfarelsens bedrag, i stedet for å elske det ufeilbare bibelske sannhets evangeliet. Og endetidens villfarelse og løgn, sender Gud dem, ikke fordi at det er dette som ligger Gud på hjertet, og villede noen, men fordi at massene velger det selv. Ja, til og med velger det selv, etter innstendige, og inntrengende, åndelige formaninger og advarsler, imot alt dette! Men nå får dem hva dem ønsker, og gjennom denne villfarelsen, modnes den religiøse massen, for mottakelsen av den kommende Antikrist!

Kristenfolk! Om dere aldri har vært våkne før, eller tenkt på å våkne opp av deres åndelig søvn. Så er mitt inntrengende rop her og nå – VÅKN OPP NÅ!

Dette har jeg og mange andre sagt for lenge siden! Men dessverre så har trollmannen og okkultisten, Benny Hinn, fått altfor stor tilhenger-skare, fordi at de fleste har hyllet ham som en stor Guds profet, men som nå virkelig viser seg, at han er langt fra det!