Hjem

Så kommer ----------

Så kommer da troen av forkynnelsen

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Til tider opplever man de utroligste uttalelser, som for eks. hvorfor skal man lytte til forkynnelse, når vi har bibelen, o. l. jo, jo, det får stå for den enkeltes uttalelse og meninger!

Mange er de i denne tiden som ikke ser det så nøye, om dem for lagt ut Guds ord for seg, enten de har rede på det eller ei. Men det er virkelig avgjørende viktig for alle som ikke kjenner til hva skriften sier, om dem har en bibel eller ikke, så er nødvendigheten virkelig stor, for nettopp slike å få ordet utlagt åpenbart ved Den Hellige Ånd!

Bibelen sier: Rom. 10:17. Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord.

Det som bibelen det er i hvert fall nødvendigheten av ordets forkynnelse, utlagt under Den Hellige Åndens åpenbarelse. For som bibelen sier, så kommer troen av det vi hører, og det vi hører kommer ved, fra, ut av Guds ord. Men det kommer også enorme strømninger fra tidens falske evangelister, profeter, prester, og de mange forskjellige teologer. Men hva disse formidler, formidler de ved å forvrenge skriften, slik at budskapet blir det motsatte av hva skriften sier. La oss se på noen eksempler.

Sitter man foran de mange falske profeters talerstoler får men lytte til, mangt og meget eventyrforkynnelse, som ikke henger på gaffel, og absolutt ikke på høygaffel!

Hører folket lenge nok, på frelse i barnebestenkelsesfrelsen (barnedåpsfrelsen), i treenighetens fantasi og eventyrverden, så tror de på dette åndelige fyllepratet. Men det er en forkynnelse som kommer av Kristi ord, sier du? Ja, ganske riktig, men en forkynnelse som kommer av et katolsk / luthersk, forvrengning av det sanner Kristi ord!

Hører folket lenge nok på den katolsk / lutherske, treenighets gudelæren, så tror de også på at dette treenighetstrollet, er bibelsk, fordi at det er forkynt ut fra Kristi ord, sier de. Ganske riktig, det er forkynt ut fra Kristi ord, men ikke bibelens Kristi ord, men en forvrengning av det sanne Kristi ord, og så tror dem at det er Kristi ord i den fulle sannhets-gestalten, som bibelen formidler det.

Hører folket lenge nok på den katolske / lutherske barnedåpen, så tror dem også at denne er den riktige, selv om det er bare en bestenkelse, som det ikke dufter fnugg av neddykkelse i, i det hele tatt. Her formidles to falske, forførende læresetninger i en og samme katolske / lutherske frelsespakken, nemlig en ubibelsk frelse og en ubibelsk dåp! Ja men det kommer av Kristi ord, sier dem! Ja, absolutt, men ikke fra, eller ut av, det bibelske Kristi ord. Men fra, og ut av, en forvrengning av Kristi sanne bibelske ord, og så tror dem at dette er: Så Sier Herren! men det er langt derifra, og der skal ikke noe særlige høye åpenbarelser til, for å forstå at det er, tyven, morderen, og den åndelige drapsmannen, djevelen som har, født dette fortapelsesbudskapet inn i endetidens, falske, forførende, profeter, evangelister, prester og alle deres øvrige allierte treenighets, forførere som nå kjører sitt intensive fortapelsesbudskap ut til folket, nå rett før Jesus kommer!

Derfor er det så viktig for oss som lever i denne avslutningens endetid, og forkynne det rette budskapet om, en bibelsk Gud, Jesus som er Gud, og en bibelsk dåp, i Jesu navn. For resultatet ut av en slik forkynnelse, vil lede de utvalgte i Kristus, som ligger i den evige utvelgelsen i Kristus, før noe ble til, ble skapt, ut av alt som ble til, ble skapt, før denne verdens grunnvoll ble lagt!

Det er uendelig trist, tragisk å se, lese at når det legges ut et budskap om dette emne, enten det er på facebook, eller det tas opp i andre media, og det samme med Jesu snare komme, så skal det i så altfor mange tilfeller, omtales i kverulerende spørsmål, og i kverulerende utsagn! En tragedie, og tydelig respektløs holdning overfor Herrens, hellige profetiske ord, for den siste tid før bortrykkelsen.

Men en ting er klinkende klart, alle de utvalgte i Kristus, de tar imot dette budskapet, og kommer inn på frelsens vei etter hvert som de får del i den klare forkynnelsen, for denne endetidens utvalgte i Kristus - AMEN!