Hjem

De Frie Evengeliske

De frie evangeliske forsamlinger gjennom 100 år

Av: Hans Bentzen & Asbjørn Froholt

Utgiver: Elias Forlag 1908.

«Dåp i Jesu navn i De Frie Evangeliske Forsamlinger»

Det er underlig å tenke over at: De Frie evangeliske Forsamlinger, som på begynnelsen av 1900-Tallet, døpte i Jesu navn. Men gikk bort fra dette, og døper i stedet, i titlene – Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånds navn, som også er hele Guddommens funksjoner åpenbart bart i Jesus som er Gud, legemlig!

Nå skal vi se hva: De Frie Evangeliske Forsamlinger, forkynte og praktiserte på begynnelsen av 1900-Tallet. Siterer fra ovennevnte skrift gjennom 100 år.

«Kl. 2:30. Bar det av sted gjennom gatene med en veldig folkemengde, syngende og prisende Gud og Lammet, til et sted hvor det var vann, Ap. Gj. 8:36, og 36 velsignede søsken blev begraven i Jesu dyrebare navn, Halleluja! Vor elskede br. Axel Vold og vi tjente vor Herre Jesus ved graven, (dåpsgraven), og glæden var veldig til Hans ære. Saa gik vi tilbake til lokalet og fortsatte der.»

«Under musik gik vi tilbake til Logen og fortsatte møtet, og her døpte Wold 4 søsken, der hadde valgt Jesus alene ……»

Her var forkynnelsen tydelig og klar, dåp i praksis var neddykkelse i dåpsgraven, begravet med Kristus i Jesu navn. Her var det ikke rom for titler, i den grad at, Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd, ble betraktet som navn, i stedet for funksjoner, som det i virkeligheten. Men de så Guddommens fylde i dåpsbefalingen, og at Jesus var og er Gud, og ut fra det, bibelske synspunktet døpte, De Frie Evangeliske Forsamlinger, i Jesu navn! Men dessverre så gjør dem ikke det i dag! Hvorfor? Er det fordi at dem føler best ved å ha et godt, religiøst, forhold til den katolsk / lutherske, forvrengningen, vranglære, av bibelens, Jesu ord? Det må uten tvil være det? I hvert fall slik det er grunn for å se det!

«Virkelig noe å tenke over i denne tiden – Husk budskapet om Guddommen og hva det inneholder, det er hele evangeliets kjerne – Uten at vi ser dybdene i Guddommen – Uteblir også all Guddommelig åpenbaring!»

             ***********************************************

(Ref. til: Dåp i Jesu navn i D. F. E. F. 1908 – På facebook-tidslinjen min.)