Hjem

Samvittighetsfriheten

http://idag.no/samfunn/nyheter/samvittighetsfriheten-er-en-grunnleggende-menneskerettighet/19.27435

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen kommenterer denne linken

– Samvittighetsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet

Katarzyna Jachimowicz og hennes advokat Håkon Bleken har kjempet for retten til samvittighetsfrihet i Agder Lagmannsrett i Skien denne uken.

Advokat Håkon Bleken mener Sauherad kommune krenket en av Katarzyna Jachimowicz´ grunnleggende rettigheter da de sa henne opp fra sin stilling som fastlege. Denne uken har Jachinowicz´ sak vært fremmet for lagmannsretten.

                       ******************************

KOMMENTAR: Det som skjert i denne saken, som i så mange andre samfunnssaker, det er for det lovendringer som også endrer menneskerettigheter, fordi at lovverk og menneskerettigheter, er ikke uavhengige, men avhengige av hverandre.

Disse elementene er innfiltrert i hverandre, men det er viktig å vite at, rettssystemer, politikk, religiøse strømminger, alle, er de bygget på de antikristelige grunnprinsipper, og kan endres gjennom taktikken / begrepet: «anômia.»

Anômia, betyr å sette loven tilside dvs. når en har gjort loven ugyldig så bryter en den jo ikke heller. Dette prinsippet er det Antikrist, skal iverksette, når han entrer verdens-scenen, etter at bortrykkelsen av de frelste har funnet sted. Dette leser vi om i Dan. 7:25.

Dan. 7:25. Han (Antikrist) skal tale ord mot Den Høyeste (Gud) og undertrykke Den Høyestes (Guds) hellige, og tenke på å forandre Tider og Lov. Og de (Tidene) skal overgis i hans (Antikrists) hånd for èn tid (ètt år) og tider (to år) og en ½ tid (er et ½ år).

Når Antikrist skal forandre tider og lover, så forstår at han har ikke planer om å bryte noen lover, men bare endre lovverket, for i denne endringen, innsettes en ny lov, nye lover, som skal godtgjøre tidligere lov, lover. Og i denne lovendringen er det at «anômia», anvendes og ingen kan si at Antikrist har brutt noen lov.

Vi merker oss Daniels profeti, Antikrist skal tenke på å «Forandre», å forandre er det samme som å skifte ut gode lover, til fordel for lovløse lover. Forandre er det samme som å forandre lovløse lover, til gode lover. Men i Antikrist, sitt lovendring system, går alt over fra det som er godt, til det som er lovløst og ondt!

Dette ser vi tydelig i alle retninger i dag, at lover blir endret, lover krysser hverandre, slik at det som er godt for folket, det taes mer og mer bort. Hvorfor? Jo, fordi at den antikristelige ånden i tiden råder grunnen mer og mer, ettersom vi skrider frem mot den store dagen, bortrykkelsen, når Jesus kommer for å hente sine, Hans. Lengtende blodkjøpte menighet / brud, som i disse tider går i forventning til å møte brudgommen, Jesus Kristus, på himmelens skyer!

«Merk: Alle tidens lovendringer, innen politikken, rettssystemene, de religiøse retningene i tiden. Disse inntas mer og mer, og lar seg, bli underlagt Antikrists, lovløse systemer! Hvorfor? Jo, fordi at det er Antikrist, som råder grunnen i alle disse systemene! Enten vi liker å høre det eller ei, så er det den fulle sannheten, om endetidens utvikling!»

Så er spørsmålet er du, er dere, rede for denne tiden, er vi alle rede for denne tiden? Et spørsmål ingen av oss kommer utenom - AMEN!