Hjem

Skriver historie ------

Evangelist: Ove Jan ludvigsen kommenterer:

Skriver historie med tilbud om voksendåp

FANT ÅPEN DØR: Ann-Christin og Harald Østerberg har startet en menighet i Frikirken med fritt dåpsvalg.

 

Skriver historie med tilbud om voksendåp

http://www.dagen.no/Nyheter/

Fredag 10, november 2017, kl. 10:33 Oppdatert: fredag 10, november 2017, kl. 10:33

Bjørn Olav Hammerstad

Frikirke

Pastorpar med pinsebakgrunn fant en 20 år gammel, ubrukt paragraf. Nå starter de menighet med tilknytning til et luthersk kirkesamfunn.

Det eneste kravet for å bli medlem i Den Evangeliske Lutherske Frikirke er luthersk dåp. Det har ikke hindret de tidligere pinsevennene Ann-Christin og Harald Østerberg å starte en menighet i Frikirken.

Ekteparet gikk for noen år siden ut av Pinsemenigheten i Horten for å starte en ny menighet.

P. g. a. ikke abonnent var det ikke mulig å få hele reportasjen frem! Men nøkkelordet ligger i «Fritt dåpsvalg!»

KOMMENTAR: Vi må nok bare innse endetidens virkelighet, hvor forførelsene etablerer seg i sterkere og sterkere grad, bare et bevis på treenighets-doktrinens nær sagt, uløselige åndskrefters virksomhet i endetiden, kappløp med sannheten. En sannhet som endetidens forførende åndekrefter, alldrig kan overvinne!

Bibelen sier: Efes. 3:5. Det er èn Herre, èn tro, èn dåp.

Bibelens ord og budskap om dåp, samstemmer på ingen måte med, Efes. 3:5. For der står der ikke et eneste ord om fritt dåpsvalg, slik denne nye menigheten nå skal lære, forkynne og praktisere. Det er jo totalt avvikende og bibelfremmed, Efes. 3.5. Avslører en slik dåpslære som den totale blasfemi, imot bibelens ord. Idet Efes. 3:5. sier at der er kun, èn Herre, èn tro, èn dåp. Noe som klart forteller oss, at, èn Herren, er relatert til èn tro, og videre er èn Herre, og èn tro, relatert til èn dåp! Altså hører disse uadskillelig sammen. For i og med at der er, èn Herre, kan der heller ikke være mer enn èn tro, og heller ikke mer enn èn dåp, for denne åndelige konstellasjonen, står ufravikelig, uatskillelig sammen i en guddommelig enhet, i den guddommelig guddommens fylde som er åpenbart i den ene, i èn person, Jesus Kristus, Han som er Gud fra evige tider av.

Èn Gud, Jesus som er Gud, også troens opphavsmann og fullender, har gitt oss kun, èn dåp, relatert til, èn tro, og kun, èn tro, relatert til èn dåp, relatert til troen på den ene, i den enes navn, navnet Jesus Kristus.

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:38. Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.»

Bibelen den er klar, her tales det kun om èn dåp, som et resultat av èn tro, èn Herre! Det må jo bli en enda større villfarelse som kommer ut av denne nystiftede menigheten, som skal ha en slik forkynnelse, at dem kan praktisere dåp etter det kjødelige, menneskets tankegang og forgodtbefinnende!

Bibelen sier: 2. Tess. 2:11. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen.

Dette er begivenheter som skjer i disse tider, nemlig villfarelsens begivenheter! Og grunnen til at Gud sender dem villfarelsens makt, er ikke for det Han yndest over å gjøre det. Men sannheten er den, at når menneskene, de som bekjenner seg som troende, bevist forkaster sannheten, til fordel for løgnens, makt og tegn og under. Så får de det dem selv velger og foretrekker!

Den evige utvelgelsen i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, spiller hovedrollen i denne forførelses-scenen! De utvalgte i Kristus skal ikke fare vill - AMEN!