Hjem

"Investorens drøm"

«Investorenes drøm» er tilbake - ti år etter finanskrisen: – Utviklingen er urovekkende

 Martin Jacob Kristoffersen

3. des. 2017 08:59 – Oppdatert 3. des. 2017 08:59

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/12/03/195349666/investorenes-drom-er-tilbake-ti-ar-etter-finanskrisen-utviklingen-er-urovekkende

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer.

Endetidens mennesker syns å være mer sløve enn det man egentlig, i virkeligheten er klar over. Taler man om de begivenhetene som denne tiden åpenbarer for oss i ubeskrivelig mange og sterke variasjoner.

«Så får man gjerne denne kommentaren, du må ikke tolke bibelen, eller, det blir jo bare spekulasjoner. Men det er langt fra dette, den, de, åndelige som er brennende i ånden, de ser tidens alvor i lys av hva Ånden åpenbarer i tiden, om de ting som skjer. Det viser bare at der er mangel på åndelig åpenbaring, blant de aller, aller, fleste i denne tiden!»

Når der er mangel på åpenbaring, da overtar både den åndelige sløvheten, etterfulgt av den menneskelige tanken som skal vri alt over i denne retningen. «Det går helt sikkert bra, det er ikke slik du tror!»

Men bibelen den sier: 1. Tess. 5:3. For når noen sier: «Fred og ingen fare,» da kommer plutselig en ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna.

Finansverdens økonomi er urovekkende, ekspertene sender ut varselsignalene, og bibelen sender ut sine profetiske varselsignal, for å advare folkemassene, men nei, det syns som om det er større ønskerop, om «Fred og ingen fare!» Folkemassene tror ikke på, i hvert fall så er de likegyldige overfor alle formanende varsler som lyder – Hva er det som mangler? Jo, det er åndens åpenbaring som mangler, hva tidens virkelighet og profetordets oppfyllelse angår!

Men bibelen sier: Ords. 29:18. Uten åpenbaring kaster folket fra seg alle hemninger. Men salig er den som følger loven (ordet.)

Det er her hemmeligheten til all likegyldighet gjelder, til all lunkenhet gjelder, et åpenbaringsløst folk kan aldri leve i åndelig våkenhet, for uten åndens åpenbarelse sovner folket inn i skjøgens rus, og for slike er og blir alt like godt, uansett om det så er djevelen som forkynner for dem. På grunn av at dem har lat seg beruse av skjøgens, (djevelens,) vin i sus og dus, i stedet for å drikke av Åndens himmelske vin, og i denne vinens virkende kraft, kan leve i åndens årvåkenhet, for denne tidens begivenheter!

«Hvor lenge skal det vare for det virkelig går opp for folket, at det som skjer i denne tidens utvikling, det er ikke noe annet enn profetordets oppfyllelse! Og det er der ingen som kan stoppe – IKKE ENGANG DJEVELEN! For de profetiske varsler som, Herren har forut profetert, gjennom sine tjenere profetene, de vil alle sammen, til punkt og prikke gå i oppfyllelse! Hva er det som skjer? Jo, det er Herrens profetiske ord som fullbyrdes, alt i overensstemmelse, med Herrens timing, fra før denne klodens grunnvoll ble lagt – Amen!»

Det er tid for omvendelse, for land og folk til å påkalle Herrens navn til frelse!

«Investorenes drøm» er tilbake - ti år etter finanskrisen: – Utviklingen er urovekkende!

Tenk over dette!