Hjem

Trump vil erklere ------

Trump vil erklære Jerusalem for hovedstad

 https://www.document.no/2017/12/06/trump-vil-erklaere-jerusalem-for-hovedstad/

***********************************

Trump planlegger å erklære Jerusalem som Israels hovedstad

 https://www.nrk.no/urix/_-trump-planlegger-a-erklaere-jerusalem-som-israels-hovedstad-1.13807009

***********************************

Donald Trump: «I dag anerkjenner vi det åpenbare. Jerusalem er Israels hovedstad.»

https://www.aftenposten.no/verden/i/kaJXPj/Donald-Trump-I-dag-anerkjenner-vi-det-apenbare-Jerusalem-er-Israels-hovedstad

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

Dette er interessant, skal ikke spekulere i dette, men ser ikke bort ifra at det er forberedelsene til hedningenes kringsettelse, og forsøk på å nedtrampe Jerusalem, når hedningenasjonene sammen med Antikrist, skal kringsette Jerusalem. Det er ikke urimelig å se på dette i et bibelsk endetids perspektiv?!?

Bibelen sier: Sakarja 2:16b. Han (Herren) skal enda engang utvelge Jerusalem.

Uansett så er det Herren som skal utvelge Jerusalem, men ser ikke bort ifra at det trekket som USAs president, Donald Trump har gjort, både styrker og stadfester, det profetiske ordet om endetidens begivenheter?!?

Bibelen sier: Sakarja 12:2. Se, Jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkeslag rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det også gå utover Juda.

En ting er sikkert, USAs president, Donald Trumps, utspill kan godt lede til at Jerusalem blir en eneste tumleskål* av profetisk oppfyllelses begivenheter i den tiden vi lever i. vi kan bli øyenvitner til det, vi minst aner, tenker, eller har begrep om?!?

Bibelen sier: Sakarja 12:3. Det skal skje på den dag at jeg (Herren) vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, (Jerusalem), skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det (Jerusalem).

USAs president, Donald Trumps, trekk og alle andre politiske og religiøse trekk på, Midt-Østen sjakkbrettet i denne tiden, skal vi absolutt ikke se bort fra, kan være opptakten til, Sakarja 12:3. Hvor Jerusalem, blir den store eksplosive området, hvor alle verdens nasjoner kommer til å såre, skade seg selv, slik at der finnes ikke verken åndelig, eller fysisk helbredelse for dem, etter at Jerusalem-angrep?!? For som bibelen sier, alle som løfter på Jerusalem, Midt-Østens, sprengstoff område i endetiden, skal virkelig få kjenne at de har prøvd seg, på et ugudelig, hedensk angrep, på byen som jødene / Israel, har løfte på som, Israels hovedstat!

«En ting er sikkert – tegnene i tiden viser tydelig og klart – At Herren snart er her – Og at bortrykkelsen er et faktum! ER DU, REDE TIL Å MØTE HERREN?

                         ************************************

CIA skal ha advart Trump:

– USA har tre måneder på seg til å unngå krig med Nord-Korea

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/12/06/195353936/usa-har-tre-maneder-pa-seg-til-unnga-krig-med-nord-korea

Evangelist: Ove Jan ludvigsen – Kommenterer

Har bibelen et ord med i dette store spillet mellom USA og Nord-Korea? Tror at bibelen vil gi oss et svar på det.

Bibelen sier: Åpb. 16:12. Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elv Eufrat. Og vannet tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen.

Hele den internasjonale verdens-situasjonen i deg er som en eksplosiv, tidsinnstilt politisk, religiøs, bombe. Den spente situasjonen Nord-Korea – USA, hva kan den muligens være opptakten til? Kan vel ikke fri oss fra hva det profetiske ordet sier, som sitert over fra: Åpb. 16:12. At det er et ledd i kongene fra Østen, som skal invadere Midt-Østen, når vannet i elven Eufrat, tørker bort. I anledning dette fenomenet at elven Eufrat, skal tørke bort, kan være et inngrep i Guds profetiske plan, på en overnaturlig måte. Men skal heller ikke se bor fra at det er noe som kommer til å skje, ved menneskers medvirkende aktivitet, eller annet som vi ikke aner, eller har tenkt på. Men èn ting er sikkert, vå må ok bare se på denne situasjonen, som et ledd i endetidens, forutsagte profetiske begivenheter.

«La det stå klart! Det profetiske ordets forutsigelser, er ikke bare en forutsigelse, om ødeleggelse i krigs-aktiviteter, men det er også et rop til folket om frelse og omvendelse, før Herren kommer og bortrykkelsen – ER ET FAKTUM!»

Bibelen sier: Matt. 24:6. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.

Bibelens profetier er klare, det skal gå rykter om kriger, og rykter om krig, som forteller oss at der er krig, kriger underveis, kriger planlegges, og kriger igangsettes, og kriger er aktivert. Videre sier bibelen, at alt dette må skje, men den fullendte enden, er ennå ikke blitt fullkomment åpenbart. Så vi må bare ta denne profetiske sannheten innover oss, at dette er noe som ikke kan stoppes, det er en ufeilbar, bibelsk-profetisk sannhet, som er på vei innover denne syndfulle verden, med full ustoppelig, rullende tyngdekraft!

Men midt opp i allt dette, sier bibelen til alle som er født på ny. «Se til at dere ikke lar dere skremme!» Ærlig talt, midt i all denne politiske, religiøse, og uåndelige ondskapen, profeterer Herren til alle sine, i profetisk omsorg, og sier: «Se til at dere ikke lar dere skremme!» Hvilken profetisk trygghet, Herrens gjenfødte menighet på jorden, lever i, lever i, i Kristus Jesus!

FOR DET ER I HAM VI LEVER OG HAR ALT – AMEN!