Hjem

Hvem er Jesus ---------

Hvem er Jesus - Menneske - Eller Gud?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Ja, dette syns interessant, treenighets-teologien har nok for lengst havarert, ja faktisk før verdens grunn ble lagt!

Guds ord, det er det mest interessante budskap noe menneske kan få del og lodd med. For de som har en lengsel etter å leve i en åndelig dyp åpenbarelse i ordet, så kan den aldri oppleves dersom der ikke er hunger etter å få tak i dybdene i Gud selv. Og det skjer kun gjennom åndelig åpenbarelse, noe der er stor mangel på i disse tider.

Bibelen sier: Rom. 5:6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

Hadde ikke Jesus vært Gud, kunne han ikke på noen som helst måte ha død for den falne menneskeslekten. Hadde han bare vært et menneske, ikke Gud, da kunne et hvilket som helst menneske, død for den falne menneskeslektens fall og syndfulle natur! Og vi skal merke oss at det var til fastsatt tid for ugudelige, det vil si, til fastsatt tid for de ugudelige, som før denne verdens grunn ble lagt. Var de plassert i Guds evige frelses-utvelgelse, som Jesus, Gud i Jesus døde for. Det var Gud selv som vandret, lidelsens pinefulle vei, og som led helvetes, lidelsesfulle pinsler og plager på korset.

Dersom ikke Jesus var og er Gud, ville hele frelsesverket være ugyldig, for da hadde det jo bare vært et menneske som ble korsfestet, for et menneske, da hadde det jo bare vært et menneske, som døde for et menneske. I dette er det vi ser Gud i Kristus, ser at Kristus er Gud, det er åpenbart i frelsesverket på Golgataverket! Det var kun Èn som døde for alle! Og denne ene var Guddommens fylde, i fysisk sønneskikkelse, Gud åpenbart i frelseren, fysisk i Jesus Kristus! Uten at Han var Gud, kunne Han ikke ha utført dette fysiske frelsesverket, i et fysisk legeme, i det hele tatt!

Bibelen sier: Rom. 5:8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Alt i Gud, ble lagt inn i Jesus Kristus, og i dette tråde Gud Selv, inn på arenaen, i Jesus Kristus, i hele Sin guddommelige fylde, av kjærlighet, nåde, fred, glede, i Den Hellige Ånd, og i denne fylden av guddomskjærlighet, brakte Han Seg Selv, frem som det legemlige, fysiske, sonoffer Lammet, for din og min synd! Dette burde overbevise alle og enhver, at Jesus er Gud, ellers hadde aldri frelse blitt oss til del. I sannhet, det var Gud i Jesus Kristus, som gikk i døden for deg og meg!

Hvem er Jesus - Menneske - Eller Gud?

Innse sannheten!

Det var Gud Selv som gikk til Golgata!

Det var Gud Selv – Som hang på korset!