Hjem

Jeg fant rett og slett ut

Jeg fant rett og slett ut at Gud ikke kunne eksistere

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2017/12/29/195357097/jeg-fant-rett-og-slett-ut-gud-ikke-kunne-eksistere

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

At noen drister seg til å si at Guds ikke kunne eksistere – Eller at Gud ikke eksisterer – Er i full overenstemmelse - med skriftens forutsigelse om nettopp slike uttalelser!

Vi skal selvsagt lese det skriften sier om denne saken, for skriftens ord er og blir det avgjørende, ingen motsigelse kan manipulere eller kvele det profetiske, forutsigtbare budskapet fra Herren!

Bibelen sier: Dåren sier i sitt hjerte. Det er ingen Gud. One og avskyelige er deres gjerninger. Det er ikke noen som gjør godt.

Ja, så kommer det an på hva dåren sier til dette, når Herren, i så sterke ordelag, avslører dåren, som ond og avskyelig. Og hva mere er, der er ingen av dårene som gjør noe godt, men kun bederve sin egen tanke, hjerte, ånd, og sine omgivelser! Ja, det er dårens agenda, i sannhet ikke noe å bygge på, deres kurs er satt og bestemmelsesstedet, det er fortapelsen, en evig adskillelse borte fra Herren Gud Jehova! Han som er, som var, som kommer – AMEN!

Bibelen sier: Ords. 1:7. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av dårer.

Dette er også hva som ligger i dårens åndelige / uåndelige agenda, all bibelåndelig kunnskap og visdom og tukt, det er foraktet av enhver dåre. Det er kun deres egen kunnskap, visdom og livstankegang som teller for dem. Men for Herren har dårenes visdom, kunnskap, ingen betydning i det hele tatt!

Bibelen sier: Salme 2:4. Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.

Dette er statusen, vitnesbyrdet som den ugudelige, dåren, får av Herren! Han som troner i himmelen, har ikke mer til overs for dårenes, de ugudeliges dårskap, enn at Han ler, gjør narr av dem, Herren spotter dem. Dette avslører at dårenes visdom, kløkt og tankegang, har blitt veiet på Herrens vektskål, og funnet for – LETT! En tankevekker – Eller hva - ?