Hjem

Alt skal tilpasses ------

ALT SKAL TILPASSES GOMORRA OG SODOMAS TID - HOMOFILISERINGEN AV MANNSUNDERTØY

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

 

Ja, dette er definitivt det faktiske forholdet, det er nær sagt umulig å få tak i normalt herreundertøy nå, nær sagt alt som produseres nå, er som kvinneundertøy – GYLFLØS!

Det virker som, enten det er ønskelig å gå med slikt pervers undertøy, eller ikke, så skal det påtvinges, det er en uønsket påtvungen undertøy trend i tiden. Og som sannsynligvis, er å forene det homofile med det heterofile, og å forene det heterofile med det homofile. Slik at alt er ett, blir ett, i Sodomas og Gomorras, perverse, homofile, inkludering i endetidens samfunn!

Og som sannsynligvis er å forene det kvinnelige med det mannlige, slik at det kvinnelige forenes i det mannlige, og det mannlige forenes i det kvinnelige. Slik at alt er ett, blir ett, i Sodomas og Gomorras, perverse, homofile, inkludering i endetidens samfunn!

Bibelen sier: Judas 1:13. De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarne stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid.

Det er nettopp det de er, disse homotrusenes produsenter, de er som ville, ustyrlige havsbølger som pisker opp sin egen skam, og den har sannelig blitt synlig, gjennom deres produserte, homoherretøy. For en tragedie! For en skandale av skam og pervers, homo reklame! Disse produsentene er i aller, aller, høyeste grad, villfarne stjerner, som i sannhet mørkets natt er rede til å ta imot, slik bibelen sier det, til evig tid.

Jeg sa det rett ut til en forretningsmann, som solgte disse perverse homotrusene, at dette er «homotruser!» Hans respons på det var spontan og rett på sak, «ja, det er det, det er!» I en annen forretning, hvor de samme homotrusene ble solgt, sa jeg til personen som ekspederte meg, «dette er homotruser!» Vedkommendes svar på dette var, «ja, det er det!» Og slik har det nå blitt over nær sagt, alle manufakturkjedene, landet. «Navngir ikke navnene på personene, som var enige i min anmerkning, heller ikke navngir jeg disse forretningene!»

I mitt nærområde er det kun èn manufakturkjede som fremdeles selger naturlige mannfolktruser, i et stort god utvalg, til en rimelig grei pris, og der får en at godt norsk produkt! Og denne kjeden er: «SPARKJØP I HANDELSPARKEN I LYNGDAL!» Denne manufakturkjeden, anbefales for alle som vil ha et normalt maskulint herreundertøy! Og ellers andre manufaktur-forretninger, som selger normalt herre-undertøy! Det har til og med strukket seg så langt i homoundertøy galskapen, at til og med stillongs til herre, kommer produseres nå i homoutgave. Det viser seg bare hvor langt på tiden vi er kommet, homoånden skal, enten man vil eller ikke, så skal endetidens mennesker tvinges inn i denne, sataniske perverse inkluderingen!

I det samfunnet som vi lever i nå, skal alle ting legges mer og mer til rette, for Antikrist og den kommende: Nye Verdens Orden, og underlegges denne, enkeltmenneske, foreninger, forretningskjeder, av alle slag. Om vi ikke våkner for denne antikristelige perverse, forberedende tilretteleggelsen, av dette, ender det opp i det utenkeligste og verste for de mange!

Bibelen sier: Daniel 11:37. Guden hans (Antikrists) fedre dyrket, akter han (Antikrist) ikke, heller ikke kvinnenes lyst eller noen annen gud akter han (Antikrist) på, for han (Antikrist) skal opphøye seg over alle.

Her går det tydelig frem i klartekst, at Antikrist skal forkaste all tidligere gudsdyrkelse! Men så skal vi merke oss noe underlig i denne profetien «heller ikke kvinnenes lyst – Sannsynligvis kvinnenes sexuelle behov!» Skal Antikrist, ikke gi akt på, eller ha noen lyst i. dette sier oss om vi forstår dette profetiske ordet rett. At når Antikrist trer frem på verdensarenaen, er han sannsynligvis «homofil!» Derfor er det heller ikke noen grunn, til å bli overrasket over, at Antikrist, mest av alt, også vil tilrettelegge, forberede, den «homofile stilen på klesplaggene også, og selvsagt, homofilt herreundertøy!» For alt skal selvsagt være preget av den ene og samme antikristelige ånd, uansett kjønn, rase, stamme, tunger, og forskjellige ætteavstamninger! «Inkludert endetidens klesmote!»

SPARKJØP KJEDEN: Anbefales å handle herreundertøy der, i hvert fall så lenge det er mulig, å få kjøpt normalt herreundertøy der. Vil tro at der finnes noen mannfolk, som fremdeles er maskuline og heterofile nok, til å reise seg og si: NOK ER NOK - ?