Hjem

Dette beviser ---------

Dette beviser – Forklarer den virkelige sannheten – Om barnevernet!

«Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – kommenterer»

Barnevernstjenesten i Haugesund ba fosterforeldre skjule et barn – Norge I dag 26. 02. 2018.

http://idag.no/samfunn/nyheter/barnevernstjenesten-i-haugesund-ba-fosterforeldre-skjule-et-barn/19.27910

Barnevernstjenesten ga råd om at fosterfamilien til en to år gammel gutt gikk i skjul med gutten, kort tid etter at Høyesterett hadde stadfestet at gutten skulle flytte hjem til sine foreldre.

                   ****************************************

Kommentar – Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi kan ikke rømme fra en virkelighet som ligger så klart oppe i dagen, som det barnevernet selv avslører om sin egen umenneskelige ondskap!

Problemet i barnevernets tjenester er ganske enkelt dette, at gjennom sin slue måte å gå frem på, så har dem hjernevasket mennesker i hopetall, gjennom media publisering av et: «Barnets Beste» foretak, mens det i virkeligheten er et: «Barnets Traumatiserings Foretak», mens nær sagt, hele det norske folket trekker skylappene, og øreproppene, tettere og tettere, inn, og om, de organene som skal fange opp disse ville signalene, som ødelegger land og folk!

En ting skal vi i hvert fall ha ganske klart for oss, det har jeg sagt før, og det sier jeg igjen, det kan faktisk ikke bli sagt for mange ganger: «Barnevernet er norges styrende regjering, sittende og kamuflert bak, til enhver tid sittende politisk regjering, for dersom dette ikke er sannheten, ville de regjerende politiske partier har grepet inn for lengst, og satt en stopper for denne ondskapens diktatur, som Norge lider under i denne tid!»

At det er mulig for det Norske folk å være så blinde, så naive, når det gjelder dette onde herredømmet som råder grunnen i, og over, og gjennomsyrer, det norske samfunnet? Men for å få det reelle svaret på dette spørsmålet, må vi gå til Bibelen!

Bibelen sier: Mika 7:3. De er gode til å gjøre ondt med begge hender. Fyrsten ber om gaver. Dommeren er ute etter bestikkelse. Stormannen taler ut fra sin sjels onde lyst. Sammen legger de planer.

Bibelen gir oss den klare og rene undervisning og svar på det som vi stusser og underes over, av de ting som skjer i det nasjonale, inkludert det som skjer i det store omfattende verdens-samfunnet. Bibelsitatet over forteller oss, at de onde er gode til, merk hva Bibelen sier, de onde er «GODE» til å gjøre ondt med begge sine hender. Den onde fyrsten ber om gaver, gratiale for sine onde gjerninger, i allianse med den onde dommeren som er ute etter bestikkelse. Kan en finne et tydeligere og klarere bilde av barnevernets, ondskap i allianse med tidens politikere, hvor barnevernet selv sitter i regjering, kamuflert bak til enhver tid, sittende politiske regjering. Skremmende spør du mennesker som tenker klart, og ser ufornuften, og barnevernets overgrep, i tidens samfunn. Videre sier ovennevnte Bibelsitat, Stormannen taler ut fra sin sjels onde lyst, og sammen med de forgående omtalte i samme Bibelsitat, legger Stormannen ut fra sin onde sjels lyst, planer sammen med disse, sine allierte, som bare har en ting felles, nemlig å ødelegge flest mulig, av de som er svake, fattige, som står maktesløse på alle områder i livet, overfor denne tidens allianse elite, som drives av tidens uanede åndemakter, som ikke har fnugg av omsorg eller empati, for mennesket!

Bibelen sier: Mika 7:4. Den beste av dem er som en tornebusk, den mest oppriktige av dem er som en tornehekk. Dine vekters dag kommer med straffen over deg. Da blir de forvirret.

Ikke noen særlig halleluja-beskrivelse, Bibelen gir av tidens ondskap, for denne profetien må også sees på som en oppfyllelse av det som vi ser i dag. I barnevern-sammenheng, så er det ikke helt urimelig å se denne karakteristikken, i deres totale omfattende gjerninger, det er etter hva en kan forstå, nett slik de mange ødelagte barnefamilier må føle det, når barnevernet har gjort sine grusomme raid i deres fredelige hjem. Men sier Bibelen, denne ondskapen, uansett hvem som utfører den, vil de som har utført den, møte sitt endeligt og må stå åsyn til åsyn med Herren Selv, og svare for sine uhyggelige gjerninger. Deres ondskap vil en dag falle tilbake på deres eget hode! «Da blir de forvirret!» Det blir det ikke stilt noe spørsmål ved, de kommer til å bli himmelfallen, av den forvirringen som kommer over dem. For de regner nemlig ikke med at de, èn dag skal møte sin synd igjen, og må stå til ansvar innfor Gud, og de mennesker som de har utøvd denne grusomme ondskap over. «Hvilken forvirring!»

Mika 2:1. Ve dem som tenker ut misgjerning og planlegger det onde på sin seng! Ved morgengry utfører de det, for de har makt i sin hånd.

Å være ondskapsfull i tanker og planlegging for å utøve ondskapen utover de forsvarsløse, hjelpeløse i samfunnet, av de so misbruker sin makt, fordi at de har makt til det. De har makten i sin hjertehånd, og bak denne onde makten i dens maktmisbruk, av de som utøver slik makt, er kanskje ikke klar over at det er Djevelen som står bak deres maktmisbruk, men det er det faktisk. Men opplagt som alldrig før står disse onde tjenerne opp hver morgen, for å utøve sin uhyggelige åndemakts ødeleggelse over andre! Når vi leser hva Bibelen sier om fortidens ondskap, som også er endetidens ondskap, det må være det, for barnevernets speilbilde finner, kjenner vi igjen i Bibelens beskrivelse av ondskap.

Bibelen sier: Mika 2:2. De begjærer marker og røver den, ja, også hus tar de. Slik undertrykker de en mann og hans arv.

Maktutøvere som i sin ondskap utøver sin makt i maktmisbrukets tjeneste, har ødelagt mer enn en familie, har lest om dette i offentlige sosiale media, hvor barnevernet fikk ødelagt et solid godt familiehjem, hvor de mistet alt hva de hadde, fordi at barnevernet fant det for godt at det måtte gjøres på den måten. Denne familien falt ikke i smak hos barnevernet, og dermed ble denne familien frarøvet det dem hadde, i maktmisbrukenes favør, gikk både hus, og det en vel godt, kan si, en manns arv, (families arv), i hendene på undertrykkerne. I hvert fall kan en ikke stikke under bordet, at speilbilde av barnevernet tydelig stiger frem her.

Bibelen sier: Amos 5:7. Dere forvender retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden.

Dette er vitnesbyrdet Bibelen gir retten og urettferdigheten, det som er rett og rettferdig, det forvandles gjennom retts-systemene til noe uholdbart bittert, noe grusomt, ja de forsvarsløse og fattiges berettigelse, til å bli behandlet med rettferdighet, blir kastet til jorden. Det betyr, at de gjøres rettsløse, og deres liv blir forvandlet til et helvete, å leve i på denne jorden! Barnevernets speilbilde finner vi i skriften, når den avslører tidens urettferdighet, i de barnevernske ugudelige, grusome korridorer! Selvsagt inkludert alle andre ondskapens organisasjoner, inkludert alle kompromiss-elskede, religiøse, politiske organisasjoner med disses ansatte ondskapsfulle elite-tropper!

LEGG DETTE PÅ MINNE: «Barnevernet er norges styrende regjering, sittende og kamuflert bak, til enhver tid sittende politisk regjering, for dersom dette ikke er sannheten, ville de regjerende politiske partier har grepet inn for lengst, og satt en stopper for denne ondskapens diktatur, som Norge lider under i denne tid!»

BIBELEN SIER: Amos 5:10. i porten hater de den som taler til rette, og de avskyr den som taler sannhet.

Er det ikke nettopp dette som de barnevernsrammende opplever? Ja, det er nettopp det, det er, ifølge det den offisielle sosiale media og andre media har brakt frem i dagen, så tillates ikke, tolereres ikke, rett og rettferdighets og sannhets tale, eller vitner av en slik karakter, i de barnevernske rettsinstanser og rettsavgjørelser. Fordi at det barnevernske retts-systemet, systemene, sitter inne med et brennende hat mot, all sannhet, mot all rettferdighet, mot alt og alle som elsker redelighet, mot alt og alle som vil fremelske ærlighet, mot alt og alle som vil fremelske velsignelser over sine medmennesker, og især de barnefamiliene som rammes av den barnevernske bestialske ondskap! Bibelen taler profetisk om endetidens utvikling, men det faktiske forholdet er faktisk dette, endetidens utvikling er faktisk en talende profeti, som stadfester at Bibelen er sann.

Bibelen sier: Amos. 5:12. For jeg kjenner deres mange overtredelser og deres tallrike synder: Dere undertrykker den rettferdige og tar imot bestikkelser. De fattige sendes bort fra porten.

Det levnes ikke noen tvil om denne sannheten, Herren, kjenner deres mange overtredelser og deres tallrike synder. De fleste av disse urettferdige overtrederne, de tror at de kan skjule sine mange overtredelser, likeså tror de at de kan skjule sine tallrike synder, ja i deres dårskap tror de det. Men deres synd skal finne dem igjen, og da skal de stå ansikt til ansikt, med Herren Gud Jehova, og svare for alle sine mange overtredelser, likeså skal de få svare for sine tallrike synder! Alle deres urene aktiviteter som de undertrykker den som fortjener rettferdighet, i de forskjellige saker, disse urene jobbene deres er bestikkelses-jobber, som utføres i det barnevernske, og urene bestikkelse-systemenes favør overfor de fattige og hjelpeløse. La oss merke oss hva der står: «De fattige sendes bort fra PORTEN – Porten i bibelsk betydning er – Sendes bort fra RETTEN – Dømt uten grunn – På falske anklager formidlet gjennom falske BEKYMRINGSMELDINGER!»

Bibelen sier: Amos. 5:15a. Hat det onde, elsk det gode.

Dette er Bibelens klare budskap til oss alle, at vi skal hate det som er ondt, hat er ikke synd når det bare er rettet mot det rette elementet, og dette elementet må for all del ikke være mennesker, men det onde som menneskene drives av! Og det motsatte av hat, det er kjærlighet, og kjærlighet vi skal ha til det som er godt, slik at vi kan elske det, og formidle det i kjærlighetens ånd og kraft til våre medmennesker!

UANSETT SÅ SKAL RETTFERDIGHETEN SEIRE TIL SLUTT - AMEN!