Hjem

Når et rike -----------

Når et rike kommer i strid med seg selv.

Politisk kaos og innbyrdes maktkamp det er det, det dreier seg om!

Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Kurt Pedersen – Kjemp mot Acer

https://www.facebook.com/kurt.pedersen.798/videos/145158369639620/

 

       ******************************************

Stortinget gav grønt lys for Acer

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/22/195382220/stortinget-ga-gront-lys-norsk-medlemskap-i-eus-energipakke

 

     ******************************************

 

Til frontalangrep på Arbeiderpartiet etter Listhaug-avgang

– Støre har sørget for en enorm splittelse

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/20/195381307/store-har-sorget-en-enorm-splittelse

 

     *****************************************************

Når et rike kommer i strid med seg selv.

Politisk kaos og innbyrdes maktkamp det er det, det dreier seg om!

Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det vi bare må innrømme, det er at hele de politiske systemene er i et eneste kaos, og ingen har en fornuftig løsning på noen ting! Hvorfor? Fordi at det hele er et intens spill om ugudelig, ond verdslig politisk, religiøs makt. Det tjener ikke folket, men det tjener de maktsyke i deres higen etter verdensherredømme, så vel som internasjonal, nasjonal, lokal, makt-posisjon!

Bibelens budskap har for de fleste i denne tiden har blitt forvaltet, og kastet vegg imellom av både den ene og den andre, ordets forkastelse har visst seg å være mest effektivt blant de religiøse gruppene, alliert med tidens ugudelige politisk strømninger. Alt tilrettelegges for endetidens skjøgesamfunn som er en sterk medspiller til tilretteleggelse, og banebryter for den kommende Antikrist, som skal overta dette endetidens, siste verdensherredømme, i en 7-års periode, før Herren Jesus setter en stopper for denne lovløse ugudeligheten.

Bibelen sier: Salme 2:2. Jordens konger (verdensoverhodene) stiller opp, og fyrstene (verdens politikerne) rådslår med hverandre mot Herren og mot Hans Salvede.

Bibelen gir oss et klart profetisk bilde av den nasjonale og internasjonale, politiske situasjonen i tiden, denne verdens ugudelige politiske store spill, og oppsetsighet imot Herren, tiltar med økende styrke dag for dag, og alt går mot et uunngåelig, katastrofalt verdenskaos, alt drevet av den antikristelige tidsånden! Og blindheten er så stor og omfattende i de politiske, styrende organer og blant politikerne, at de forstår ikke engang at de er en brikke i oppfyllelsen av det profetiske ordet for vår tid. De rådslår faktisk mot Herren, i all sin laden og gjøren, og tror at de i deres antikristelige blindhet, skal redde denne verdens kaos i ugudelighetens ånd og kraft. Samtidighet som de arbeider intens for en total avskaffelse av det kristne budskapet, om Herren Jesus Kristus, og den frelse som Han har tilveiebrakt gjennom det fullbrakte verket på korset på Golgata! Dette er endetidens opprør og rådslagning mot Den Hellige Herren Gud Jehova, og det skaper også internasjonal kaos, både åndelig og politisk!

Og de (de ugudelige) sier:

Salme 2:3. «La oss rive deres bånd i stykker og kaste deres rep av oss!»

De ugudelige omtaler kristenlivet, kristenbudskapet, frelsen i Jesus Kristus, som bånd og rep, kristenfolket, bånd, rep, og kristenfolket, fordi at det, de, hindrer de ugudelige i å komme til makten, i deres ugudelige rådslagninger mot Herren. Og så lenge vi som er utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt, er her på jorden, er vi et hindrende bånd, er vi et hindrende rep, som holder ugudelighetens, tjeneres gjerninger i tømme, inntil tiden for fullbyrdelsen av disse skal gå i profetisk oppfyllelse! Så vi forstår, at de ugudelige har meget på sitt onde hjerte, for å forhindre, ødelegge, tilintetgjøre, alt som er av Gud, for det setter en bremsekloss, en åndelig bremsekloss på all deres onde gjerninger. Og er det noe Djevelen raser over, gjennom sine tjenere, så er det alle som går i bresjen, for å avsløre ham, og hans tjeneres onde verk og handlinger, i denne verden!

Bibelen sier: Salme 2:4. Han som troner i himlene, ler. Herren spotter dem.

Slik ser Herren, på de ugudelige rådslagernes ugudelige råd, som rådslår imot Ham, sannsynligvis med tanke på at de skal felle Herren, og tilintetgjøre Hans profetiske ords forutsigelse, for endens tid. Men Herrens respekt for disse ugudelige, og deres ondskap er lik null-00. Herren, har ikke mer respekt for disse bespottelses fulle ugudelige, enn at Han ler av den, fordi at det er bare en bagatell for Herren, å styrte disse opprørske, opprørerne, som tror at de står over Herrenes Herre, men som i deres dårskap allerede har felt dommen over seg selv og sin dårskaps aktivitet! Videre leser vi fra skriften, Herren spotter dem! De ugudelige rådslagerne, og deres hån, og forsøk på, nedverdigelse av Herren, er underordnet i verdi, ånd, og kraft, når Herren på den fast besluttete tid, reiser seg for å tilintetgjøre deres onde planer, gjerninger, rådslagninger, og spott mot Ham, som troner i himlene, og som til sist skal avsi det avgjørende og siste ordet, i disse sakene, som denne verdens dårers dårskap, har iverksatt styrt, og ledet av den antikristelige ånden i tiden!

Den nasjonale og internasjonale verden-verdenspolitikken har faktisk kommet i strid meg seg selv – og har allerede tapt slaget som de i sin dårskap, tror at de skal vinne!

Bibelen sier: Matt. 12:25. Men Jesus kjente tankene deres, og Han sa til dem: «Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående.

En nasjon, et verdensrike, en hel verden samlet, når disse kommer i strid med seg selv, da er det bare en ting som gjenstår og det er en total oppløsning. Det samme er det med et hjem, en by, når disse kommer i strid med seg selv, er det ikke mulig at disse kan bli stående, de vil gå i total oppløsning, bli ødelagt. Hva vi har sett i den siste tiden, i norges politiske regjering og storting, er bare en eneste maktkamp, strid, ondskap, og alt som tenkes kan for å komme seg frem, og dessverre, ikke alltid i redelighetens ånd og omsorg for land og folk. Og slikt som dette sender Norge ut i det reneste, ugjenkallelige kaos noensinne, politisk, religiøs balansegang, og verdifull innsikt til det som fører til det gode, er totalt renovert bort, for aldri mere å se dagens lys. Og så sitter vi igjen med dette resultatet, Norges rike har kommet i strid med seg selv, og kanskje innen èn ikke, uoversiktlig fremtid, så er ødeleggelsen et faktum, et ugjenkallelig faktum, som ingen kan gjøre noe med. Men et resultat av at ugudeligheten sitter i høysetet!

Bibelen sier: Matt. 12:26. Hvis satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående?

Det er en ufravikelig sannhet, at det som foregår i disse dager, nasjonalt så vel sominternasjonalt, det er at hele verdensriker er iferd med å gå totalt i oppløsning, politisk, religiøst, og mentalt. Satan, som står bak all denne verdens-politikken, har selv gjennom sine tjenere og ambassadører, kommet i strid med seg selv og er dermed i full sving, i sitt ugjenkallelige undergangsløp, kommet i strid med seg selv. Samtidig som han også har satt hele verden i en ugjenkallelig strid og undergang, derfor kan ingenting av denne verdens politiske styrings-systemer, reddes sammen med denne verden, som er satt inn i en oppløsnings-prosess, av ham som er kommet i strid med seg selv, og som det oppløsnings-objektet, som Satan, selv er kan ham i hvert fall ikke redde et annet oppløsnings-objekt, som er iscenesatt av ham selv, selve oppløsnings-objektet! Så kan en spørre, slik Jesus, spurte sine medmennesker på Hans tid. «Hvordan kan da riket hans (Satans) bli stående?) Nei så absolutt ikke, en ødeleggelse kan på ingen måte, gjenopprettes av en ødeleggelse, det den har ødelagt, for de er begge dømt til å gå i oppløsning og tilintetgjørelse!

Bibelen sier: Rom. 9:28. For Sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.

Referer til de utlagte lenkene, hvor leserne kan gå inn å lese, noen driver et politisk splittelses-spill, andre er for det som fører landet ut i ulykke, og andre prøver, og tror at det er mulig å stoppe utviklingen, som i virkeligheten er varierende ledd i profetienes oppfyllelse for endetiden, den tiden som vi nå lever i! Det er ganske «komisk» og lese om alle de som vil prøve å stoppe «Acer-utviklingen», som i virkeligheten er en utvikling som er forutsagt i profetisk forutsigelse. (Som alt som ligger i det antikristelige digitale registrerings-systemene!) Vi som er født på ny, vi kan ikke makte å bli med på å stoppe dette, for det ville være det samme som å prøve og stoppe, den ustoppelige profetiske forutsigelsen om det som skal skje i denne profetiske endetiden. Vi leste nettopp i Bibelen, at Herren skal sette i verk og hastig fullføre Sitt ord, de profetiske forutsigelsene, om endetidens hendelser. Og hvem er vi, om vi skulle prøve å stoppe det som Herren, har satt i verk, og fullfører nå i denne profetiske endens tid. Kjære lesere, det er rett før Herrens komme, og hjemhentelsen av Hans blodkjøpte, dyrebare ventende menighet, brud! Er du rede for denne sistnevnte, store begivenheten, Herrens komme og bortrykkelsen -?