Hjem

Økt interesse for ------- osv.

Økt interesse for å sette inn microchip i hånden

(Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer)

 https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/teknologi/2018/04/09/195386255/okt-interesse-sette-inn-microchip-i-handen

KOMMENTAR: Det er tydelig at verdens borgerne, ustoppelig går mot det kommende antikristelige verdens-herredømme, med en glød og iver, som er skremmende urovekkende, og rystende, men ikke overraskende.

Bibelen sier: Åp. 13:16-17. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne.

«Reisegiganten TUI er et av selskapene som tilbyr microchip i hånden til sine ansatte. – Vi er nok et av de mest «chippede» selskapene.»  

Verdens mennesker og mange av kristenhetens brødre og søstre, ser heller ikke alvoret i dette, som nå skjer. Hva er årsaken til det? Er det fordi at dem ikke ønsker å få dette innpå livet, gjennom vitenskapelige publikasjon, heller ikke gjennom bibelsk profetisk, endetids forkynnelse? Nettopp en slik forkynnelse som vi trenger mer enn noensinne i vår tid.

Det som utvikles gjennom disse digitale systemene, i sine mange forgreninger, er bare en bearbeidende forberedelse, for å legge alt til rette for den kommende Antikrist. Når han overtar verdens-herredømmet, vil han styre det via de utviklede endetidens, digitale systemer, gjennom satelitter, og andre avanserte digitale overvåkning-systemer.

Og her er det at Åp. 13, vil bli oppfylt, at dyrets, antikrist-systemene, systemet, vil virke frem en tvungen ugjenkallelig merking av Antikristens, digitale systemer. Nå frem til Herrens komme, og bortrykkelsen, vil dette bli tilbud å ta frivillig. Men når det virkelige alvoret kommer, så sier Bibelen, at alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, skal bli påtvungen dette dyrets merke, som er den sikre billetten til fortapelsen. Denne antikrist-registreringen, blir ugjenkallelig, har verdensborgerne først godtatt dette, og la seg registrere på denne måten, da er der ingen vei tilbake. Og der er heller ingen frelsesmuligheter for de som tar dette merke, de har ved å ta dette merket, avskrevet frelsen for seg selv for evig!

Bibelen sier: Åp. 13:17. Og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: Dyrets navn eller tallet for dets navn.

Dyrets merke er basert på alt vedkommer det enkelte menneske, som velger å ta dette merket, enten frivillig, eller ved den antikristelige tvangen som kommer. Alt dreier som om full kontroll, overvåking av hvert eneste steg som menneskene beveger seg, enten det er til, høyre, venstre, forover, bakover. Alt skal legges inn under det antikristlege internasjonale nettverket, ingen slipper unna dette, av de som opplever tiden etter bortrykkelsen. Og heller ikke tiden før bortrykkelsen, det vil si, vil alle få en mer eller mindre føling med dette, i en sterkere eller svakere grad, alt etter hva vi velger å følge opp, av denne tidens antikristelige digitale, teknologiske utvikling.

Dyrets merke, det digitale merket som mennesker allerede nå lar seg merke med, som selvsagt så slik jeg ser det, kun er forberedende forløpere for det virkelige, kommende dyrets merke. Men dette merket skal som Bibelen sier, også ha full kontroll-overvåking av alt det du kjøper og selger. Når tiden er inne for denne merketvangen, kan ingen få kjøpt, eller solgt, uten å ha tatt dette merket og det er det som forberedes nå, og nærmere sin fullførelse enn de du og meg i virkeligheten er klar over.

Grunnen til at dyrets merke også gjelder kjøp og salg, det er fordi at det er en meget effektiv måte å tvinge verdens borgerne inn under det åndelige systemet. Fordi at det dreier seg om finans og kapital og denne verdens store, verdens-herredømme på alle mulige områder, i regi av Antikrist, som er Djevelen selv åpenbart i en person. Og denne personen er det verden fremelsker, og ser frem til å hilse velkommen! Og når denne verdens befolkning har hilst denne personen velkommen, da vil det virkelig først gå opp for dem – AT DE HAR HILSET DJEVELEN VELKOMMEN! Men dessverre for sent å snu, da har denne verdens befolkning fått nettopp det dem har fremelsket!

Bibelen sier: Joh. Evg. 5:43. Jeg er kommet i Min Fars navn, og dere tar ikke imot Meg. Kommer en annen i sitt eget navn, ham vil dere ta imot.

Dette talte Jesus, til jødene, og legg merke til hva Han sa, sier, kommer en annen i sitt eget navn, så vil de ta imot denne annen! Hvem er så denne annen som Jesus, talte om? Talte om til jødene – Hvem var, hvem er, han? Jo det Antikrist, men det er ikke bare jødene som vil ta imot ham, men den øvrige internasjonale verden, skal ønske Antikrist velkommen! Det viser den internasjonale verden allerede nå, i sine bestrebelser, bearbeidelser, og intensive virksomhet for å tilrettelegge denne verden for Antikrist, gjennom det digitale merke og registrerings-systemet som pågå internasjonalt i denne tiden. For ikke å glemme kjøret og effektiviseringen av: Den nye verdensorden som alle internasjonale politikere, blant endetidens ugudelige topp-elite samarbeider uopphørlig, ustoppelig for å få fullført! Dette forteller oss, at dette er det internasjonale ropet etter en verdens-hersker. Og han kommer – Det er Antikrist!

Bibelen sier: Hebr. 9:28. Så skal og Kristus, etter å være ofret èn gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på Ham.

Vi som er frelst, vi venter ikke på Antikrist, men vi venter på Kristus Jesus, Han som skal komme på skyen for å hente oss, som ble født på ny, i utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt, allerede da var alt dette klarert.

Hvem venter så du på – Jesus eller Antikrist - ?