Hjem

Er du klar -----------

Er du klar til å integrere mobilen med kroppen din?

(Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer)

https://www.abcnyheter.no/dataliv/2017/02/27/195281220/er-du-klar-til-integrere-mobilen-med-kroppen-din

«Tesla-gründeren meiner at mennesket allereie er ein slags keyborgar på grunn av all teknologien vi omgir oss med. I framtida trur han kombinasjonen av menneske og maskin vil verte endå tettare, sa han til deltakarane på World Governmet Summit 2017 i Dubai.»

KOMMENTAR: Det er en underlig, men ikke overraskende tankegang «Tesla-gründeren» har. At han tror at «kombinasjonen av menneske og maskin vil være enda tettere.» Dette skal vi ikke se bort fra, endetidens digitale systemer kan vi ikke utelukke, ikke vil bli anvendt slik at det får en styrings og kommando-effekt på menneskets hjernecelle-systemer.

For det er vel ingen fremmed tanke at den kommende En Verdens Regjerings, presidenten Antikrist, skal gjennom hele det digitale systemet styre hvert enkelt menneske. Og at det i denne sammenheng, kan bli koblet opp til menneskets hjerne, og når den tiden kommer, og de som skal motta Antikristens, merke er modne for dette, kan det mest, utroligste djevelske skje i denne sammenheng.

Er ingen forundringspakke, om denne nye mobil integrerings-teknologien vil bli menneskets hjerne, i en unik antikristelig kobling, slik at det ikke er mulig for menneskene som blir et offer for denne djevelske teknologien, å tenke selvstendig og klart selv. Mobil-integreringen vil sannsynligvis programmere hjernen på en slik djevelsk, demonisk, måte at der ikke vill finnes verken rom, eller egen tankegang, for en eneste selvstendig tanke!

Tesla-gründerens uttalelse om fremtidens kombinasjon av mennesket, og det må jo være menneskets hjerne, og tidens teknologi som ble arrangert på Verdens Regjeringens Toppmøte, i Dubai, i 2017, det er sannelig mer enn urovekkende og skremmende. Ikke for oss som er frelst, og som har Herrens komme, og bortrykkelsen i vente fremfor noe annet, men for den nåværende ugudelige verden, som sannsynligvis ikke aner hva den har i vente, fra den antikristelige, demoniske verden.

Det er tydelig at her står verden overfor den største antikristelig utvikling, og mest innviklede, kompliserte, djevelskap noensinne. Og det bebuder kun en ting, Herrens komme er rett for hånden. Timer, dager, uker, måneder, og år, skal det ikke synes med, eller spekuleres i. Men at vi ser Antikrists, tydelige, sataniske signaler i dette, knyttet opp til endetidens begivenheter, som er forutsagt i det profetiske ord, det levnes der ingen tvil om. Og at det ikke kan utelukkes at de antikristelige tanker og idéer, er nettopp de som fyller tidens, digitale, teknologi-eksperter. Så uten at de, kanskje ikke er klar over dette selv, så styres de av nevnte tanker og idèer.

Bibelen sier: Dan. 7:23. Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den.

Jeg bruker dette profetiske bibelsitatet, fordi at det føyer seg ganske profetisk, sterkt, identisk inn i det som ble som var emne på dette: Verdens Regjerings Toppmøtet i Dubai-2017. For dette Verdens Regjerings Toppmøtet, syns tydelig å ha store planer om total kontroll av enket individet, og Verdens-Herredømme. Og det kan umulig gjøres uten denne djevelske, antikristelige, teknologien for endetiden. Nemlig data, digital systemer, plassert inne i mennesket, i digitale mobil-systemer, på størrelse som en liten mini-brikke. Og kanskje mindre enn det?

For det endetids riket som skal sluke hele jorden, det omtales og relateres til dyret, er Antikrist, som blir den overordnede verdens presidenten, når tiden er inne for det. Og gjennom sitt antikristelige verdens-rike, vil han sluke opp hele det jorderiket som nå er, både politisk og åndelig, det er det, profetordet beskriver som: Det skal sluke hele jorden, og tråkke den ned og knuse den. I denne settingen er det selvsagt i Antikristens interesse, og digital-teknologisere jordens beboere, da det er gjennom endetidens grusomme digitalisering, han skal styre, både enkelt-individet, og den internasjonale: Nye Verdens Regjering! Antikrist har ingen annen muligheter til å kontrollere denne kontrollen over hele internasjonalen.

Vi har kommet så langt inn i den profetiske endetiden og Herrens, komme på skyen og bortrykkelsen, etterfulgt av Antikrist og den store trengsel, at vi fatter det bare ikke, slik vi skal!

Bibelen sier: Dan. 12: 9. Og Han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid.

Endens tid, hvilken tid er det? Det er den tiden som vi lever i, denne verden og hele kristenheten, har gått inn i den absolutt siste fase av det profetiske ordets, forutsigelser og oppfyllelse, at det kan sies på denne måten. Herrens komme er rett for hånden, og Dan. 12:9, er et ufravikelig faktum, om at vi kan ikke utelukke, at majoriteten av denne verdens generasjoner, vil få oppleve det, åndelig og bokstavelig! Nemlig oppfyllelsen av det som i Dan. 12:9, betegnes som endens tid. Nå skjules det ikke lenger – NÅ ÅPENBARES DET!

Bibelens sier: Rom. 9:28. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.

Det vi klart ser og er nødt til å forstå, det er nettopp dette, at alt som skjer i i verden, på jorden i denne tiden, det skjer så fort, det går fra den ene endringen til den andre. Ikke bare politisk, ikke bare ubibelsk religiøst, ikke bare i tankenes verden til alle de ugudelige, som i Antikristens tjeneste, virksomme aktører i denne tiden. Og nå opplever vi at det er som Bibelen sier, det profetiske ordets forutsigelse, skjer hurtig i denne siste tiden, på denne jord!

Stopp opp og tenk – Dette er et budskap til noen der ute – Dere vil selv vite hvem dere er – For i utvelgelsen i Kristus – Før verdens grunn ble lagt – Om dere er en av dem – Så er dette budskapet lagt inn i deg i utvelgelsen – Og dere vil forstå at i dag er frelsens dag for dere!

AMEN!