Hjem

Vil ha Kristus-Symbol -----------

Vil ha Kristus-symbol ut av kommunevåpenet

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - KOMMENTERER

 http://www.dagen.no/Nyheter/religionsfritt/Vil-ha-Kristus-symbol-ut-av-kommunev%C3%A5penet-604782

Vil ha Kristus-symbol ut av kommunevåpenet

Onsdag 25, april 2018, kl. 15:59 Oppdatert: onsdag 25, april 2018, kl. 16:04

Ingjerd Våge og Joachim Harestad

Religionsfritt: Det brygger opp til heftig symbolstrid når tre kommuner på Sørlandet skal slå seg sammen. Ordfører vil kvitte seg med Kristiansands «kristne» kommunevåpen.

Jeg synes vi må ha et religionsnøytralt kommunevåpen fordi det er flere religioner som blir praktisert i dagens Norge, sier Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen kommune.

I 2020 slår kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne seg sammen til en ny storkommune på Sørlandet.

****************************************************************

Jeg synes vi må ha et religionsnøytralt kommunevåpen fordi det er flere religioner som blir praktisert i dagens Norge.

RELIGONSNØYTRALITET PÅ GRUNN AV FLERE RELIGIONER

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

At vi lever i en tidsepoke hvor alle ting skal innrettes i forhold til det andre, det levnes der nok ingen tvil om. Religioner skal samkjøres, det er det vi kaller for nøytralisering, og gjennom nøytralisering, rettferdiggjøres alle trosretninger, enten de kommer fra djevelen, eller fra allmennhetens store antikristelige jodlekor, så er det om å gjøre å få nøytralisert, samkjørt alt og alle retninger til èn ènhet, slik at der ikke kan sees forskjell verken på «HVIT ELLER SVART!»

Men la oss ha det helt klart for oss, at Bibelen har et helt annet budskap når det gjelder, både en nasjon i et helhetsbilde, så vel som det enkelte mennesket. Vi lar Herrens Ord tale til oss om disse vesentlige og viktige ting, som gjør sin entrè på den nasjonale scene, og som også omfatter den globale scenen!

Bibelen sier. Jesaja 5:20. Ve dem som kaller ondt for godt, og godt for ondt, dem som setter mørke i stedet for lys, og lys i stedet for mørke, dem som gjør bittert til søtt og søtt til bittert.

I en slik samkjøring, nøytralisering som vi leser om i denne linken viser bare kristendommens hat, og alle symboler som inneholder noe som lukter kristenmanns blod, eller religiøst antydning til blod i bibelsk sammenheng. Det må for all del fjernes til fordel for fremmede, nedbrytende, terroriserende religion-systemer.

Men la det være sagt, jeg er imot fjerning av symboler, når det er til fordel for religioner, som er kristen-fiendtlige, fordi at slike har bare èn hensikt, og det er å fjerne alt kristen, til fordel for all, tilsynelatende kristen, men som ikke er noe annet enn åndelig drepende, på alle som vil bekjenne sin kristne tro, på Herren Jesus Kristus!

Bibelsitatet fra Jesaja 5:20, formidler det riktige budskap, til rett tid og på rett sted. For i nøytraliseringen av alle trosretninger, gjøres ondt til godt, og godt til ondt! Gjøres godt til ondt, og ondt til godt! Videre slukkes det åndelige lyset til fordel for mørket, og det er i mørket den demoniske verden, jubler høyest over sine ugudelige bragder! I nøytraliseringen, presenteres det som er bittert, som om det skulle være det som er søtt, og det som er søtt presenteres, som bittert, som om det skulle være det. Og på denne måten forvrenges den virkelige sannheten, og ondskapens nøytralisering, får førsteprioriteten i samfunnet.

Bibelen sier: Jesaja 13:11. Jeg vil kreve verden til regnskap for ondskapen, og de ugudelige for deres misgjerning. Jeg vil gjøre ende på de hovmodiges stolthet og ydmyke voldsmennenes hovmod.

Verdens politikerne, de lokale politikerne, både på det lave og høye nivået, tror at de kan uten hensyn, og uten tanke på Herren, dure frem akkurat slik det passer dem. Også alle de religiøse snurrebassene, og deres allierte religiøse sirkusklovner, tror og tenker det samme, og de utfører de ugudelige gjerningene, som ligger i deres hjerters tankegang!

Men Bibelen har et budskap, til disse spottefulle, og respektløse gjøglerne, som ikke akter på Herrens Ord, og bibelens budskap til disse, det er. Herren skal en dag kreve disse ugudelige som ikke har respekt for noe som helst, av åndelige eller religiøse antydninger, eller signaler. Jeg vil sier Herren, i Sitt Ord, Jeg vil kreve disse til regnskap for deres ugudelighet, Jeg vil kreve disse til regnskap for deres ugudelige ondskap, og for deres ugudelige misgjerninger. Dette er Herrens advarsel til disse, og videre. Herren, vil gjøre ende på de hovmodiges stolthet, Han vil ydmyke voldsmennenes hovmodighet. Det er budskapet som Herren har til disse, som i en respektløs, stolt og hovmodig ånd, stevner frem som om de skulle være denne verdens frelsere, og uunnværlige redningsmenn. Men de i virkeligheten er representanter for denne verdens, mottakelse av Antikrist, og denne verdens kommende undergang, under Antikristens styre, i den tiden han sin tid på jorden!

Jo flere ugudelige politiske ledere, nasjonalt og internasjonalt, jo større og mer antikristelig vokser hatet mot de kristne, og det bibelsk-kristne budskapet frem. Og nå, rett før Jesus kommer, for å ta sin blodkjøpte menighet hjem til himmelen, vil dette økende kristenhatet tilta, i sterkere og sterkere grad. Og når syndens mål er så fullt som det skal være, mens alle vi frelste er her på jorden. Så skjer der noe, basunens lyd skal høres, og i et nu og i et øyeblikk, forvandles alle de frelste, og bortrykkelsen er et faktum. Herren har tatt dem hjem, og da vil alvoret gå opp for en del mennesker, nemlig dette! Nå har det skjedd, det alle disse galningene har stått frem og talt om. At Jesus skulle komme snart, for å hente dem hjem til himmelen. Og livets alvor vil da gå opp for dem: HER STÅR VI TILBAKE – SLIK DE KRISTNE GALNINGENE TALTE TIL OSS OM!

Men kjære ufrelste venn, fortvil ikke, jeg har et budskap til deg, ja, en hilsen fra Jesus, om du bare vil ta imot den, og påkalle Herrens navn, altså navnet Jesus, og frelse skal bli deg til del!

Bibelen sier: Jesaja 1:18. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull.

I dette profetiske budskapet ligger faktisk, hele frelsesløfte fra Herren, til hver og en som vil bli frelst. For uansett hvor blodrød, hvor mørkerød, hvor purpurrød, hvor skarlagenrød, dine synder er, så ligger der et løfte om full tilgivelse, og Guddommelige frelses-utfrielse fra all synd. Og i dag er dagen for din frelse, ugudelige politikere, og alle andre ugudelige mennesker. Men det som gjenstår for å bli frelst, for din del: DET ER AT DU PÅKALLER HERRENS NAVN TIL FRELSE OG UTFRIELSE FRA SYNDENS LENKER OG BÅND!

Herren velsigne dere til et hjerte frelsesmøte med Herren Jesus Kristus - AMEN!